Skip to Content
ING Beleggersbarometer: Oekraïnecrisis doet kleine belegger bibberen

ING Beleggersbarometer: Oekraïnecrisis doet kleine belegger bibberen

De ING-beleggersbarometer valt in februari fors terug, waarbij vooral de tweede helft van de maand een significante verslechtering van de perspectieven laat zien, vermoedelijk door de oorlog in Oekraïne. Niet verwonderlijk wordt een grotere risicoaversie vastgesteld. Een meerderheid van de beleggers verwacht een gemiddeld jaarlijks beursrendement van maximaal 5% op langere termijn, al blijken jongere beleggers veel optimistischer. Beleggers schroefden hun aandelenbeleggingen in de voorbije maanden op als bescherming tegen inflatie.

Story image

De toenemende geopolitieke spanningen hebben de ING-beleggersbarometer in februari een flinke dreun verkocht: de barometer tuimelt van 108 (in januari) naar 89 punten, ruim onder het neutrale niveau van 100 punten. Dit geeft aan dat beleggers de financieel-economische omgeving eerder somber inzien. De Russische inval in Oekraïne is daar uiteraard niet vreemd aan.

“Dit kan ook duidelijk uit de weekevolutie van de barometer worden afgeleid Hoewel de oorlogsdreiging in de eerste weken van februari al aanwezig was, bevond de ING-beleggersbarometer zich in de tweede week van de maand nog op 99 punten In de vierde week van februari, de week van de inval, viel de barometer terug tot amper 83 punten”, Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

42% van de beleggers verwacht de komende maanden een terugval van de beurs

De verwachtingen voor de Belgische economie lijken snel te versomberen. Waar nog 32% van de beleggers hoopt op een aantrekkende groei in de komende maanden, ziet nu al 40% van de respondenten het conjunctuurklimaat eerder verslechteren. Geen wonder dat ook de beursverwachtingen een knauw hebben gekregen: liefst 42% ziet de beurs in de komende maanden verder terrein verliezen, terwijl 32% toch nog op een ommekeer rekent. Interessant is dat de meeste pessimisten zich nu bij de Nederlandstaligen bevinden, waar 46% een negatieve beursevolutie vreest, terwijl het bij de Franstaligen om 37% van de respondenten gaat.

In de huidige omstandigheden is het niet verrassend dat de risicoaversie sterk toeneemt. Amper een kwart van de beleggers vindt het een goed moment om in meer risicovolle sectoren te investeren. Maar 36% wil daar op dit ogenblik absoluut niet van weten. Wie momenteel voor een periode van tien jaar in aandelen belegt, zal daar volgens 56% van de geënquêteerden minder dan 5% jaarlijks rendement op behalen. Toch meent 21% van de belegger dat dit minstens 10% jaarrendement oplevert. Bij de beleggers jonger dan 35 jaar denkt zelfs 37% van de beleggers dat 10% jaarlijkse beursreturn een minimum is. Een schril contrast met de 55-plussers waar amper 9% deze mening is toegedaan.

“In internationale enquêtes wordt ook een negatief verband gevonden tussen beursrendementsverwachtingen en de leeftijd van de belegger Misschien moeten we dat toeschrijven aan jeugdig optimisme,” Peter Vanden Houte

Een kwart van de beleggers heeft omwille van de hoge inflatie meer belegd in aandelen of aandelenfondsen

Naast het conflict in Oekraïne en de neerwaartse groeirisico’s blijft de hoge inflatie een van de grote kopzorgen van de Belgische belegger. Twee derde van de beleggers gelooft niet dat de inflatie dit jaar terug onder de 2% zakt. Zelfs voor 2023 is er amper 17% van de respondenten die de kans groot acht dat de inflatie terug onder de 2% duikt. Bij de jongere beleggers (<35 jaar) zijn diegenen die hierin geloven met 28% wel iets talrijker. Volgens Peter Vanden Houte is dat waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat jongeren nooit een periode van blijvend hoge inflatie gekend hebben en er daardoor iets geruster zijn dat inflatie-opstoot maar tijdelijk is.

De beste belegging als bescherming tegen hoge inflatie is volgens 43% van de Belgische beleggers vastgoed, volgens 17% aandelen of aandelenfondsen, terwijl het voor 12% goud is. Hoewel de hoge inflatie de Belgische belegger ertoe heeft aangezet om zijn portefeuille aan te passen, is er enkel voor ​ aandelen of aandelenfondsen sprake van een opwaartse aanpassing. 24% van de bevraagden stelt dat hij hierin vanwege de hoge inflatie meer heeft belegd, terwijl 20% dan weer zegt minder in aandelen of aandelenfondsen te beleggen. Voor alle andere beleggingsvormen die in de enquête werden gesuggereerd (spaarboekje, obligaties, vastgoed, crypto, goud) waren er meer respondenten die omwille van de hoge inflatie er minder in belegden dan beleggers die hun belang in deze activa opschroefden.

“De vraag is of de beleggers die de voorbije maanden meer in aandelen zijn gaan beleggen om zich te beschermen tegen de hogere inflatie daar nu, gezien de recente volatiliteit, niet al wat spijt van hebben,” Peter Vanden Houte

### Einde bericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

 

Downloads

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven