Skip to Content
ING-beleggersbarometer: drie kwart van de Belgische beleggers maakt zich nog zorgen over de inflatie

ING-beleggersbarometer: drie kwart van de Belgische beleggers maakt zich nog zorgen over de inflatie

Voor twee derde van de beleggers ligt een normaal niveau van de 10-jaarrente boven het huidige peil

Brussel – De ING-beleggersbarometer valt terug in februari, maar wijst nog altijd op een gunstige financieel-economische omgeving. Nederlandstaligen zijn wel minder optimistisch m.b.t. de conjunctuurverwachtingen dan Franstaligen. Bijna 60% van de beleggers denkt dat aandelen op 10 jaar een jaarlijks rendement van minder dan 5% opleveren, terwijl 35% van de jongere beleggers op meer dan 10% rekenen. Drie kwart van de beleggers maakt zich nog steeds zorgen over de inflatie. Een derde van de beleggers vindt het huidige niveau van de lange rente (te) laag. Een normaal niveau voor de 10-jaarrente bedraagt volgens twee derde van de beleggers minstens 3%. In 2021 dachten liefst 8 op 10 beleggers dat een normaal niveau minder dan 1% was.

De ING-beleggersbarometer moet in februari een stap terugzetten, na in januari 114 punten te hebben bereikt. Maar aan 109 punten blijft de barometer ruim boven het neutrale peil van 100 punten, wat impliceert dat de Belgische belegger de financieel-economische omgeving nog altijd redelijk gunstig inschat.

Story image

De inschatting van de conjunctuur is net iets pessimistischer geworden: 31% ziet de Belgische economie in de komende drie maanden vertragen, terwijl 26% nog altijd in een verbetering gelooft. Interessant in dit verband is dat de Nederlandstaligen zich een stuk somberder opstellen dan de Franstaligen. Amper 22% van hen ziet de economie aantrekken, terwijl het bij de Franstaligen om 30% gaat.

Dit kan te maken hebben met het feit dat de industrie het al een tijdje moeilijk heeft met een stijging van de tijdelijke werkloosheid en toenemend banenverlies. ​ Gezien de industrie vooral in het Noorden van het land is gevestigd, zou dat de minder optimistische kijk op de economie bij de Nederlandstaligen kunnen verklarenPeter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Meer dan een derde van de jongere beleggers denkt dat aandelenbeleggingen op lange termijn minsten 10% rendement op jaarbasis opleveren

Ondanks de nog steeds sterke beursprestaties, is het beursoptimisme lichtjes afgenomen, al blijft het nog altijd wel groot. Zo ziet 34% de beurs in de komende drie maanden stijgen, terwijl 23% een daling vreest. Het is al de vierde maand op rij dat de beursoptimisten in de meerderheid zijn. De zin om te beleggen is er nog altijd, maar net iets minder overtuigend dan in januari. Een derde van de beleggers vindt het een goed moment om in minder risicovolle sectoren te beleggen, nog altijd dubbel zoveel als diegenen die het een slecht moment vinden. Maar in januari vond nog 4 op de 10 beleggers de tijd rijp om te beleggen in niet al te risicovolle sectoren. Ook het percentage beleggers dat het opportuun vindt om in obligaties te beleggen, daalt van 41% in januari naar 31% in februari. Dat zijn er wel nog meer dan de 21% die obligaties op dit ogenblik niet interessant vinden.

Wie op 10 jaar in aandelen belegt, kan volgens de Belgische beleggers op een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 6% rekenen. Bijna 60% denkt echter dat aandelen jaarlijks minder dan 5% opleveren, terwijl ongeveer een vijfde van de beleggers meent dat het meer dan 10% is. Vooral jongere beleggers (<35 jaar) hebben nogal hooggespannen verwachtingen inzake beursopbrengsten. Liefst 35% denkt dat aandelen op langere termijn meer dan 10% rendement op jaarbasis opleveren. En dit terwijl het totale rendement op de Europese beurs de voorbije 20 jaar ongeveer 7% op jaarbasis bedroeg en voor de wereldwijde index ongeveer 8.5%. Dit betekent dat heel wat beleggers het beursrendement op lange termijn op basis van het verleden duidelijk onderschatten, terwijl jongeren dan weer een iets te optimistische kijk hebben.

Dit is een resultaat dat in lijn ligt met eerdere internationale enquêtes, waar jongeren ook altijd hogere rendementsverwachtingen dan de rest van de beleggerspopulatie bleken te hebben. Het kan aan jeugdig optimisme liggen of het feit dat jongere beleggers nog geen lange beursmalaises hebben meegemaakt. Maar tegelijkertijd blijft het ook frappant dat de doorsneebelegger dan weer eerder laaggespannen verwachtingen heeft van aandelenbeleggingenPeter Vanden Houte

8 op 10 vrouwen maken zich zorgen over de inflatie

De voorbij jaren werden gekenmerkt door een sterke inflatiestijging. Ondanks de daling in het voorbije jaar is vrees voor het inflatiespook nog niet helemaal verdwenen. Zo zegt drie kwart van de beleggers dat hij nog steeds bezorgd is over de inflatie. Dat percentage ligt bij vrouwen (81%) duidelijk hoger dan bij mannen (70%). “Vermoedelijk komt dit omdat volgens onderzoek vrouwen in een gezin nog steeds vaker de boodschappen doen dan mannen, waardoor ze meer zicht hebben op de prijsstijgingen van levensmiddelen”, denkt Peter Vanden Houte.

Tegen eind 2024 zal volgens 60 % van de Belgische beleggers de inflatie in ons land minstens 3% bedragen, dus nog altijd hoger dan de 2% die de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft.

Over het algemeen vindt de Belg dat een hoge inflatie problematisch is voor zijn beleggingsportefeuille. Zo zegt 36% van de beleggers dat een hoge inflatie een slecht zaak is voor aandelenbeleggers (20% vindt het een goede zaak). Ongeveer eenzelfde resultaat voor obligatiebeleggingen: 35% vindt het een slechte zaak, 20% een goede zaak.

Meer dan 85% van de beleggers vindt dat de 10-jaarrente minstens 2% moet bedragen

Niettegenstaande het feit dat de ECB heeft aangegeven dat de korte rente een hoogtepunt heeft bereikt en ze in de tweede jaarhelft waarschijnlijk zal dalen, denkt nog een derde van de Belgische beleggers dat de rente op spaarboekjes in de komende 12 maanden zal stijgen. Amper 15% verwacht een daling, terwijl ongeveer de helft op de status quo mikt. Merkwaardig is dat bij Franstaligen liefst 43% denkt dat de rente op spaarboekjes hoger zal klimmen, terwijl dat bij de Nederlandstaligen amper een kwart is.

Over het niveau van de langetermijnrente zijn de meningen ook verdeeld. Op het ogenblik van de enquête bedroeg de Belgische 10-jaarrente 2,9%. Voor een derde van de respondenten is dit een laag niveau, voor 23% een hoog niveau. Interessant is dat bij de beleggers jonger dan 35 jaar amper 23% dit een laag niveau vindt, terwijl bij de 65-plussers meer dan 40% dit als laag beschouwt.

Story image

Voor 86% van de beleggers bedraagt een normaal niveau voor de Belgische 10-jaarrente minstens 2%. Voor twee derden zelfs meer dan 2,9%, wat boven het huidige niveau ligt. In juli 2021, toen dezelfde vraag werd gesteld, bedroeg volgens 80% van de beleggers een normaal niveau minder dan 1%!

Belangrijk om weten, is dat de rente op Belgische overheidsobligaties in 2021 negatief was, wat vermoedelijk de antwoorden sterk heeft beïnvloed. Uit de antwoorden vandaag kunnen we opmaken dat weinig beleggers denken dat we naar dergelijke toestanden terugkerenPeter Vanden Houte

### Einde van het persbericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst ING België

[email protected]

+ 32 478 66 21 58

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

[email protected]

+32 2 547 80 09

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt met andere woorden het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt online uitgevoerd door Kantar bij een representatieve steekproef van 400 Belgische beleggers.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com). ​

​ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 60.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen. ​

​De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

​Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks. De Environmental, Social and Governance (ESG) rating van ING door MSCI werd in juli 2023 bevestigd met 'AA'. Sinds december 2023 beschouwt Sustainalytics het beheer van materiële ESG-risico's door ING als 'sterk'. Aandelen ING Groep zijn ook opgenomen in belangrijke duurzaamheids- en ESG-indexproducten van toonaangevende aanbieders Euronext, STOXX, Morningstar en FTSE Russell.

 

 

 

 

Contacteer ons

Press Office ING Belgium
ING Belgium

E: [email protected]

Terug naar boven