Skip to Content
ING Beleggersbarometer: 52% van de beleggers gaat minder sparen en beleggen als de energieprijzen hoog blijven

ING Beleggersbarometer: 52% van de beleggers gaat minder sparen en beleggen als de energieprijzen hoog blijven

Dinsdag 21 december 2021 – Brussel – Meer dan twee derde van de beleggers verwacht dat de energieprijzen in de komende twaalf maanden zullen blijven stijgen, waardoor de belangstelling voor beleggingen in energiebedrijven toeneemt. Anderzijds zal de verwachte prijsstijging voor meer dan de helft van de beleggers waarschijnlijk betekenen dat ze minder gaan besparen en beleggen. Dat blijkt uit de laatste ING Beleggersbarometer. Door het goede rendement op de beleggingsportefeuilles in de voorbije maanden hebben de beleggers in november weer wat terrein kunnen terugwinnen. Voor de komende maanden is enige voorzichtigheid geboden nu de economische onzekerheid toeneemt, terwijl ook het beurssentiment gemengd is.

Story image

 

De ING-beleggersbarometer kan in november wat terrein terugwinnen en komt op 110 punten uit, ruim boven het neutrale niveau van 100 punten.

“Dit is vooral op rekening te schrijven van de sterke beursprestaties vorige maand ​ want 44% van de beleggers zag het rendement van zijn portefeuille in de voorbije drie maanden toenemen, terwijl in oktober maar 35% van de respondenten een waardestijging rapporteerde.” ​ ​ Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

Amper 19% van de geënquêteerden maken gewag van een lager rendement op hun beleggingen in de voorbije drie maanden.

Wat de toekomst betreft, blijven de beleggers toch wat voorzichtiger: 35% van de beleggers ziet de economie in de komende maanden aantrekken, het laagste cijfer sinds april. Ongeveer een derde vreest dat de conjunctuur zal afkoelen en daar zijn de stijgende coronacijfers wellicht niet vreemd aan. Wat de beurs betreft, eenzelfde onzekerheid. Zo verwacht 34% een stijging, terwijl 29% een daling vreest. Interessant is dat mannen zich optimistischer tonen dan vrouwen: 40% van de mannen, tegenover maar 27% van de vrouwen, denken dat de Belgische beurs in de komende drie maanden zal stijgen.

Meer dan twee derde van de beleggers ziet energieprijzen voort stijgen

De sterke stijging van de energieprijzen is uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. En voor de Belgische beleggers is de hausse nog niet ten einde. Volgens 67% van de respondenten zullen de aardgasprijzen in de komende 12 maanden stijgen, terwijl 15% een daling in het verschiet stelt. Eenzelfde geluid wat de elektriciteitsprijzen betreft: 73% verwacht een stijging en amper 12% een daling. Ook voor de prijzen van diesel en benzine ziet 67% een verdere hausse en maar 14% een afkoeling. Geen wonder dat 36% van de Belgische beleggers in de voorbije drie maanden overwogen heeft om in energiebedrijven te beleggen en 10% dat daadwerkelijk heeft gedaan.

Opmerkelijk is dat de Belgische beleggers verwachten dat de transitie naar meer duurzame energiebronnen energie enkel maar duurder zal maken. Liefst 66% is daarvan overtuigd en deze mening wordt gedeeld in het Noorden en Zuiden van het land, tussen jong en oud en tussen mannen en vrouwen. Amper 8% denkt dat de energietransitie tot goedkopere energie zal leiden.

Bijna de helft van de Belgen zal minder uitgeven als de prijzen voor energie hoog blijven

De hoge energieprijzen nemen natuurlijk een grotere hap uit het gezinsbudget. Als de prijzen voor gas en elektriciteit zo hoog blijven, zal bijna de helft van de Belgen (47%) minder uitgeven aan andere goederen of diensten, terwijl 38% dat zeker niet zal doen. Bij de mannen zou 42% minder spenderen, terwijl bij de vrouwen het om liefst 52% van de respondenten gaat. Eenzelfde verschil tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, waar respectievelijk 43% en 53% minder zou uitgeven.

“Deze verschillen zijn vermoedelijk inkomensgerelateerd, waarbij men ziet dat bij de gemiddeld lagere inkomens energie een groter deel van het budget uitmaakt en daardoor een grotere impact heeft op andere bestedingen."Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

Daarnaast zegt 52% van de respondenten dat hij of zij bij blijvende hoge energieprijzen minder zal sparen en beleggen, terwijl 36% daar niet aan denkt. Ook hier worden dezelfde verschillen tussen de verschillende doelgroepen vastgesteld (mannen en vrouwen en Nederlandstaligen en Franstaligen).

Het goede nieuws is dat door de hoge aardgas- en elektriciteitsprijzen nu 73% van de respondenten zegt op zijn energieverbruik te letten, terwijl 8% dat niet doet. De hoge diesel- en benzineprijzen is volgens 43% van de Belgen ook een reden om minder met de auto te rijden.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ### Einde bericht ###

Over de Beleggersbarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

Downloads

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven