Skip to Content
ING-beleggersbarometer: drie op tien Belgische beleggers kocht al cryptomunten

ING-beleggersbarometer: drie op tien Belgische beleggers kocht al cryptomunten

34% van de beleggers vindt dat Bitcoin zou moeten verboden worden

Brussel – De ING-beleggersbarometer zakt in april, maar blijft voor de zesde maand op rij boven zijn neutraal niveau, wat een gunstige financieel-economische omgeving weerspiegelt. Hoewel het beursvertrouwen groot blijft, hebben de spanningen in het Midden-Oosten de risicozin wat doen afnemen. De enquête legt ook enkele trends bloot met betrekking tot investeringen in cryptomunten. Drie op tien Belgische beleggers kochten al cryptomunten, een percentage dat bij jongere beleggers tot 42% oploopt. Een vijfde van de beleggers overweegt een aankoop van cryptomunten in de komende zes maanden (bij de jongeren zelfs 45%). Indien er een Bitcoin ETF op de Belgische markt zou komen, zou dat percentage nog wat hoger liggen.

De ING-beleggersbarometer zakt in april naar 107 punten, na in maart 113 punten te hebben bereikt.

Sinds eind vorig jaar vertoont de barometer een jojo-gedrag. De toegenomen onrust in het Midden-Oosten in april heeft de risico-aversie vermoedelijk wat doen toenemen. Belangrijk is echter vooral dat zelfs in die omstandigheden de barometer al zes maanden comfortabel boven het neutrale peil van 100 punten noteert, wat impliceert dat de Belgische belegger de financieel-economische omgeving nu toch al een tijdje gunstig inschatPeter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België
Story image

Toegenomen onrust in het Midden-Oosten doet risicozin afnemen

De hoogte van de ING-beleggersbarometer is in grote mate te danken aan een onverminderd beursoptimisme. Voor de zesde maand op rij overtreft het percentage beleggers dat de beurs in de komende drie maanden ziet stijgen dat van de beleggers die een neerwaartse beweging anticiperen.

Toch heeft het escalerende conflict in het Midden-Oosten in april waarschijnlijk tot iets meer voorzichtigheid aangezet. In maart vond nog een meerderheid van de beleggers (31% t.o.v. 26%) dat het een goed moment was om in risicovolle sectoren te beleggen. In april slaat dit om: nog slechts 23% raadt nu aan om in meer risicovolle sectoren te investeren, terwijl 28% dat geen goed idee vindt.

Interessant is vast te stellen dat de in het begin van de maand er nog heel veel risicozin was, maar dat dit in de loop van de maand sterk is afgekalfd. Dat doet vermoeden dat de spanningen tussen Iran en Israël wel degelijk de beleggers hebben doen twijfelen”, meent Peter Vanden Houte.

Voor investeren in minder risicovolle sectoren of in obligaties blijft het voor 30% van de beleggers een goed moment, terwijl 17% daar geen oren naar heeft.

Drie op tien Belgische beleggers kochten al cryptomunten

De koers van de Bitcoin bereikte dit jaar een nieuwe recordhoogte, nadat in de VS de toelating werd gegeven om ETF’s (trackers) te lanceren met als onderliggende waarde de Bitcoin. Dat heeft de interesse voor beleggen in cryptomunten weer aangewakkerd. Dat dit ook in België het geval is, blijkt uit de resultaten van de ING-beleggersbarometer.

Bijna dertig procent van de Belgische beleggers belegt in cryptomunten of heeft in het verleden al Bitcoins of andere crypotmunten in zijn bezit gehad. Niet verrassend zijn deze percentages omgekeerd gecorreleerd met de leeftijd van de beleggers. Bij de beleggers jonger dan 35 jaar heeft liefst 32% momenteel cryptomunten in portefeuille, terwijl nog eens 26% beweert dat hij die in het verleden al in zijn bezit heeft gehad. Bij de 65-plussers bedragen deze percentages minder dan 3%.

Story image

Jongeren hebben over het algemeen ook meer vertrouwen in de toekomst van cryptomunten. 25% van de beleggers zien Bitcoin en andere cryptomunten als de toekomst van de onlinehandel. Bij beleggers jonger dan 35 jaar loopt dat percentage op tot 42%.

Slechts 17% van de Belgische beleggers vindt cryptomunten een veilige manier om hun vermogen in stand te houden, 55% vindt van niet. De jongeren zijn optimistischer. 31% heeft vertrouwen bij het veilig stellen van vermogen in cryptomunten, terwijl net iets meer (34%) daar toch zijn twijfels bij heeft.

De interesse voor jongere beleggers in crypto is een wereldwijd fenomeen. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Jongeren zijn over het algemeen meer vertrouwd met de digitale wereld, wat de interesse in crypto automatisch aanwakkert. Daarnaast zijn jongeren meer bereid om risico’s te nemen, wat in dit geval wel nodig is, gezien de grote volatiliteit van cryptomunten en het gebrek aan bescherming van de belegger. En vergeet ook niet dat de cryptomunten van bij het begin als alternatief werden gezien voor de traditionele financiële wereld. Dit anarchistisch trekje sprak jongeren waarschijnlijk ook meer aanPeter Vanden Houte

45% van de jonge beleggers overweegt aankoop cryptomunten in komende zes maanden

Zo’n 28% van de beleggers denkt dat de koers van Bitcoin in de komende 12 maanden zal stijgen, 26% verwacht eerder een daling. Dus geen uitgesproken mening over het toekomstige koersverloop van Bitcoin, al zijn de jongeren met 42% meer overtuigd van het haussepotentieel. ​ 22% overweegt in de komende zes maanden cryptomunten zoals Bitcoin te kopen. Drie kwart van de beleggers is dat niet van plan. Bij de beleggers jonger dan 35 jaar ligt het aantal potentiële kopers van cryptomunten met 45% wel merkelijk hoger.

Het is natuurlijk mogelijk dat sommige beleggers wel overtuigd zijn van het potentieel van cryptomunten, maar door het weinig gereguleerde karakter van de handel in cryptomunten zich voorlopig afzijdig houden. Op de vraag of beleggers zouden overwegen in crypto te beleggen, als er een Bitcoin ETF op de Belgische markt zou komen, antwoordt een kwart van de beleggers bevestigend. Dus een al iets hoger percentage dan bij de vraag of men overweegt om de komende zes maanden in cryptomunten te beleggen, al blijft het verschil klein.

Interessant is wel dat bij de 55-plussers de geïnteresseerden in een cryptobelegging van 4% naar 9% stijgt, indien er een Bitcoin ETF zou beschikbaar zijn. Dit blijven kleine percentages, maar het lijkt toch te suggereren dat het creëren van een ETF beleggen in cryptomunten toegankelijker maakt, zelfs als nog altijd grote vragen kunnen worden gesteld over het maatschappelijke nutPeter Vanden Houte

Een derde van de Belgische beleggers vindt dat Bitcoin moet verboden worden

Dat beleggen is Bitcoin niet zonder risico is, daar zijn de Belgische beleggers het wel grotendeels over eens. Voor 64% is een belegging in Bitcoin risicovoller dan een aandelenbelegging. Amper 12% is het daar niet mee eens. Zelfs bij de jongeren is 56% zich bewust van het meer speculatieve karakter van Bitcoin, hoewel 19% dat niet vindt.

Voor liefst 61% van de Belgische beleggers is Bitcoin een gigantische speculatieve luchtbel. Niet verrassend zijn meer beleggers het hiermee eens naarmate de leeftijd stijgt, maar toch onderschrijft ook 47% van de jongeren deze stelling. “Ook de ECB vindt, gezien de beperkte praktische toepassingen, dat Bitcoin intrinsiek geen waarde heeft. Maar het is natuurlijk een feit dat zolang er een grote groep “believers” is de koers ondersteund zal blijven”, stelt Peter Vanden Houte.

34% van de beleggers vindt dat Bitcoin zou moeten verboden worden, terwijl 27% daar niet van wil horen. Niet verwonderlijk zijn bij de jongeren 44% van de beleggers het absoluut oneens met een verbod op Bitcoin.

### Einde van het persbericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com). ​

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 60.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen. ​

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks. De Environmental, Social and Governance (ESG) rating van ING door MSCI werd in juli 2023 bevestigd met 'AA'. Sinds december 2023 beschouwt Sustainalytics het beheer van materiële ESG-risico's door ING als 'sterk'. Aandelen ING Groep zijn ook opgenomen in belangrijke duurzaamheids- en ESG-indexproducten van toonaangevende aanbieders Euronext, STOXX, Morningstar en FTSE Russell.

 

 

Terug naar boven