Skip to Content
ING Beleggersbarometer: Vier op de tien beleggers vrezen negatieve impact van overheidsfinanciën op Belgische financiële markt

ING Beleggersbarometer: Vier op de tien beleggers vrezen negatieve impact van overheidsfinanciën op Belgische financiële markt

Interesse in obligatiebeleggingen op hoogste peil sinds 2011

Brussel – De ING-beleggersbarometer stijgt licht in mei en nadert langzaam zijn neutrale niveau. Toch blijven de conjunctuurverwachtingen eerder somber dat maar liefst een derde van de beleggers verwacht dat hun levensstandaard de komende drie jaar zal dalen. In deze context is de interesse in obligatiebeleggingen naar het hoogste peil geklommen sinds 2011. Bovendien zien vier op tien beleggers de precaire overheidsfinanciën als een gevaar voor de Belgische aandelen- en obligatiemarkt.

De ING-beleggersbarometer is in mei opnieuw lichtjes gestegen en bereikt nu een peil van 99 punten, net onder het neutrale niveau van 100 punten. Het percentage beleggers dat de Belgische conjunctuur in de voorbije drie maanden zag verbeteren, daalt naar 24%, terwijl 40% een verslechtering zag. Ook wat de conjunctuurinschatting voor de komende maanden betreft, blijven de pessimisten (31%) licht in de meerderheid t.o.v. de optimisten (27%). Ondanks de fors gedaalde energieprijzen zegt 26% van de respondenten dat de financiële situatie van zijn gezin verslechterd is in de voorbije drie maanden. Amper 15% meldt een verbetering.

De vraag is of dit niet meer perceptie dan realiteit is: de Belgische economie is immers in het eerste kwartaal met een behoorlijke 0.5% gegroeid, terwijl de consumptieprijzen in mei lager lagen dan begin dit jaarPeter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België
Story image

Een derde van de beleggers ziet zijn levensstandaard in de komende drie jaar afnemen

Ook voor de volgende drie maanden ziet een hoger percentage zijn gezinsfinanciën eerder verslechteren (20%) dan verbeteren (17%). Opvallend is wel dat de meerderheid van de pessimisten ouder is dan 55 jaar, terwijl onder de 55 jaar de eigen financiële toekomst door een iets rooskleurigere bril wordt gezien.

Verrassender is dat liefst een derde van de Belgische beleggers denkt dat zijn levensstandaard in de komende drie jaar zal afnemen. Amper 18% ziet een toename. Enkel bij de beleggers jonger dan 35 jaar zijn de optimisten relatief in de meerderheid (38% t.o.v. 23% pessimisten). Bij alle andere leeftijdscategorieën zijn de beleggers met een meer zwartgallige toekomstvisie in de meerderheid.

Interesse in obligatiebeleggingen op het hoogste peil sinds 2011

Er blijft verdeeldheid rond de beursverwachtingen: 28% verwacht een stijging van de aandelenkoersen in de komende drie maanden, 27% ziet een daling. De rest denkt dat de beurzen ter plaatse zullen trappelen of blijft het antwoord schuldig. De zin om veel risico’s te nemen, lijkt eerder beperkt. Amper een vijfde van de beleggers vindt het nu een goed moment om in meer risicovolle sectoren te investeren. We moeten al tot oktober 2020 teruggaan om een even laag percentage te vinden. Maar daartegenover staat dat 31% van de respondenten beleggingen in minder risicovolle sectoren wel ziet zitten.

Het meest opvallende is echter het feit dat 29% van de beleggers het een goede tijd vindt om in obligaties te beleggen, het hoogste peil sinds april 2011! Ongeveer een kwart heeft nog zijn twijfels. “Het lijkt alsof de beleggers de indruk hebben dat de rente dicht tegen de top zit en dat het een aangewezen moment is om die hogere rente voor een langere tijd vast te klikken”, stelt Peter Vanden Houte.

40% vreest een negatieve impact van overheidsfinanciën op Belgische aandelen en obligaties

Zeven op de tien Belgische beleggers (71%) maakt zich zorgen over de toestand van de Belgische overheidsfinanciën. Bij de beleggers jonger dan 45 jaar (62%) ligt die bezorgdheid wel merkelijk lager dan bij de oudere beleggers (77%). Vier op tien beleggers denkt trouwens dat de precaire overheidsfinanciën in de komende drie jaar een negatieve impact zullen hebben op Belgische aandelen en obligaties. ​ Opnieuw verrassend dat bij de jongere beleggers slechts een kwart hier een probleem in ziet, terwijl het bij de oudere beleggers om de helft gaat.

Dat zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat de meeste jonge beleggers de crisis in 2011 niet actief hebben meegemaakt, toen de lange regeringsvorming en het hoge overheidstekort ook de Belgische aandelen- en obligatiemarkt de dieperik induwdenPeter Vanden Houte

Amper 4% vindt dat het begrotingstekort moet weggewerkt worden alleen door een verhoging van de belastingen, 54% verkiest een vermindering van de uitgaven en 30% mikt op een combinatie van beide maatregelen. De rest blijft het antwoord schuldig. Bij de Nederlandstaligen (59%) is de vermindering van de uitgaven wel iets populairder dan bij de Franstaligen (47%).

Meer dan 70% van de beleggers weet dat er een plan van belastinghervorming op tafel ligt, maar slechts een kwart zegt de grote lijnen van het plan te kennen. De helft van de beleggers vindt een belastinghervorming wel een goed idee, 11% denkt van niet.

### Einde van het persbericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

Terug naar boven