Skip to Content
ING Beleggersbarometer: Bijna negen op de tien beleggers denken dat oorlogen de beleggingsrendementen de komende jaren zullen beïnvloeden

ING Beleggersbarometer: Bijna negen op de tien beleggers denken dat oorlogen de beleggingsrendementen de komende jaren zullen beïnvloeden

Beleggers jonger dan 35 jaar tonen zich echter minder bezorgd over deze geopolitieke situatie

Brussel – De ING BeleggersBarometer is in juni weer licht gestegen en staat nu net boven zijn neutrale niveau. Beleggers blijven echter onzeker over de economische en marktontwikkelingen en zijn momenteel verdeeld in drie gelijke kampen: het aandeel dat denkt dat de aandelenmarkt de komende drie maanden zal stijgen, corrigeren of stabiel zal blijven, is ongeveer even groot. Hoewel het aandeel beleggers dat denkt dat het een goed moment is om obligaties te kopen is gestegen, is bijna 4 op de 10 respondenten besluiteloos. De internationale politiek voedt die onzekerheid. Slechts 2 op de 10 beleggers denkt overigens dat de geopolitieke situatie het komende jaar zal verbeteren. Het is dan ook niet verrassend dat een grote meerderheid van de beleggers denkt dat oorlogen het beleggingsrendement de komende jaren zullen beïnvloeden.

In juni steeg de ING BeleggersBarometer licht naar 102 punten, waarmee hij weer boven het neutrale niveau uitkwam. Dit is voor het eerst sinds februari. Ondanks deze stijging hebben beleggers echter nog geen sterke overtuiging. 41% van hen verwacht geen verandering in de Belgische economische situatie in de komende drie maanden. Maar liefst 30% denkt zelfs dat de situatie zal verslechteren, terwijl 26% het tegenovergestelde denkt. Voor de financiële markten lijkt de onzekerheid nog groter. 31% van de respondenten denkt dat de Belgische aandelenmarkt zal verbeteren in de komende drie maanden, terwijl 30% verwacht dat de beurs zal dalen. Nog eens 31% denkt dat er niets zal veranderen.

Dit is bijna een perfect evenwicht, vergelijkbaar met wat we aan het begin van het jaar zagen. Het lijkt er dus op dat economische indicatoren en bedrijfswinsten beleggers nog geen duidelijke trend hebben gegevenPhilippe Ledent, Expert Econoom bij ING

Zes op de tien beleggers denkt dat hun financiële situatie op korte termijn niet zal veranderen

Wat de financiële situatie van hun gezin betreft, is 20% van de respondenten van mening dat deze de afgelopen drie maanden is verbeterd, terwijl 18% denkt dat deze de komende drie maanden zal verbeteren. "In beide gevallen zijn deze percentages iets positiever dan vorige maand. Opvallend is het hoge percentage beleggers dat denkt dat hun situatie noch positief noch negatief zal veranderen," merkt Philippe Ledent op. Zes op de 10 beleggers verwachten dat hun financiële situatie de komende drie maanden onveranderd zal blijven.

Hoewel nog steeds 31% van de beleggers denkt dat het geen goed moment is om in risicovolle sectoren te beleggen en dit aandeel nog steeds groter is dan diegene die het tegenovergestelde denken (24%), is dit wel het laagste percentage sinds het begin van het jaar. Hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een grotere risicobereidheid onder beleggers, zou dit wel een eerste signaal in die richting kunnen zijn.

Ten slotte merken we dat beleggers ook wat positiever staan tegenover obligaties. Op dit moment gelooft 29% van de beleggers dat het een goed moment is om ze te kopen, terwijl 22% het tegenovergestelde denkt. Aan het begin van het jaar was dit nog respectievelijk 24% en 27%.

Story image

Geopolitieke zorgen blijven beleggers bezighouden

We vroegen beleggers ook naar hun inschatting van de geopolitieke situatie. Ten eerste denkt 21% dat de situatie in de komende 12 maanden zal verbeteren, terwijl 43% denkt dat deze zal verslechteren. Deze vraag werd ook gesteld in maart 2022, kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Toen waren de resultaten iets negatiever: slechts 16% van de respondenten dacht dat de situatie zou verbeteren, terwijl 60% het tegenovergestelde dacht.

In de enquête van juni 2023 zijn jongere beleggers veel minder pessimistisch dan oudere respondenten. 32% van degenen onder de 55 vrezen dat de geopolitieke situatie zal verslechteren. Bij de 55-plussers stijgt dit percentage tot 57. Dergelijke verschillen naar leeftijd waren minder uitgesproken in maart 2022.

Bijna negen op de tien beleggers vindt dat oorlogen invloed hebben op rendement

Zullen oorlogen het beleggingsrendement de komende jaren beïnvloeden? Volgens 88% van de ondervraagde beleggers wel. Opnieuw zijn er grote verschillen op basis van leeftijd: 76% van de respondenten onder de 35 jaar is het hiermee eens, terwijl dit percentage stijgt naar meer dan 9 op de 10 bij de 45-plussers.

Het is duidelijk dat oudere beleggers zich meer zorgen maken over de geopolitieke situatie. Het lijkt erop dat dit verband houdt met hun eigen ervaringen, waarbij de huidige situatie hen doet denken aan gespannen periodes in de geschiedenisPhilippe Ledent

Beleggers lijken zich echter niet massaal tot goud te wenden als veilige haven, wat vaak wel gebeurt ten tijde van geopolitieke onrust en crises. Momenteel zegt slechts 16% van de ondervraagden dat ze in goud (zoals goudstaven of munten, trackers, aandelen van goudmijnen…) beleggen. Interessant is dat 27% van de respondenten onder de 35 in goud investeert, vergeleken met minder dan 1 op de 10 bij degenen die 65 of ouder zijn. Ondanks de al hoge goudprijs denkt een derde van de respondenten dat het op dit moment een goed moment is om in goud te investeren, terwijl 17% van mening is dat het op dit moment geen aantrekkelijke investering is.

### Einde van het persbericht ###

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

 

Terug naar boven