Skip to Content
ING Beleggersbarometer: investeringen in energiebesparing geen prioriteit voor 55-plussers

ING Beleggersbarometer: investeringen in energiebesparing geen prioriteit voor 55-plussers

Vrijdag 13 mei 2022 - Brussel - Ondanks de sterk gestegen energieprijzen lijkt het oudere deel van de bevolking minder geneigd om te investeren in energiebesparende technologie. Daar tegenover staat dat het leeuwendeel van de Belgische beleggers zijn vertrouwen in vastgoed behoudt. Voor meer dan acht mensen op tien is een eigen woning heel belangrijk en bijna 60% vindt het kopen van een woning om te verhuren een uitstekende belegging. Dat zijn enkele van de tendenzen voor april van de maandelijkse peiling van ING bij de Belgische beleggers. De ING Beleggersbarometer ziet het vertrouwen stijgen in vergelijking met maart en de risicobereidheid neemt opnieuw toe bij de meest actieve beleggers. De barometer blijft wel nog steeds ruim onder het neutrale niveau.

Story image

Na de sterke terugval in maart wint de ING Beleggersbarometer in april wat terrein terug. Met 88 punten benadert de barometer het peil van februari, maar hij blijft nog altijd ruim onder het neutrale niveau van 100 punten. De eerste schok van de Russische inval in Oekraïne lijkt verteerd en de beleggers tonen zich iets minder pessimistisch m.b.t. het conjunctuurverloop. Toch blijft de stemming bedrukt. Zo zag 20% de voorbije maanden een conjunctuurverbetering (in maart 15%), terwijl 55% de economie veeleer zag afkoelen (in maart 65%). De conjunctuurvooruitzichten verbeteren lichtjes, maar ze blijven negatief: 25% van de respondenten verwacht de komende maanden beterschap, maar nog altijd 43% vreest voor een verdere afzwakking.

De conjunctuurstemming is duidelijk beter bij de Franstalige dan bij de Nederlandstalige beleggers. Zo ziet 30% van de Franstalige beleggers licht aan het einde van de tunnel, terwijl het bij de Nederlandstaligen slechts om 22% gaat.

Dit is niet noodzakelijk een positieve indicator. Sinds de start van de Beleggersbarometer in 2004 waren Franstaligen doorgaans minder positief over de conjunctuurevolutie dan Nederlandstaligen. Enkel in tijden van recessie of grote schokken op de financiële markten bleken Nederlandstaligen pessimistischer.
Peter Vanden Houte, hoofeconoom van ING België
Story image

Bijna zes beleggers op tien zijn van mening dat de prijzen van vastgoed nooit zullen dalen
Dat de Belgen van vastgoed houden, is algemeen geweten. Zo vindt 82% van de beleggers het bezitten van een eigen woning belangrijk. Al is 32% het eens met de stelling dat huren meer flexibiliteit geeft dan kopen (46% is het daar niet mee eens), toch vindt 62% van de beleggers dat je maar beter een woning kunt kopen in plaats van te huren. Amper 5% is het daar niet mee eens. Zes op de tien beleggende Belgen (59%) zijn er bovendien van overtuigd dat de huizenprijzen nooit zullen dalen. Dit geloof is iets dieper geworteld in het zuiden (64%) dan in het noorden van het land (55%). Voor amper een vijfde van de ondervraagden (20%) kunnen huizenprijzen ook dalen, terwijl de rest daarvan niet is overtuigd.

Eerder dit jaar bleek al uit de resultaten van de beleggersbarometer dat Belgen vastgoed als de beste belegging voor 2022 zagen. Zij lijken daar nog steeds van overtuigd aangezien meer dan de ​ helft van de beleggers (59%) vindt dan ook dat het verwerven van een tweede woning om te verhuren een uitstekende belegging is. Deze tendens tekent zich duidelijker af bij Franstaligen (68%) dan bij Nederlandstaligen (53%).

Investeren in energiebesparing geen prioriteit voor 55-plussers
De hoge energiekost is een onderwerp dat heel wat Belgen zorgen baart. Van de beleggende Belgen met een eigen woning heeft bijna de helft (45%) zonnepanelen, terwijl 24% over een warmtepomp beschikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat we deze technologieën meer vinden bij het jongere deel van de bevolking. En ook bij wie nog niet beschikt over zonnepanelen of een warmptepomp blijkt de bereidheid om daarin te investeren groter bij het jongere deel van de bevolking. Meer dan de helft van de groep jonger dan 55 jaar die nog geen zonnepanelen heeft, zegt plannen te hebben om deze de komende twee jaar te installeren. Bij de 55-plussers valt dit percentage terug tot ruim onder de 30%. Opmerkelijk is ook dat in deze leeftijdscategorie meer mensen stellen dat hun woning voldoende geïsoleerd is en dat ze niet van plan zijn om bijkomend te isoleren.

Misschien zijn deze mensen er ten onrechte van overtuigd dat hun woning voldoende geïsoleerd is. Zij zien het nut van energiebesparende investeringen niet in. Nochtans is België een van de Europese landen waar het energieverbruik voor woningen het hoogst is. Het zou merkwaardig zijn dat dit bij het oudere deel van de bevolking niet het geval is.Peter Vanden Houte

Risicobereidheid neemt bij een belegger op drie toe
Al zijn we nog ver verwijderd van een euforische beursstemming, toch zijn de beursverwachtingen iets minder pessimistisch. 28% van de beleggers verwacht dat de aandelenkoersen de komende drie maanden zullen aantrekken (tegenover 19% in maart), maar toch vreest nog altijd 38% van de respondenten dat de beurs verder terrein zal prijsgeven (tegenover 58% in maart). In deze omgeving neemt bij een deel van de Belgen de risicobereidheid opnieuw toe. Zo zegt 30% van de beleggers dat het een goed moment is om te beleggen in risicovolle sectoren. Daar staat tegenover dat ongeveer hetzelfde percentage (31%) dat dan weer niet ziet zitten. Opmerkelijk is dat er ook terug meer beleggers (31%) zijn die denken dat het rendement van hun beleggingen de komende drie maanden zal stijgen, dan diegene die een daling vrezen (29%). Vooral de heel actieve beleggers, met name zij die aangeven dat ze meer dan 10 verrichtingen per jaar doen, denken dat het rendement van hun portefeuille zal aantrekken (52%).

Het lijkt erop dat de huidige volatiele omgeving koopjesjagers lokt die proberen in te spelen op tijdelijke dalingen om zo een mooi rendement te realiseren.
Peter Vanden Houte

### Einde van het persbericht ###

Over de BeleggersBarometer
De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING
ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven