Skip to Content

Hoe kunnen we de zorg beter integreren?

Nieuwe Studie Health ProspectING 2019

Voor het derde jaar op rij heeft ING België in samenwerking met Antares Consulting een studie gerealiseerd over de Belgische ziekenhuissector. Hierbij wordt ook de vergelijking gemaakt met de situatie in onze buurlanden. Dit jaar onderzoekt de studie Health ProspectING hoe de zorg [1] beter geïntegreerd kan worden. Het voornaamste doel daarvan is om de patiënt meer continuïteit in zijn verzorging te bieden en de betrokken zorgverleners beter te integreren in het zorgtraject. De geïdentificeerde denkpistes, die net als bij de vorige edities voortvloeiden uit een collectieve denkoefening met Key Opinion Leaders uit de sector, werden gegroepeerd op 3 niveaus (macro-meso-micro).

Saskia Bauters, Head of Public Sector & Social Profit ING België, licht toe:“ING België wil, als belangrijke partner en adviseur van talrijke spelers binnen de gezondheidssector, met Health ProspectING 2019 een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie voor het ecosysteem van de gezondheidszorg.

Het Belgische ecosysteem van de zorgsector is heel complex en sterk gefragmenteerd.

De algemene doelstelling van zorgintegratie is om continuïteit te waarborgen voor de patiënten en de gebruikers van medische en maatschappelijke diensten. Dat hoort op een synergetische manier te gebeuren, om het zorgtraject van de patiënt niet te moeten onderbreken. Garantie van continuïteit zonder ‘breuk’ is des te belangrijker, omdat er steeds meer chronische, fragiele en complexe patiënten zijn. Een studie van de Liberale Mutualiteit uit 2018 toont aan dat deze categorie slechts 25% van de patiënten vertegenwoordigt, maar wel 70% van de totale uitgaven in de gezondheidszorg. Het is dus cruciaal om concrete oplossingen te formuleren voor een betere begeleiding tijdens het hele zorgtraject.

Het rapport pleit voor een grotere stratificatie van de patiënten volgens verschillende niveaus. Daarbij wordt de meest geschikte zorg gegarandeerd via de meest geschikte professionele competenties, aangepast aan elk patiëntensegment. De professionele vaardigheden moeten verder ontwikkeld worden, ook al liggen de medische en verpleegkundige middelen lager dan in de andere Europese landen die in de studie aan bod komen.

5 speerpunten voor een succesvolle omvorming van het zorgsysteem en een betere integratie van de zorg

ING België en Antares Consulting sluiten de studie af met 5 denkpistes ter bevordering van het debat over zorgintegratie in België:

  1. Duidelijker definiëren “hoe samen te werken” in plaats van “wie doet wat”, rekening houdend met de respectievelijke bevoegdheden van de regionale en federale niveaus;
  2. Ruimte creëren voor overleg en discussie op territoriaal en strategisch niveau om “geïntegreerde zorgnetwerken” te kunnen ontwikkelen;
  3. Sneller lessen trekken uit de pilootprojecten (rollen, nomenclatuur, financiering, doelstellingen, enz.) en anticiperen op de noden van professionele dienstverleners;
  4. Preventie is belangrijk en men moet nadenken over de implementatie ervan;
  5. Ziekenhuizen moeten een belangrijke coördinerende rol aannemen om de herconfiguratie van de instelling te stimuleren. Tegelijk draagt men bij tot de ontwikkeling van de extra-muros-activiteit.

 

De twee voorgaande studies kunnen hier geraadpleegd worden: studie 2017 en studie 2018.

 

[1] Geïntegreerde zorg staat voor een geïntegreerd traject waarbij één drijvende kracht (ziekenhuis/huisdokter…) instaat voor de coördinatie van alle zorgaspecten, gaande van vervoer, verzorging thuis tot kinesist, poetsen, enz.

Terug naar boven