ING Beleggersbarometer: Belgische belegger zoekt inflatiebescherming

ING Beleggersbarometer: Belgische belegger zoekt inflatiebescherming

De ING-beleggersbarometer stijgt in april ruim boven het neutrale niveau van 100 punten. De wens om het spaargeld tegen inflatie te beschermen, verplicht de Belgen om meer risico te nemen. Dat kan er uiteraard toe leiden dat men met verlies moet verkopen, een lot dat al 43% van de beleggers moesten ondergaan.

De ING-beleggersbarometer klom in april opnieuw een stuk hoger en klokte af op 108 punten, ruim boven het neutrale niveau van 100 punten. De Belgische belegger heeft duidelijk moed geput uit de goede beursprestaties in de eerste maanden van het jaar. Ook het verloop van de Belgische economie wordt door een rozere bril bekeken, al verloopt deze evolutie eerder schoorvoetend. Er zijn dan wel 22% beleggers die het conjunctuurklimaat in de komende maanden zien optrekken, ze moeten het toch nog altijd afleggen tegen de 27% zwartkijkers. Voor het eerst sinds augustus vorig jaar zijn er wel weer meer beleggers die de beurs eerder gunstig zien evolueren in de komende maanden: 28% t.o.v. 25% die een minder gunstig beursverloop anticiperen.

De risicozin neemt ook toe. Zo zegt 26% van de beleggers dat het een goed moment is om in meer risicovolle sectoren te investeren, het hoogste peil in 12 maanden. Voor 34% van de geënquêteerden mag men zeker in minder risicovolle sectoren beleggen, terwijl 17% dat dan weer niet ziet zitten. Obligaties blijven voor de meeste Belgen het lelijke eendje: 21% ziet een aankoop nu wel zitten, maar 27% raadt het eerder af. De historisch lage rente is daar vermoedelijk niet vreemd aan. Het is al van januari 2012 geleden dat nog een relatieve meerderheid van de Belgen het een goed moment vond om in obligaties te beleggen!

Inflatiebescherming

Door de lage rentestand is het niet abnormaal dat beleggers vrezen dat hun spaargeld niet beschermd is tegen inflatie. Zo’n 20% van de respondenten zegt daarmee te worstelen. Dit is net iets meer het geval bij oudere beleggers, wat niet verwonderlijk is gezien in de levenscyclus van beleggen men ervan uitgaat dat het percentage risicovolle beleggingen in de portefeuille afneemt naarmate de leeftijd vordert. Dat betekent dat ouderen potentieel meer worden blootgesteld aan de lage rente.

In deze context is het niet verwonderlijk dat 52% van de Belgen zegt actief op zoek te zijn naar beleggingen die hem tegen inflatie beschermen (20% doet dat niet). Dat betekent natuurlijk wel dat men wat meer risico zal moeten nemen, wat dan weer andere zorgen met zich meebrengt. Zo beweert 32% van de respondenten regelmatig of af en toe wakker te liggen van zijn  beleggingen, terwijl 40% daar zijn slaap niet voor laat. Liefst 63% van de beleggers verwacht trouwens dat zijn bank hem informeert wanneer zijn beleggingen fors in waarde dalen of stijgen. Dat geldt vooral voor de vrouwelijke beleggers, waar 71% deze informatie wil krijgen, terwijl het bij de mannen om 57% gaat.

Verlies nemen: een mannenzaak?

Dat er af en toe met verlies zal moeten verkocht worden, lijkt onvermijdelijk. Zo zegt 43% van de respondenten dat hij beleggingen al eens met verlies van de hand moest doen. Bij de mannen is dat 52%, bij de vrouwen is dat slechts 31%. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat mannen gemiddeld gezien risicovoller beleggen dan vrouwen.

Economic Research
Contacteer ons

Julie Kerremans - ING

Julie Kerremans - ING