Skip to Content
ING-beleggersbarometer: 40% van de jonge beleggers was al het slachtoffer van beleggingsfraude

ING-beleggersbarometer: 40% van de jonge beleggers was al het slachtoffer van beleggingsfraude

Beleggersbarometer stijgt naar hoogste niveau in meer dan twee jaar

Brussel – De ING-beleggersbarometer stijgt opnieuw in december, naar het hoogste peil in meer dan twee jaar. Hoewel de conjunctuurverwachtingen gemengd blijven, neemt het beursoptimisme verder toe. Bijna een vijfde van de beleggers geeft toe dat hij al geld is kwijtgespeeld door beleggingsfraude. Bij de jongere beleggers loopt dat cijfer op tot 40%. Meer dan de helft van de beleggers heeft wel oren naar beleggingsvoorstellen met een, toch wel ongewoon, gegarandeerd jaarrendement van 10%. Bij de beleggers met een eerder kleine beleggingsportefeuille ligt dit percentage nog hoger, hoewel ze toegeven slechts beperkte kennis te hebben om fraude te herkennen.

De ING-beleggersbarometer maakt in december een sprong naar 111 punten, het hoogste peil sinds september 2021. Beleggers zijn dus duidelijk optimistisch, want een peil boven de 100 punten betekent dat de Belgische belegger de financieel-economische omgeving eerder gunstig inschat.

Story image

De beursrally in de laatste twee maanden van 2023 heeft de belegger duidelijk een hart onder de riem gestoken. Maar het optimisme beperkt zich vooralsnog vooral tot de financiële markten. Hoewel 30% van de beleggers verwacht dat de economie in de komende drie maanden zal aantrekken, staan daar nog altijd 32% beleggers tegenover die een verdere conjunctuurafkoeling vrezen. De pessimisten blijven dus relatief in de meerderheid. Het beursoptimisme daarentegen, neemt alleen maar toe: liefst 36% ziet de Belgische beurs in de komende drie maanden verder aantrekken, terwijl amper 22% een daling vreest.

De optimistische kijk op de beurzen is vooral bij mannelijke beleggers terug te vinden, waar liefst 41% het beursfeestje ziet voortduren. Bij de vrouwelijke beleggers is maar 27% deze mening toegedaan.

Dit is niet ongewoon. Over het algemeen hebben mannelijke beleggers een sterker geloof in het beurspotentieel, dan vrouwelijke beleggers, die zich op dat vlak doorgaans sceptischer tonen Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

4 op 10 van de jonge beleggers verloor al geld met beleggingsfraude

Vorige week maakte de FSMA bekend dat in 2023 minstens 15,5 miljoen euro werd buitgemaakt via beleggingsfraude. En dat ging dan nog enkel over de gevallen waarvan melding was gedaan bij de FSMA. Uit een enquête in het kader van de ING-beleggersbarometer blijkt dat bijna een vijfde van de beleggers zegt dat hij al geld is kwijtgespeeld door beleggingsfraude. De cijfers liggen hoger bij mannen (21%) dan bij vrouwen (15%). Dat is niet onlogisch, gezien mannen meer geneigd zijn risico te nemen in hun beleggingsbeslissingen en hun eigen kennis dikwijls overschatten. Niet minder dan 26% van de beleggers stelt dat hij persoonlijk mensen kent die al geld zijn kwijtgespeeld door beleggingsfraude. Het feit dat sociale media het voor oplichters gemakkelijker heeft gemaakt om meer mensen te bereiken met frauduleuze beleggingsvoorstellen, is daar wellicht niet vreemd aan.

Opmerkelijk is dat bij de jongere beleggers (<35 jaar) liefst 40% toegeeft dat hij al geld verloor door beleggingsfraude.

Dit heeft meer dan waarschijnlijk te maken met het feit dat jongere beleggers meer geïnteresseerd zijn in alternatieve activa, zoals cryptomunten, die op minder of niet-gereguleerde markten worden verhandeld Peter Vanden Houte

Het feit dat jongeren frequenter geld verliezen door fraude, lijkt in tegenspraak met de cijfers van de FSMA, die de slachtoffers vooral bij de ouderen situeren. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het feit dat jongeren minder geneigd zijn om aangifte te doen, omdat het vermoedelijk om kleinere sommen gaat, de FSMA minder bekend is bij jongeren en bovendien weinig kan doen als het niet-gereguleerde markten betreft.

Ongeveer een vijfde van de Belgische beleggers beweert dat hij, omdat hij bepaalde financiële beleggingen niet kon doen via financiële instellingen of verzekeringsmaatschappijen, op zoek ging naar andere oplossingen. Daarbij wordt vaak de toevlucht gezocht tot alternatieve handelsplatformen, zoals die voor cryptomunten. Ongeveer een kwart van de Belgische beleggers beweert dat hij daarop actief is, maar bij de jongeren loopt dat op tot liefst 58%.

Meer dan de helft van de beleggers heeft oren naar beleggingsvoorstellen met een ongewoon hoog gegarandeerd rendement

Naast het kwijtspelen van geld op niet-gereguleerde markten, laten beleggers zich soms verleiden tot frauduleuze beleggingsvoorstellen, waarbij hoge opbrengsten worden voorgespiegeld. Op de vraag wat men zou doen wanneer iemand een belegging zou voorstellen met een gegarandeerd rendement van 10% per jaar, zegt liefst 54% dat hij daarnaar zal luisteren en er misschien wel op zal ingaan. Merkwaardig als men weet dat de ondervraagde Belgische beleggers denken dat een beursbelegging, waarvan de opbrengst niet is gegarandeerd, op langere termijn een jaarlijks rendement van maar 6% oplevert. Ongeveer een derde van de beleggers zal wel luisteren naar een beleggingsvoorstel van gegarandeerd 10%, maar er niet op ingaan.

Interessant in dit verband is dat wanneer gevraagd wordt naar de kennis m.b.t. het herkennen van frauduleuze beleggingsvoorstellen, 44% van de beleggers denkt dat hij minstens 7 op 10 scoort qua expertise. Niet verwonderlijk denken meer mannelijke beleggers (50%) dan vrouwelijke beleggers (34%) dat ze voldoende kennis hebben om fraude te herkennen. Het vertrouwen in de eigen beleggingsexpertise ligt immers doorgaans hoger bij mannen dan bij vrouwen, die zich heel wat onzekerder voelen in beleggingsmateries. Bij de Nederlandstaligen (47%) is er ook meer vertrouwen in het vermogen om fraude te herkennen, dan bij de Franstaligen (39%).

Het is frappant om vast te stellen dat beleggers met een belegd vermogen van minder dan 10.000 euro enerzijds toegeven fraude niet gemakkelijk te herkennen (slechts 38% dicht zich een kennis van minstens 7 op 10 toe) en anderzijds liefst 61% van hen oren heeft naar beleggingsvoorstellen met een - toch wel onrealistisch - gegarandeerd rendement van 10% op jaarbasis Peter Vanden Houte

Bijna drie kwart van de vrouwen overlegt alvorens beleggingsbeslissingen te nemen

Toch is 82% van de beleggers het eens met de stelling dat een hoger potentieel rendement altijd gepaard gaat met een hoge risico. Bij de beleggers jonger dan 35 jaar ligt dit percentage met 71% duidelijk lager. Zo’n 62% van de beleggers zegt dat hij eerst met iemand (partner, bankier...) erover praat alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De helft van de jongeren neemt al zijn beslissingen op eigen houtje. Bij de 45-plussers is dat maar een derde van de respondenten. Vrouwelijke beleggers gaan duidelijk niet over een nacht ijs: liefst 73% zal eerst met iemand overleggen alvorens tot een aankoop of verkoop van een financiële belegging over te gaan.

“Misschien is dat ook verklaring waarom ze minder het slachtoffer zijn van fraude met valse beleggingen”, besluit Peter Vanden Houte.

### Einde van het persbericht ###

Valse investeringen - zo werkt het:

 

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven