Skip to Content
ING-beleggersbarometer: de financiële situatie van nagenoeg de helft van de beleggers is de voorbije drie maand verslechterd

ING-beleggersbarometer: de financiële situatie van nagenoeg de helft van de beleggers is de voorbije drie maand verslechterd

Meer dan de helft van de beleggers kiezen voor goedkopere producten

De ING-beleggersbarometer zakt fors in september en blijft voor de achtste opeenvolgende maand onder zijn neutrale niveau.Omwille van de inflatie zag 45% van de respondenten zijn koopkracht de voorbije drie maand dalen. Daardoor gaan de Belgen minder sparen en proberen zij op tal van uitgaven te besparen. De beursvooruitzichten ​ kleuren donkerrood en de risicoappetijt is beperkt. Wel kocht 14% van de beleggers de voorbije drie maanden aandelen van energiebedrijven.

Story image

De ING-beleggersbarometer zakt in september naar het laagste peil sinds de lockdown in april 2020. Met 65 punten noteert de barometer nu ver onder zijn neutrale niveau van 100 punten, wat wijst op een groot pessimisme bij Belgische beleggers. Die situatie houdt al aan sinds februari. Amper 15% van de beleggers ziet de conjunctuur de komende drie maanden aantrekken, terwijl 61% vreest voor een verdere verslechtering van het economische klimaat. Het lijstje van donderwolken die boven onze economie hangen, is dan ook heel lang: voor 79% van de beleggers vormt de hoge inflatie de grootste bedreiging voor onze economie en de financiële markten, op de voet gevolgd door de oorlog in Oekraïne. Slechts 30% van de respondenten ziet Covid-19 nog als een bedreiging.

Na een redelijk normale vakantieperiode staat niemand nog stil bij het feit dat corona nog niet verdwenen is. Het aantal coronabesmettingen en -ziekenhuisopnames loopt echter opnieuw op. Een nieuwe lockdown lijkt nog niet aan de orde, maar dat neemt niet weg dat we tijdens de wintermaanden aandachtig moeten blijven voor de gevolgen het coronavirus Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Tab. 1 Wat vormt een grote of zeer grote bedreiging voor de economie en de financiële markten in de komende zes maanden?

De hoge inflatie

79%

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne

78%

De opwarming van het klimaat

51%

Hogere interestvoeten

51%

De diplomatieke spanningen tussen China en de VS

49%

Problemen in de toeleveringsketens

48%

De COVID-pandemie

30%

Het apenpokkenvirus

16%

Meer dan de helft kiest voor huismerken

Dat de hoge inflatie, die in belangrijke mate samenhangt met de forse stijging van aardgas- en elektriciteitsprijzen, een impact heeft op de financiële toestand van de gezinnen staat buiten kijf. Zo zegt 45% van de beleggers dat de financiële situatie van het gezin de voorbije drie maanden is verslechterd. Amper 12% maakt gewag van een verbetering. Liefst 45% zegt door de hoge inflatie minder te kunnen sparen dan een jaar geleden.

Dat de ​ inflatie ook het consumptiegedrag beïnvloedt, is geen verrassing. Zo zegt 40% van de geënquêteerden dat door de hoge energiefactuur minder kleren te kopen; 18% kiest voor goedkopere kledij en nog eens 17% koopt minder én goedkoper. Amper een kwart van de ondervraagden heeft zijn aankoopgedrag voor kleding niet gewijzigd. Ook de uitgaven voor vrije tijd worden teruggeschroefd, of er wordt naar goedkopere alternatieven gezocht. Bij de dagelijkse boodschappen let men ook duidelijk op kleintjes: meer dan de helft van ondervraagde beleggers zegt goedkopere producten te kopen.

Tijdens recessieperiodes zie je altijd dat mensen trachten te besparen op basisproducten zoals voeding. Zij gaan dan voor witte producten of de huismerken van de warenhuizen Peter Vanden Houte

Opvallend is dat de bereidheid om te besparen op aankopen duidelijk groter is bij de jongere respondenten (<35 jaar). ​ Dat zou kunnen worden verklaard door het feit dat de inkomens van jongeren gemiddeld lager zijn en de energieschok dan een grotere hap uit het inkomen neemt. Een andere verklaring kan ook zijn dat jongeren hun gedrag makkelijker aan de nieuwe omstandigheden aanpassen.

Voor welke producten en diensten hebt u omwille van de algemene prijsstijgingen uw aankoopgedrag aangepast? % van de respondenten

ik gebruik of koop nu minder van deze producten of diensten

ik kies voor goedkopere alternatieven

ik gebruik of koop nu minder van deze producten of diensten EN ik kies voor goedkopere alternatieven

ik heb mijn aankoopgedrag voor deze producten of diensten niet fundamenteel gewijzigd

Aankopen van nieuwe kleren

40%

18%

17%

25%

Dagelijkse boodschappen (voeding, supermarkt…)

17%

34%

22%

28%

Uit eten en drinken (horeca), vrije tijd, cultuur…

31%

20%

20%

29%

Mobiliteit (brandstof voor de auto, treintickets…)

29%

17%

20%

34%

Persoonlijke diensten (kapper…)

24%

16%

16%

44%

Abonnementen (magazines, televisie, telecom…)

27%

15%

12%

46%

Verzekeringen

10%

16%

11%

63%

Meerderheid van de beleggers ziet beurs verder dalen

De weinig opbeurende beursevolutie sinds augustus heeft ook de beursperspectieven van de Belgische belegger aangetast: amper 17% verwacht dat de aandelenkoersen de komende drie maanden zullen stijgen. Liefst 53% is van oordeel dat de beurskoersen rood blijven kleuren. Geen wonder dat voorzichtigheid overheerst. Toch vindt nog 24% het een goed moment om in risicovolle sectoren te beleggen, maar voor 44% is het dat allerminst. Een jaar geleden waren er duidelijk meer beleggers die meer risico wilden nemen dan beleggers die het geen goed moment vonden om te beleggen in risicovolle sectoren. Maar ook voor minder risicovolle sectoren is het percentage van beleggers (30%) die daar momenteel niet in willen investeren groter dan het percentage van beleggers die het wel een goed beleggingsmoment vinden (26%), wat toch een veeleer zeldzame situatie is. Ondanks de gestegen langetermijnrente vindt 34% het niet het moment om obligaties aan te kopen (25% vindt dat wel).

De hoge energieprijzen hebben bij sommige beleggers wel de interesse gewekt voor energiebedrijven. Ongeveer een derde van de beleggers heeft de voorbije drie maanden overwogen om in dergelijke bedrijven te beleggen en 14% heeft dat ook daadwerkelijk gedaan.

### Einde bericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

Over de Beleggers Barometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

 

Downloads

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven