Skip to Content
ING-beleggersbarometer: vertrouwen Belgische beleggers op historisch dieptepunt

ING-beleggersbarometer: vertrouwen Belgische beleggers op historisch dieptepunt

De helft van de Belgische beleggers zegt dat hij volgend jaar minder geld zal hebben om te beleggen

Brussel – De ING-beleggersbarometer zakt in oktober naar het laagste niveau sinds de start van de enquête in 2004. Nederlandstaligen blijken een stuk pessimistischer over hun portefeuille en de conjunctuur dan Franstaligen. De langetermijnverwachtingen voor de beurs branden op een heel laag pitje, en dat vertaalt zich in een lage risicobereidheid. Vier op de tien beleggers verwacht dat de spaarrente in de komende twaalf maanden zal stijgen.

Story image

De ING-beleggersbarometer zakt in oktober naar het laagste peil sinds de start van de enquête in 2004. Met amper 57 punten noteert de barometer nu ver onder zijn neutrale niveau van 100 punten, wat wijst op een groot pessimisme bij Belgische beleggers, een situatie die al sinds februari aanhoudt. Daarmee staat het beleggersvertrouwen nu zelfs lager dan tijdens de bankencrisis, de eurocrisis of de pandemie. Meer dan de helft van de beleggers zegt dat de financiële toestand van zijn gezin de voorbije drie maanden is verslechterd. Niet onbegrijpelijk gezien liefst 61% beweert dat het rendement op zijn portefeuille is gedaald. Interessant detail is dat bij de Nederlandstaligen 71% gewag maakt van een negatieve portefeuille-evolutie, terwijl dat bij de Franstaligen om 46% gaat.

Uit eerdere bevragingen weten we dat Nederlandstaligen relatief meer in aandelen beleggen, wat het gepercipieerde verschil in portefeuillerendement kan verklaren.Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Meer dan de helft van de beleggers ziet werkloosheid in komende zes maanden stijgen

Liefst 76% van de beleggers zag de conjunctuur de afgelopen drie maanden verslechteren. En voor de komende drie maanden zijn de verwachtingen ook niet hooggespannen: 65% gaat uit van een verdere versombering van het economische klimaat, terwijl amper 12% ​ betere tijden in aantocht ziet. Opmerkelijk is ook hier het grote verschil in de inschatting van de economische toestand tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Bij de Nederlandstaligen ziet 82% de conjunctuur verslechteren, bij de Franstaligen 67%.

Dit is vermoedelijk te verklaren door het feit dat in het noorden van het land de werkgelegenheid in de meer conjunctuurgevoelige privésector groter is dan beneden de taalgrens. Bovendien weegt de energie-intensieve industrie, die het momenteel moeilijk heeft, in Vlaanderen ook zwaarder door.
Peter Vanden Houte

Liefst 56% van de bevraagden verwacht dat de werkloosheid de komende zes maanden zal toenemen. Slechts 9% verwacht een daling. Verrassend is dan weer dat de Franstaligen zich hier met 61% die een stijging van de werkloosheid vrezen pessimistischer tonen dan de Nederlandstaligen (53%).

61% verwacht dat de beurs in komende maanden verder zal zakken

Qua beursverwachtigen blijft het huilen met de pet op: liefst 61% ziet de beurs de komende drie maanden verder zakken. Amper 14% gelooft in een stijging. Het geloof in de beurs heeft een flinke knauw gekregen. Zo denkt 64% van de beleggers dat wie nu voor een periode van 10 jaar in aandelen zou beleggen, een jaarlijks rendement van minder dan 5% zal realiseren. Het valt wel op dat bij de meer actieve beleggers (meer dan 10 transacties per jaar) het om 56% gaat die zo'n lage rendementen verwachten, terwijl bij de minst actieve beleggers 71% deze mening is toegedaan. Geen wonder dat slechts 21% het een goed moment vindt om in meer risicovolle sectoren te beleggen. Maar ook voor de minder risicovolle sectoren meent amper 23% dat het nu een instapmoment is. Ondanks de gestegen langetermijnrente kunnen ook obligaties maar 19% van de Belgische beleggers bekoren.

Het lijkt wel of de negatieve evolutie van de financiële markten sinds het begin van het jaar de zin om te beleggen bij de Belgen volledig de kop heeft ingedrukt.
Peter Vanden Houte

43% van de respondenten verwacht hogere spaarrente in de komende twaalf maanden

De helft van de beleggers laat verstaan dat hij in 2023 in elk geval minder geld zal hebben om te beleggen dan in 2022. Dat er intussen nog altijd veel geld op spaarboekjes geparkeerd staat, is geen geheim. Nu de Europese Centrale Bank een einde heeft gemaakt aan de negatieve rentevoeten en een cyclus van renteverhogingen heeft ingezet, verwacht 43% van de beleggers dat de spaarrente in de komende twaalf maanden zal stijgen.

### Einde bericht ###

Voor meer informatie:
​Persdienst – Peter Dercon, woordvoerder ING België
[email protected]
+ 32 472 747 607

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:
[email protected]
+32 2 547 80 09

 

Over de Beleggers Barometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven