Skip to Content

ING België beurs- en economische vooruitzichten: Blijft de goudlokje-economie duren?

De eerste jaarhelft had veel weg van een “goudlokje-economie” (niet te warm en niet te koud) met een gezonde groei en beperkte inflatie.

De eerste jaarhelft had veel weg van een “goudlokje-economie” (niet te warm en niet te koud) met een gezonde groei en beperkte inflatie. Neem daar nog bij dat in continentaal Europa de verkiezingen eerder marktvriendelijke resultaten opleverden en dan is het ook niet verwonderlijk dat de stemming op de financiële markten positief was. De vraag is hoe lang dergelijk scenario kan blijven aanhouden.

Na de verkiezing van Donald Trump rekenden de financiële markten op een forse budgettaire stimulus in de Verenigde Staten, maar die bleef vooralsnog uit. Bovendien vertraagde de Amerikaanse economie in de eerste maanden van het jaar. Toch is het nog te vroeg om al van recessiegevaar te spreken. De onderliggende groeitrend blijft nog altijd sterk en een vermoedelijk beperkte fiscale stimulus zal de Amerikaanse economie ook in 2018 een duwtje in de rug geven. 2019 zou wel eens een moeilijker jaar kunnen worden, temeer daar door de stijgende schuldgraad van de privésector de kredietspreads gaandeweg opnieuw dreigen toe te nemen.

Stop-and-go

De Chinese overheid blijft een stop-and-go-beleid voeren. Na in 2016 het monetaire en budgettaire gaspedaal te hebben ingedrukt, probeert men nu een zachte landing van de economie te bewerkstellingen, zeker in het licht van de onhoudbare kredietgroei. Het risico is wel dat een te sterke Chinese groeivertraging de grondstoffenprijzen opnieuw onder neerwaartse druk zet.

De Eurozone verrast dan weer positief met indicatoren die nu al 9 maanden op rij boven verwachting liggen. “Het lijkt niet langer onmogelijk om nog eens een groeicijfer te zien dat begint met een 2,” stelt Peter Vanden Houte, Chief Economist van ING België. Het brede herstel zet zich door, al blijft er natuurlijk nog altijd de kwestie Italië, dat in de komende twaalf maanden naar de stembus moet en waar de populistische partijen hoog scoren in de peilingen. Brexit wordt een lang en moeilijk proces, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat er een overgangsregeling van zo’n drie jaar uit de bus komt, die de facto weinig verschilt van de huidige situatie.

Europositief

Door het afbreken van de hausse van de grondstoffenprijzen, blijft de inflatie voorlopig laag, al kan in de VS de krappe arbeidsmarkt wel voor een iets hogere kerninflatie zorgen. Terwijl de Federal Reserve schoorvoetend de monetaire politiek verstrakt, is de ECB hier nog lang niet aan toe. Het nog altijd grote deel van de Europese bevolking op arbeidsleeftijd zonder job blijft de lonen drukken. De kwantitatieve versoepeling wordt daarom nog zeker een half jaar verlengd, zij het aan een lager tempo. De eerste renteverhoging is waarschijnlijk pas voor het vierde kwartaal van 2018. Dat betekent dat de Europese geldmarktrente niet voor 2019 positief zal worden. Langetermijnrentes kunnen wel lichtjes stijgen, al blijft de verwachte hausse vooralsnog beperkt.

De Amerikaanse dollar heeft vermoedelijk zijn top al achter de rug, maar het zou te vroeg zijn om vanaf nu enkel nog dalingen te verwachten. Volgens Peter Vanden Houte houden beleggers en speculanten, die jarenlang speculeerden op een zwakkere euro, nu immers eerder lange posities in euro aan. Dat impliceert dat er al heel wat positief euro-nieuws in de huidige euro-dollarkoers vervat zit.

Dividendaandelen als nieuwe hoogrentende obligaties?

Met dank aan een herstel van de winstgroei, steeg de kapitalisatie van internationale aandelen sinds begin dit jaar met meer dan 12% (in lokale munt). De volatiliteit van de Amerikaanse beurzen ligt 40% onder het gemiddelde op lange termijn! De aandelenbeleggers worden vooralsnog dan ook niet van hun stuk gebracht door de Brexit of door de Amerikaanse en Chinese centrale banken die zich geleidelijk minder soepel opstellen. Tegelijkertijd doen obligaties het ook goed. Hun marktwaarde is met 14% aangedikt, een teken dat de obligatiebeleggers niet echt een forse heropleving van de inflatie verwachten.

De vraag luidt: kunnen aandelen en obligaties samen in waarde blijven stijgen? Steven Vandepitte, strateeg bij ING, gelooft van niet. Hij blijft ervan overtuigd dat de rente op obligaties (behalve inflatie-gerelateerde obligaties en schulden van opkomende markten) zal stijgen (als de rente met 1% verhoogt, daalt de obligatiekoers gemiddeld met bijna 7%). Aandelen daarentegen worden nog altijd geholpen door het soepele beleid van de voornaamste centrale banken, een sterkere groei en rentes die nog steeds laag zijn.

Zelfs al zijn de absolute waarderingen van aandelen niet meer zo goedkoop, dan nog ligt hun verwachte dividendrendement, gemiddeld genomen, bijna 1,5% hoger dan het rendement van de staatsobligaties van geïndustrialiseerde landen. “Die vaststelling is”, benadrukt Steven Vandepitte, “nog frappanter wanneer men het gemiddelde dividendrendement van aandelen vergelijkt met het rendement van bedrijfsobligaties, en vooral met het hoogrentende segment ('high yield') dat beleggers onvoldoende beloont voor het genomen risico”. Momenteel hebben aandelen een rendementsoverschot van 1,1% tegenover Europese hoogrentende obligaties, een historische piek. Einde 2011 bedroeg dit -6%! De belegger kiest dan ook best die aandelen die op recurrente wijze een aantrekkelijk dividendrendement bieden. Op het oude continent is het de banksector die het beste in dat plaatje past: banken bieden een dividendrendement boven de 4%.

Voorkeur voor aandelen buiten de VS

Terwijl ze zeven jaar lang achterop bleven, beschikken aandelen buiten de VS, vooral die uit de eurozone en de opkomende markten nu duidelijk over een groeipotentieel. Sommige tekenen bedriegen niet. De evolutie van de winsten binnen die twee economische zones weerspiegelt opnieuw de kracht van de wereldwijde industriële activiteit. Op het oude continent hebben de 50 belangrijkste bedrijven tijdens het eerste kwartaal de sterkste groei van hun winst per aandeel (+30%, tegenover +15% voor de S&P 500) in bijna zeven jaar geboekt! In het hele boekjaar 2017 zou hun rentabiliteit met 19% moeten toenemen. Wat de opkomende markten betreft, verwachten de analisten voor 2017 een winstgroei rond de 20%. Bovendien blijven de opkomende aandelen, op het vlak van de verwachte koers-winstverhoudingen, bijna 30% minder duur dan aandelen uit de voornaamste industrielanden en bieden ze een aardig verwacht dividendrendement (2,6%).

De link naar de presentatie vindt u hier


Voor meer informatie:

Persdienst ING België :  02 547 24 84, pressoffice@ing.be
Peter Vanden Houtte, Chief Economist : 02 547 80 09 , peter.vandenhoute@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on