Skip to Content
Helft van de Belgische beleggers tevreden met vermogen

Helft van de Belgische beleggers tevreden met vermogen

Met een miljoen euro zou 86% van de beleggers zich rijk voelen

Brussel – De ING-beleggersbarometer blijft, niet verrassend, voor de tiende maand op rij onder zijn neutrale niveau, maar stijgt wel lichtjes in november. De enquête bevroeg de Belgische belegger ook over zijn vermogen. Zo blijkt zowat de helft van de beleggers tevreden te zijn met zijn financieel vermogen. En nog, volgens 86% van de beleggers volstaat een miljoen euro financieel vermogen om zich rijk te voelen. Er blijkt ook nood aan meer inormatie. Bijna drie op de tien beleggers die minstens één keer per week een algemene krant lezen, vinden immers dat die kranten te weinig financieel-economische informatie brengen. Vooral vrouwelijke en jonge beleggers zoeken advies alvorens beleggingsbeslissingen te nemen.

Story image

Amper 15% gelooft in een snelle conjunctuurverbetering

De ING-beleggersbarometer wint in november, na twee opeenvolgende dalingen, opnieuw wat terrein terug. Maar met een niveau van 70 punten blijft de barometer nu al voor de tiende maand op rij nog altijd ver onder zijn neutrale niveau van 100 punten. De inschatting van de economische toestand blijft dan wel negatief, toch is er een kleine verbetering merkbaar ten opzichte van oktober. Zo zag 67% de conjunctuur de voorbije drie maanden verslechteren, terwijl dat in oktober nog 76% was. Het aantal zwartkijkers is dan wel gezakt van 65% naar 54%, dat neemt niet weg dat de toekomstvisie pessimistisch blijft. Amper 15% gelooft in een conjunctuurverbetering in de komende drie maanden. “Het feit dat de energieprijzen wat gezakt zijn en dat de Belgische inflatie in november is teruggevallen, heeft waarschijnlijk bijgedragen tot een iets minder negatieve inschatting van de economische omgeving, al blijft de algemene teneur toch veeleer pessimistisch”, stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België.

“Het feit dat de energieprijzen wat gezakt zijn en dat de Belgische inflatie in november is teruggevallen, heeft waarschijnlijk bijgedragen tot een iets minder negatieve inschatting van de economische omgeving, al blijft de algemene teneur toch veeleer pessimistisch.”Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

De beursstemming is na een goede novembermaand op de aandelenmarkten wel verbeterd. Nu ziet al 20% van de beleggers de beurs de komende drie maanden stijgen (in oktober was dat maar 14%), terwijl nog altijd 47% een nieuwe daling vreest. Toch verwacht 24% van de respondenten dat zijn beleggingen in de komende drie maanden in waarde zullen stijgen, tegen 34% die een daling anticipeert.

Kranten brengen te weinig financiële informatie

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, raadpleegt 43% van de Belgen zijn bank en 35% zijn partner. Vrienden, collega’s of andere familieleden worden in mindere mate geconsulteerd en 18% neemt alle beslissingen op eigen houtje. Interessant is dat meer dan een kwart van de mannelijke beleggers helemaal niemand raadpleegt, terwijl het bij de vrouwelijke beleggers maar om 9% gaat. Bij de jongere beleggers (<35 jaar) vraagt slechts 6% niemand om raad. “Dit strookt met eerder onderzoek waaruit is gebleken dat vrouwen zich minder zeker voelen als het op beleggingen aankomt, terwijl het jongere beleggers aan ervaring ontbreekt en dus meer advies zoeken”, aldus Peter Vanden Houte.

Zo’n 53% van de beleggers vindt dat zijn bank voldoende informatie aanbiedt; 16% vindt van niet. Bij de mannen wil 13% meer informatie, terwijl van de vrouw – niet geheel verrassend - 20% meer informatie wil. 71% van de beleggers leest minstens één maal per week een algemene krant (79% van de mannen, 63% van de vrouwen). Daarvan vindt 67% dat deze voldoende economische en beleggersinformatie brengt. Voor maar liefst 27% zou dat best wat meer zou mogen zijn. Opvallend is dat bij de Franstaligen zelfs 32% stelt dat de krant meer ruimte zou moeten vrijmaken voor de financiële redactie!

Helft van de Belgische beleggers is tevreden met zijn financiële vermogen

Ongeveer de helft van de Belgische beleggers is tevreden met zijn huidige financiële vermogen, tegen 22% die zeggen niet tevreden te zijn. Duidelijk meer vrouwen (25%) dan mannen (20%), en meer Franstaligen (26%) dan Nederlandstaligen (20%) zijn ontevreden met wat er momenteel op hun spaar- en beleggingsrekeningen staat.

Story image

Met een miljoen euro is men rijk volgens 86% van de Belgische beleggers

Maar hoe groot moet het vermogen aan spaar- en/of beleggingstegoeden dan zijn om zich “rijk” te voelen? Voor 20% volstaat minder dan 50.000 euro. Bij de mensen die momenteel minder dan 10.000 euro aan beleggingen hebben, legt liefst 42% de lat op minder dan 50.000 euro om zich rijk te voelen, terwijl dat bij de beleggers met meer dan 10.000 euro financieel vermogen slechts 11% is. ​ “Dit illustreert nogmaals dat rijkdom een relatief begrip is. De respondent zal altijd met zijn initiële situatie vergelijken en echt rijk zijn associëren met een som die hoger ligt dan zijn huidige vermogen”, zegt Peter Vanden Houte. Een vermogen tussen een half miljoen en een miljoen euro wordt al door 86% van de Belgische beleggers beschouwd als zijnde rijk. Opvallend is dat in de enquête van augustus 2021, toen dezelfde vraag werd gesteld, maar 78% van de beleggers dit bedrag met rijk zijn associeerde.

"Zich rijk voelen is dus ironisch gezien goedkoper geworden."Peter Vanden Houte

De hogere inflatie heeft dus geen invloed gehad op de inschatting van rijkdom, integendeel. “Misschien is dit te wijten aan het feit dat sinds vorig jaar de malaise op de financiële markten de portefeuilles van de Belgische beleggers fors in waarde heeft doen dalen, waardoor hun referentiepunt waarmee ze rijkdom vergelijken lager ligt. Zich rijk voelen is dus ironisch gezien goedkoper geworden”, besluit Vanden Houte.

 

 

### Einde bericht ###

Voor meer informatie:
​Persdienst – Peter Dercon, woordvoerder ING België
[email protected]
+ 32 478 66 21 58

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:
[email protected]
+32 2 547 80 09

 

Over de Beleggers Barometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven