Skip to Content
ING Beleggersbarometer: Staatsbon wakkert interesse in obligatiebeleggingen verder aan

ING Beleggersbarometer: Staatsbon wakkert interesse in obligatiebeleggingen verder aan

Meer dan 70% van de vrouwelijke beleggers denkt dat wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn

Brussel – De ING-beleggersbarometer moet in augustus een stapje terugzetten, maar noteert nog altijd boven zijn neutrale niveau. De conjunctuurverwachtingen zijn wat versomberd, met bijna een derde van de beleggers die zijn gezinsfinanciën in de voorbije maanden zag verslechteren. De interesse in obligatiebeleggingen stijgt naar het hoogste peil sinds 2010, iets waar de staatbon vermoedelijk niet vreemd aan is. Voor 37% van de beleggers is de vergrijzing de grootste uitdaging voor de Belgische economie, al leeft dit gevoel iets meer bij Nederlandstaligen dan bij Franstaligen. Bijna twee derde van de nog niet gepensioneerde beleggers denkt dat zijn wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn. Bij vrouwelijke beleggers klimt dit percentage zelfs boven de 70% en zes op tien vrouwen maken zich daar zorgen over.

De ING-beleggersbarometer moet in augustus een stapje terugzetten en zakt naar 102 punten, na 109 punten in juli. Toch blijft de barometer boven het neutrale niveau van 100 punten hangen, wat erop wijst erop dat de Belgische belegger de financieel-economische ontwikkelingen nog altijd eerder gunstig inschat.

Na maanden van verbetering zijn de conjunctuurverwachtingen wat versomberd. Nog slechts een kwart van de beleggers ziet de Belgische economie in de komende maanden aantrekken, het laagste cijfer sinds januari. Tegelijkertijd verwacht 34% een verslechtering van het economische klimaat. Het valt op dat liefst 31% van de geënquêteerden zijn gezinsfinanciën zag verslechteren in de voorbije drie maanden, t.o.v. 24% in de juli-enquête.

Misschien heeft de stijging van de brandstoffenprijzen daar iets mee te maken, maar ook de minder positieve beursevolutie in augustus heeft waarschijnlijk een rol gespeeld Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België
Story image

Een derde van de beleggers vindt een obligatiebelegging interessant

Hoewel bijna een derde (31%) van de beleggers de Belgische beurs in de komende drie maanden ziet stijgen, is het percentage beurspessimisten wel toegenomen van 23% tot 27%. Bovendien lijkt de Belgische belegger opnieuw wat risico-averser te worden. Het percentage beleggers dat het een slecht moment vindt om in meer risicovolle sectoren te investeren stijgt van 26% naar 31%, terwijl het aantal beleggers dat wat meer risico wel ziet zitten, afneemt van 27% naar 24%. Daarentegen blijft het percentage beleggers dat het een goed moment vindt om obligaties te kopen, verder stijgen van 31% in juli naar 33% in augustus. ​

Het feit dat de Staatsbon niet uit het nieuws was weg te slaan, heeft hier vermoedelijk toe bijgedragen. In de week van 21 augustus, toen de staatsbonhype in de aanloop van de inschrijvingsperiode naar een hoogtepunt steeg, klom het percentage beleggers dat het een goed moment vond om in vastrentende activa te beleggen, zelfs tot 40Peter Vanden Houte

De vergrijzing is de grootste uitdaging voor de Belgische economie, vóór de klimaatverandering

Van de trends die de Belgische economie het komende decennium het meest zullen beïnvloeden, zetten 37% van de beleggers de vergrijzing van de bevolking op de eerste plaats, gevolgd door de klimaatopwarming, die door 32% van de respondenten als belangrijkste uitdaging wordt gezien. Interessant is dat de vergrijzing als belangrijkste probleem meer leeft bij de Nederlandstaligen (43%) dan bij de Franstaligen (29%), terwijl voor de klimaatopwarming het omgekeerd is (28% bij de Nederlandstaligen t.o.v. 38% bij de Franstaligen). “Misschien is dat nog een gevolg van de overstromingen van een paar jaar geleden, die het Zuiden van het land teisterden”, oppert Peter Vanden Houte.

Zeven op tien beleggers zijn bezorgd over de impact van de vergrijzing op de economie en de overheidsfinanciën. Ook hier blijkt deze bezorgdheid iets groter bij Nederlandstaligen (74%) dan bij Franstaligen (61%).

Zes op tien vrouwen maken zich zorgen over hun wettelijk pensioen

Geen wonder dat beleggers zijn er zich van bewust zijn dat er een appeltje voor de dorst moet worden aangelegd voor later. Bijna twee derde van de beleggers die nog niet met pensioen zijn, denkt dat het wettelijk pensioen dat hij later zal ontvangen ontoereikend zal zijn. Bij de vrouwen loopt dat percentage zelfs op tot 71% en ongeveer zes op tien vrouwelijke beleggers maakt zich daar ook zorgen over.

Het is dan ook begrijpelijk dat 70% van de beleggers vindt dat het individuele pensioensparen door de overheid nog meer moet worden aangemoedigd. Opmerkelijk is dat dit percentage gecorreleerd is met de leeftijd. Bij de jongere beleggers (jonger dan 35 jaar) is slechts 55% deze mening toegedaan. Boven de 45 jaar is meer dan drie kwart van de beleggers voorstander van meer stimuli voor pensioensparen.

“Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat dat jongere beleggers waarschijnlijk geen idee hebben hoeveel hun wettelijk pensioen bedraagt en gezien de pensioenleeftijd nog zo ver af ligt ook minder de noodzaak zien om daar nu al voor te sparen”, besluit Peter Vanden Houte.

### Einde van het persbericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven