Skip to Content
ING- Beleggersbarometer: Oekraïne-oorlog en klimaat baren de Belgische belegger zorgen

ING- Beleggersbarometer: Oekraïne-oorlog en klimaat baren de Belgische belegger zorgen

Meer dan driekwart van de bevolking heeft al ten minste één energiebesparende maatregel genomen

De ING-beleggersbarometer mag dan opnieuw stijgen in augustus, hij blijft voor de zevende opeenvolgende maand onder zijn neutrale niveau. Die bezorgdheid heeft acht Belgen op tien er al toe aangezet om werk te maken van energiebesparende maatregelen, maar er blijft nog een ruime marge om meer te doen.

Story image

 

De ING-beleggersbarometer zet zijn opmars in augustus verder met een stijging tot 90 punten. In juli noteerde hij nog 72 punten. Deze positieve evolutie neemt echter niet weg dat niveaus onder de 100 punten wijzen op een veeleer pessimistische stemming bij de Belgische belegger, een situatie die al sinds februari aanhoudt. Amper 24% van de beleggers ziet de conjunctuurhemel de komende drie maanden opklaren, terwijl 48% het economisch klimaat verder ziet verslechteren. De beursverwachtingen mogen dan al iets minder negatief zijn dan in juli, toch blijft de veeleer pessimistische stemming overheersen: 36% van de respondenten verwacht dat de aandelenkoersen de komende maanden zullen dalen, terwijl 28% op een remonte speculeert. In deze context is het wel verrassend dat 35% van de beleggers de waarde van zijn portefeuille de komende maanden ziet stijgen en dat slechts 24% een waardevermindering verwacht.

Het feit dat beleggers verwachten dat hun portefeuille in waarde zal stijgen, lijkt moeilijk te rijmen met hun weinig optimistische verwachtingen voor de beursmarkt. Mogelijkerwijze gaan ze ervan uit dat de andere activa in hun portefeuille de mindere beursprestaties zullen compenseren. Zo zou de duidelijk stijgende rentetrend door sommige beleggers kunnen worden gezien als positief voor het portefeuillerendement. Het kan natuurlijk ook dat de belegger denkt dat hij minder dan gemiddeld zal getroffen worden door de beursmalaise”,Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Meer dan driekwart van de beleggers maakt zich zorgen over Oekraïne en het klimaat

Dat de beleggersbarometer nog steeds onder zijn neutrale niveau noteert, heeft uiteraard veel te maken met de wereldwijde crisissen. ​ Acht op de tien Belgische beleggers (79%) maken zich zorgen over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Naast de geopolitieke toestand lijkt ook de klimaatopwarming voor driekwart van de Belgische beleggers een bron van bezorgdheid te zijn. Opvallende vaststelling hier is dat het aandeel van de mensen die zich minder zorgen lijken te maken hoger is bij de beleggers jonger dan 45. 30% van hen zegt immers zich weinig of geen zorgen te maken over de gevolgen van de klimaatopwarming.

Dit is best vreemd aangezien jongeren zich toch duidelijk in de strijd tegen de klimaatopwarming hebben laten horen. Een mogelijke verklaring hier is dat jongeren doorgaans minder snel ongerust zijn dan ouderen, een stelling die overigens ook lijkt op te gaan voor de Oekraïnecrisis. De beleggersbarometer noteert bij beleggers jonger dan 45 jaar dan ook hoger dan bij de oudere populatie. Dit duidelijk grotere optimisme onder jongeren blijkt eveneens uit hun verwachtingen met betrekking tot hun eigen financiële situatie. Waar gemiddeld minder dan een Belg op vijf (18%) een verbetering verwacht, loopt dat aandeel bij de min 45-jarigen al op tot 30%. Die kloof diept zich overigens nog uit wanneer we de vergelijking maken met de oudere beleggers; van hen ziet amper een op de tien de hemel opklaren. Een mogelijke verklaring hier is dat bij jongeren een groter deel van hun inkomsten baat heeft bij de automatische indexering” Peter Vanden Houte

Maar als het over de verre toekomst gaat, delen Belgische beleggers toch wel enig pessimisme. Zo is 77% het eens met de stelling dat de kinderen van vandaag een moeilijke toekomst wacht. Amper 6% is het daar niet mee eens. En driekwart (76%) van de respondenten zijn van oordeel dat mensen in de toekomst harder zullen moeten werken om de levensstandaard van nu te kunnen aanhouden. Ook met deze stelling is slechts 6% het oneens.

Bijna acht op de tien hebben al een energiebesparende maatregel genomen

Uit ons onderzoek blijkt dat de energiecrisis meer Belgen ertoe heeft aangezet om te gaan nadenken over energiebesparende maatregelen. Minder lang douchen lijkt 68% van de Belgen wel een goed idee. 55% overweegt om minder snel te rijden op de autoweg om energie te besparen, maar een derde ziet dat dan weer niet zitten. Opmerkelijk is dat bijna de helft van de beleggers jonger dan 34 jaar daar tegen is. De verwarming niet hoger zetten dan 19 graden kan ook rekenen op instemming van 55% van de geënquêteerden. En iets meer dan helft kan zich vinden in vakantie dichter bij huis.

Wanneer het gaat over de auto wat vaker laten staan ten voordele van de trein zijn de meningen sterker verdeeld: 44% zou dat doen, maar 42% zou dit niet overwegen. Ten slotte zou 32% overwegen om een elektrische auto te kopen, maar 45% denkt daar niet aan, wat gezien de kost ook niet verwonderlijk is. Het is wel interessant om te vermelden dat de interesse voor een elektrische wagen afneemt met de leeftijd: bij de jongere beleggers ziet zo’n 40% dat wel zitten, maar vanaf 55 jaar valt dat percentage terug naar minder dan een kwart.

Belangrijk is dat meer dan driekwart van de beleggers(78%) al ten minste één energiebesparende maatregel heeft genomen en dat 15% van plan is om dat in de komende maanden te doen. Slechts 8% heeft nog geen energiebesparende maatregelen genomen en is dat op korte termijn ook niet van plan.

“Uit de antwoorden blijkt dat de Belgische belegger wel degelijk tracht energie te besparen, al lijkt de bereidheid om een bepaalde, best eenvoudige besparingsmaatregelen door te voeren niet echt groot. Dat zou de komende maanden kunnen veranderen wanneer het effect van de recente stijging van de energieprijzen in de facturen steeds duidelijker zal worden ”Peter Vanden Houte

### Einde bericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

Over de Beleggers Barometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).


​ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

 

Downloads

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven