Skip to Content
ING-beleggersbarometer: helft van de jongere beleggers schat zijn beleggingskennis hoger in dan gemiddeld

ING-beleggersbarometer: helft van de jongere beleggers schat zijn beleggingskennis hoger in dan gemiddeld

66% van de beleggers denkt dat inflatie nog lang te hoog blijft

De ING-beleggersbarometer stijgt licht in mei , maar blijft onder zijn neutrale niveau. Er heerst grote onzekerheid rond de conjunctuurverwachtingen, terwijl voor twee derde van de beleggers de inflatie in de komende vijf jaar gemiddeld boven de 2% blijft hangen. Voorlopig lijkt de Belgische belegger dan ook eerder aan de zijlijn te staan, al neemt de interesse in obligatiebeleggingen wel geleidelijk toe. In deze context van onzekerheid wordt beleggen door bijna 4 op 10 beleggers ervaren als een bron van stress. Vooral vrouw en jongeren zijn hier gevoelig aan. Tegelijkertijd blijkt dat mannen en jongeren een groter vertrouwen hebben in de eigen beleggingskennis. De helft van de jongere beleggers schat zijn beleggingskennis hoger in dan gemiddeld, waardoor ze meer dan gemiddeld risico nemen.

Na de daling naar 97 punten in maart, is de ING-beleggersbarometer in april lichtjes hoger geklommen tot 98 punten, wel nog steeds onder het neutrale niveau. Dat wijst erop dat de Belgische belegger de financieel-economische ontwikkelingen nog altijd iets negatiever dan normaal inschat. “De problemen in de Amerikaanse bankensector hebben voorlopig geen bijkomende schokgolven veroorzaakt, wat verklaart waarom de barometer niet verder is gezakt, maar het is duidelijk dat de belegger op zijn hoede blijft”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België. 

Het percentage beleggers dat de Belgische conjunctuur in de komende drie maanden ziet aantrekken, zakt terug naar 26% (van 28% in maart), maar ook het percentage zwartkijkers daalt (van 36% naar 30%). Voor een groot deel van de beleggers blaast de economie dus blijkbaar warm en koud tegelijkertijd. Dat de ECB volgens de Belgische belegger nog niet klaar is met de strijd tegen inflatie blijkt uit de raming van de gemiddelde inflatie voor de komende vijf jaar: liefst twee derde van de ondervraagde beleggers denkt dat de inflatie op jaarbasis minstens 2% zal bedragen. 37% denkt zelfs dat de gemiddelde inflatie de komende vijf jaar op 5% of meer zal uitkomen. Maar de onzekerheid is groot: ongeveer een derde van de beleggers heeft absoluut geen idee waar de inflatie naartoe gaat. Vrouwen (39%) blijken op dat vlak iets onzekerder dan mannen (25%). Ook een stuk meer beleggers jonger dan 35 jaar (42%) wagen zich liever niet aan een inflatieprognose in vergelijking met de 55-plussers (21%). 

Story image

Slechts 29% ziet de beurs stijgen in de komende drie maanden

De grote onzekerheid rond de conjunctuur- en de inflatie-evolutie zet de Belgische beleggers tot enige voorzichtigheid aan. Amper 29% verwacht dat de beurs in de komende drie maanden zal stijgen, het laagste percentage dit jaar. Dat vertaalt zich ook in de beleggingskeuzes: slechts 23% vindt het een goed moment om te beleggen in meer risicovolle sectoren, terwijl 37% dat absoluut niet ziet zitten. Zelfs beleggen in minder risicovolle sectoren spreekt maar 30% van de beleggers aan, een tweede opeenvolgende daling. En met slechts 26% voorstanders, lijkt het enthousiasme om obligaties te kopen relatief. “Het is echter wel belangrijk om te vermelden dat dit percentage voor de tweede maand op rij boven het percentage beleggers ligt dat een aankoop van obligaties voorlopig niet ziet zitten. Dat was al van 2012 geleden, wat er lijkt op te wijzen dat de interesse in obligatiebeleggingen geleidelijk aan toeneemt”, stelt Peter Vanden Houte.

Vrouwen vinden beleggen meer stressvol dan mannen

Onzekerheid kan voor stress zorgen en dat blijkt volgens onze enquête ook het geval te zijn bij beleggen. Liefst 37% van de ondervraagden verklaart dat beleggen hem of haar stress bezorgt. Vrouwen (45%) zeggen vaker dit gevoel te ervaren dan mannen (31%). Misschien is dat wel de reden waarom bijna de helft van de mannelijke beleggers zegt dat hij zich graag met zijn beleggingen bezighoudt, terwijl dat maar voor een derde van de vrouwen geldt.

Maar ook bij de beleggers jonger dan 35 jaar zegt bijna de helft (48%) stress te ondervinden bij beleggen. Dat zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat jongeren doorgaans nog een kleiner vermogen hebben, waardoor verliezen pijnlijker aanvoelen. De observatie dat beleggers met minder dan 10.000 euro beleggingen meer stress ervaren (43%) dan beleggers met een financieel vermogen van meer dan 10.000 euro (34%), lijkt dit vermoeden te ondersteunen.

De helft van de jongere beleggers schat zijn beleggingskennis hoger in dan gemiddeld

Als er veel onzekerheid is, zullen beleggers ook meer de neiging hebben om risico te mijden, zeker wanneer ze het gevoel hebben dat hun kennis van beleggingsmateries beperkt is. Bij vrouwelijke beleggers vinden slechts een kwart dat hun kennis m.b.t. beleggen boven het gemiddelde ligt. Bij de mannen daarentegen, schat 36% zijn financiële kennis hoger dan gemiddeld in. Maar vooral opmerkelijk is dat bij de beleggers jonger dan 35 jaar liefst de helft denkt dat hij meer van beleggen afweet dan de gemiddelde belegger. Het is dan ook niet helemaal verrassend dat mannelijke en jonge beleggers meer risico nemen in hun beleggingen. Uit de enquête blijkt dat de risicobereidheid bij beleggen bij mannen bijna dubbel zo hoog ligt als bij vrouwen, terwijl die bij de jongere beleggers dan weer het dubbele bedraagt van de risicobereidheid bij 55-plussers. “Het is in de academische literatuur al meermaals aangetoond dat mannen en jongeren vaak te veel vertrouwen hebben in de eigen beleggingscapaciteiten en daardoor meer risicovolle beleggingen zullen doen. Ook in België lijkt dit fenomeen dus duidelijk op te gaan”, besluit Peter Vanden Houte.

### Einde van het persbericht ###


Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België
renaud.dechamps@ing.com - + 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:
peter.vandenhoute@ing.com - +32 2 547 80 09


De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.


Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 58.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen. De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks. De Environmental, Social and Governance (ESG) rating van ING door MSCI werd in september 2022 bevestigd met 'AA'. Vanaf augustus 2022 beschouwt Sustainalytics het beheer van materiële ESG-risico's door ING als 'sterk' en in juni 2022 kreeg ING een ESG-rating 'sterk' van S&P Global Ratings. Aandelen ING Groep zijn ook opgenomen in belangrijke duurzaamheids- en ESG-indexproducten van toonaangevende aanbieders Euronext, STOXX, Morningstar en FTSE Russell.

 

 

Terug naar boven