Skip to Content

ING België beurs - en economische vooruitzichten

De wereldeconomie blijft aan een te zwak tempo groeien. Gecombineerd met een te lage inflatie maakt dit de expansie kwetsbaar voor negatieve schokken.

Het nieuwe (ab)normaal

De wereldeconomie blijft aan een te zwak tempo groeien. Gecombineerd met een te lage inflatie maakt dit de expansie kwetsbaar voor negatieve schokken. Dit is problematisch in een omgeving waar de schuldniveaus nog altijd op een te hoog peil staan. De centrale banken zijn dan ook gedoemd om nog geruime tijd een weinig conventionele monetaire politiek van lage of zelfs negatieve rentevoeten te voeren.

De Chinese groeivertraging die in het begin van het jaar voor heel wat onrust zorgde, lijkt door ingrijpen van de overheid te stabiliseren. Dat heeft ook de vrije val van de grondstoffenprijzen gestopt. Hoewel er nog steeds een ruim aanbod is van grondstoffen, waaronder ook olie, is volgens Peter Vanden Houte, Chief economist van ING België, het dieptepunt van de prijzen waarschijnlijk achter de rug. Een sterke verdere stijging zit er echter niet in.

In de VS begint de economie na zeven jaar expansie vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Het is waarschijnlijk te vroeg om van recessiegevaar te spreken, maar het is duidelijk dat de Federal Reserve op eieren zal moeten lopen bij de normalisering van haar monetair beleid. Dat geeft de groeilanden, die geplaagd werden door kapitaalvlucht, wat ademruimte.

De gematigde opleving zet zich door in de Eurozone, waarbij de binnenlandse vraag de belangrijkste aandrijver is geworden. Toch lijkt 2% groei voorlopig niet haalbaar en zijn er nog altijd een aantal hete hangijzers (Griekenland, maar vooral ook het Brexit-gevaar) die de expansie stokken in de wielen zouden kunnen steken. Zolang bedrijven en gezinnen niet meer vertrouwen krijgen in het Europese groeiproject, dreigt het ondermaatse groeitempo met te lage inflatie voort te duren.

De ECB geeft volop tegengas met haar niet-conventioneel monetair beleid, wat ervoor gezorgd heeft dat zowel de korte en de lange rente alsook de kredietspreads op een abnormaal laag niveau zijn aanbeland, een toestand die vermoedelijk nog meer dan een jaar zal aanhouden. Deze politiek stuit op toenemende kritiek, vooral in de lidstaten die traditioneel spaaroverschotten vertonen. Spaarinkomsten nemen immers af, terwijl ook de bank- en verzekeringssector een uitholling van de winsten ondergaat. “Het belangrijkste voordeel is echter dat het de schuldenlast voor de overheid draaglijker maakt, waardoor het fiscaal beleid minder restrictief is dan enkele jaren geleden,” stelt Peter Vanden Houte. In die zin heeft het beleid wel degelijk een positief effect op de groei. Het verleden heeft uitgewezen dat een dergelijke toestand van “financiële repressie” een hele tijd kan aanhouden.

Onze voorkeur moet uitgaan naar de meest defensieve en minst volatiele aandelen

Zoals Thierry Masset, Chief Investment Officer van ING België, in december al zei: “de tijd waarin we met gesloten ogen aandelen konden kopen, lijkt voorbij. “ De risico/rendements-verhouding en de waarderingsratio’s zijn ontegensprekelijk minder aantrekkelijk dan de voorbije jaren het geval was. Bovendien zijn er heel wat factoren zijn die de volatiliteit van de beurs nog in de hand werken.

Met name de winstrecessie is allesbehalve bemoedigend. Deze winstrecessie is wereldwijd voelbaar (de winsten van de ondernemingen die behoren tot de MSCI Wereldindex zijn sinds eind 2014 met bijna 20% gedaald) en weegt steeds zwaarder door in de Verenigde Staten. Als de voorspellingen kloppen, dan zullen de Verenigde Staten vijf opeenvolgende trimesters een winstdaling noteren. Dit vooruitzicht is historisch synoniem van een beursdaling: sinds 1970 hebben de Verenigde Staten al zeven gelijkaardige periodes met een winstdaling gekend en zes keer kwamen ze terecht in een situatie van economische recessie en telkens onderging Wall Street een correctie.

In deze mature fase van de beurscyclus geeft Thierry Masset, daarom de voorkeur aan een voorzichtige positionering tegenover aandelen en kent in de portefeuille tactisch meer gewicht toe aan liquiditeiten.

Aangezien de Amerikaanse ‘Federal Reserve’ kiest voor een zeer matige en geleidelijke cyclus van renteverhogingen, zou de dollar relatief stabiel moeten blijven. Dit is eerder positief voor de groeimarkten en de grondstoffen, ook al worden beiden nog steeds geconfronteerd met problemen van overcapaciteit. In dit licht verkiezen wij aandelen en obligaties van groeilanden uitgegeven in sterke munten en ook goud, dat zelfs met een nulrendement rendabeler kan blijken dan andere activa waarvan de waarde onherroepelijk uitgehold wordt door de negatieve rentevoeten.

De aankopen van de Europese centrale bank op de markt van de privéschuld rechtvaardigt ook onze voorkeur voor obligaties van ondernemingen met een goede kredietkwaliteit.

Dit streven naar kwaliteit geeft ook de doorslag op het niveau van de aandelen. Daar kiezen we voor bedrijven die gekenmerkt zijn door een gezonde cashflow en een sterk merkimago, evenals een duurzame groei van de dividenden. Sinds de beurspiek van einde mei 2015 overtroeft een dergelijke aandelenmand de aandelen van mindere kwaliteit met 4% (in euro). Hieruit blijkt duidelijk dat aandelenbeleggers rekening houden met de kredietkwaliteit van de ondernemingen wanneer ze twijfels hebben over de economische cyclus. Dergelijke kwaliteitsaandelen vinden we momenteel vooral terug in defensieve sectoren zoals Consumer Staples, Telecom en Utilities.

Download de presentatie

---
Voor meer informatie:
Persdienst van ING België, 02 547 24 84, pressoffice@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on