Skip to Content
ING-beleggersbarometer: 39% van de Belgische beleggers meent dat kunst meer oplevert dan een aandelenportefeuille

ING-beleggersbarometer: 39% van de Belgische beleggers meent dat kunst meer oplevert dan een aandelenportefeuille

Meer dan zes op tien beleggers zal bij een bankadviseur aankloppen wanneer hij nood heeft aan beleggingsadvies

Brussel – De ING-beleggersbarometer stijgt opnieuw in maart en zit nu al de vijfde maand op rij boven zijn neutraal niveau, wat een gunstige financieel-economische omgeving weerspiegelt. Voor beleggingsadvies blijft de bankadviseur het eerste en meest betrouwbaar geachte aanspreekpunt van de Belgische belegger. Jongeren zoeken relatief meer beleggingsinformatie bij familie, vrienden en collega’s. Vier op tien beleggers denken dat een belegging in kunst de komende tien jaar meer zal opleveren dan een gediversifieerde aandelenportefeuille. Een derde van de Belgische beleggers zou zelfs overwegen geld te investeren in een fonds dat in kunst belegt. De interesse en het geloof in alternatieve activa zoals kunst, wijn of oldtimers is merkelijk groter bij Franstalige en jongere beleggers.

Na een daling in februari klimt de ING-beleggersbarometer in maart opnieuw hoger. Aan 113 punten staat de barometer al de vijfde maand op rij comfortabel boven het neutrale peil van 100 punten, wat impliceert dat de Belgische belegger de financieel-economische omgeving gunstig inschat.

Story image
De stijging van de barometer is grotendeels te danken aan de sterke beurprestaties van de voorbije maanden. Liefst 47% van de beleggers zag het rendement van zijn beleggingen in de voorbije drie maanden immers toenemen. Amper 13% maakt gewag van een daling, het laagste cijfer sinds januari 2018 Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

De inschatting van de conjunctuur is nauwelijks veranderd. Ongeveer 30% van de beleggers zag de economische situatie in de voorbije drie maanden verbeteren. Eenzelfde percentage meldde een verslechtering.

Beursoptimisten voor de vijfde maand op rij talrijker dan beurspessimisten

Het beursoptimisme blijft groot: 34% van de beleggers ziet de beurs in de komende drie maanden stijgen, terwijl 22% eerder een correctie vreest. Dat is de vijfde maand op rij dat het percentage beursoptimisten dat van de beurspessimisten overtreft. Geen wonder dat de zin om meer risico te nemen in de lift zit. Zo zegt liefst 31% van de geënquêteerden dat ze het een goed moment vinden om in risicovolle sectoren te beleggen, het hoogste peil sinds september 2021. Ongeveer een kwart ziet dat dan weer niet zitten. Voor minder risicovolle sectoren is er nog meer enthousiasme: 35% vindt het een goed moment om hierin te beleggen, 16% niet. Maar ook obligatiebeleggingen kunnen opnieuw op meer belangstelling rekenen. 36% denkt dat het een uitgelezen moment is om hierin te beleggen, 17% ziet hier dan weer geen brood in.

“Het is de Belgische belegger wellicht niet ontgaan dat de langetermijnrente in de voorbije maanden opnieuw wat gestegen is. Tegelijkertijd wordt er in de pers toenemend gespeculeerd over nakende verlagingen van de kortetermijnrente, wat beleggers typisch naar de obligatiemarkten drijft,” meent Peter Vanden Houte.

Jongeren hechten meer waarde aan beleggingsinfo van vrienden & collega’s dan van traditionele media

Goede financiële informatie is essentieel voor de belegger. Gepolst naar wat ze de meest betrouwbare bron vinden van beleggingsinformatie zetten de Belgische beleggers de bankadviseur op de eerste plaats, gevolgd door de boekhouder of fiscalist en dan de verzekerings-makelaar/agent. De informatie van influencers op sociale media wordt als het minst betrouwbaar beschouwd, al scoort deze categorie wel beter bij de jongere dan bij de oudere beleggers. Verrassend is wel dat bij de jongere beleggers (<35 jaar) vrienden of collega’s betrouwbaarder worden ingeschat als bron van beleggingsinformatie dan de traditionele media zoals kranten, radio & TV.

“Vermoedelijk komt dit omdat jongeren nog nauwelijks hun informatie uit de traditionele media putten”, denkt Peter Vanden Houte.

Betrouwbaarheid beleggingsinformatie naargelang
​de bron, gerangschikt van ‘meest’ naar ‘minst’ betrouwbaar (gebaseerd op de gemiddelde ranking).

Gemiddelde (1 = betrouwbaarder; 10 = minder betrouwbaar)

Eerste keuze

Laatste keuze

1. Een adviseur bij de bank

2.7

41.5%

2.7%

2. Een boekhouder of fiscalist

3.8

12.7%

4.1%

3. Een verzekeringsagent of -makelaar

4.0

7.2%

4.7%

4. Een nieuwsbrief van uw bank

4.2

9.2%

5.5%

5. Berichtgeving in traditionele media (kranten, tijdschriften, radio, TV...)

4.5

10.5%

8.1%

6. Iemand uit uw gezin of familie

4.7

8.9%

6.1%

7. Een vriend(in) of een collega

5.2

7.1%

7.6%

8. Posts van influencers op sociale media (Facebook, Instagram, TikTok...)

6.9

3.0%

61.3%

Meer dan zes op tien beleggers zal bij een bankadviseur aankloppen wanneer hij nood heeft aan beleggingsadvies. Ook de nieuwsbrieven van de banken worden door drie op de tien beleggers geraadpleegd wanneer ze beleggingsinformatie zoeken. Bij de jongere beleggers zal maar vier op tien de stap naar de bankadviseur zetten. Mensen uit de directe omgeving blijken voor hen immers ook een belangrijke bron van beleggingsinformatie: zo vraagt 38% advies bij een gezins- of familielid (vergeleken met 24% bij de gehele beleggerspopulatie), terwijl 32% een vriend of collega raadpleegt (tegenover 18% gemiddeld voor alle beleggers).

Bijna 40% van de beleggers denkt dat een belegging in kunst de komende tien jaar meer zal opleveren dan een gediversifieerde aandelenportefeuille

Dat de interesse van beleggers niet noodzakelijk beperkt blijft tot financiële instrumenten is wel bekend. Maar hoe kijkt de Belgische belegger naar dingen zoals kunst en antiek als beleggingsvorm? De vraag werd gesteld of beleggers denken dat bepaalde alternatieve activa in de komende tien jaar als belegging meer zullen opbrengen dan een gediversifieerde belegging in aandelen.

% Beleggers die denken dat deze activa de komende 10 jaar meer of minder zullen opbrengen dan een gediversifieerde aandelenportefeuille

MEER

MINDER

1. Kunst

39%

22%

2. Antiek

27%

28%

3. Oldtimers

27%

30%

4. Wijn

23%

30%

5. Postzegels

14%

42%

Kunst kan de Belgische beleggers duidelijk bekoren, want een relatieve meerderheid is ervan overtuigd dat een belegging in kunst het in het komende decennium beter zal doen dan een gediversifieerde aandelenportefeuille. Voor antiek en oldtimers houden de voor- en de tegenstanders zich enigszins in evenwicht. Postzegels lijken nog heel weinig beleggers aan te spreken, maar over beleggen in wijn zijn de meningen meer verdeeld. Een meerderheid van de beleggers gelooft niet dat wijn meer zal opbrengen dan een aandelenportefeuille, maar de jongere beleggers (<35 jaar) denken daar duidelijk anders over: liefst 38% ziet een wijnbelegging beter presteren, terwijl minder dan een kwart geen heil ziet in wijn als belegging.

Ook opmerkelijk is dat voor elk van de getoonde alternatieve activa, met uitzondering van postzegels, het percentage Franstalige beleggers die denken dat die categorie het beter zal doen dan een gediversifieerde aandelenportefeuille hoger is dan het percentage respondenten die het tegendeel denken.

Een derde van de Belgische beleggers zou een investering in een kunstbeleggingsfonds overwegen

Indien er een fonds op de markt zou komen dat belegt in kunst zou liefst een derde van de Belgische beleggers overwegen om hierin te investeren. Bij de Franstaligen gaat het om 41% van de beleggers. Bij beleggers jonger dan 35 jaar overweegt zelfs de helft geld in een dergelijk fonds te stoppen. Een fonds dat belegt in oldtimers zou, net als een wijnfonds, 22% van de Belgische beleggers kunnen bekoren, met het percentage geïnteresseerden bij de Franstaligen telkens hoger dan bij de Nederlandstaligen. Opmerkelijk is dat bij de jongere beleggers (< 35 jaar) liefst vier op de tien aan een instap in een wijnfonds zouden denken.

Beleggen in alternatieve activa vraagt een grote mate van expertise, deze markten zijn over het algemeen vrij illiquide en de transactiekosten liggen er een stuk hoger dan op de financiële markten. Toch spreekt de aard van de belegging blijkbaar heel wat mensen meer aan dan de weinig tastbare aandelenmarkt. Dat neemt niet weg dat er bij de schaarse fondsen die zich op deze alternatieve activa hebben gericht in het verleden heel weinig succesverhalen te bespeuren vielenPeter Vanden Houte

### Einde van het persbericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:

peter.vandenhoute@ing.com

+32 2 547 80 09

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven