Skip to Content

Halfjaarresultaten ING België 2019

Met het initiatief van de ‘Start to app’ week zette ING België tijdens de eerste jaarhelft verder in op de ontwikkeling van een inclusieve digitale samenleving. Die inspanningen wierpen hun vruchten af. Het aantal nieuwe actieve mobiele gebruikers nam tijdens de eerste jaarhelft verder toe met 10% nadat aan het einde van 2018 reeds een record van meer dan 1 miljoen gehaald werd.

Ook werden er verdere stappen ondernomen in de transformatie van ING naar één geïntegreerde bank in België en Nederland. Met 11 miljoen klanten in beide landen die vanop hetzelfde platform worden bediend, wordt ING één van de grootste bankplatforms in de Benelux.

Wat betreft de financiële resultaten haalde ING België een sterk resultaat voor belastingen van € 435 miljoen wat 14,4% hoger is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook tijdens de eerste jaarhelft van 2019 vormden de toegenomen kredietvolumes een belangrijk tegenwicht tegen de aanhoudende druk van het lagerenteklimaat op het resultaat voor belastingen.

Financiële update

  • In de eerste helft van 2019 bedraagt het resultaat voor belastingen € 435 miljoen, een toename van € 55 miljoen of 14,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Ondanks de verslechtering van het lagerenteklimaat zijn de netto rentebaten € 65 miljoen hoger uitgevallen dan in de eerste helft van 2018. De duurzame groei van de kredietportefeuille tegen hogere marges compenseert voor de lagere rentebaten bij spaartegoeden en zichtrekeningen.
  • De bedrijfslasten liggen 2,7% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral als gevolg van lagere personeelskosten.
  • De deposito’s bereiken een totaal volume van € 105,1 miljard, een toename van 3,0% of € 3,1 miljard in vergelijking met de eerste helft van 2018.
  • Het volume van de kredietverlening bedraagt € 106,4 miljard, wat een stijging van 4,6% of € 4,6 miljard betekent ten opzichte van de eerste helft van 2018, al wordt in de eerste helft van 2019 een lager groeitempo opgetekend dan in 2018.
  • De risicokosten zijn met € 32 miljoen toegenomen ten opzichte van het lage niveau van de eerste helft van 2018 en neigen naar hun langetermijngemiddelde. De kapitaalratio’s en liquiditeitsbuffers liggen ruim boven de voorgeschreven minima.

Commerciële update

  • Nettotoename van 24.000 ING Lion Accounts of +2,18%
  • Nettovermindering van 13.000 actieve klanten of -0,88%
  • Nettovermindering van 6.500 primaire klanten of -0,46%
  • Nettotoename van 108.000 nieuwe actieve mobiele gebruikers of +10,06%

 

Het volledige persbericht is hieronder terug te vinden:

 

Downloads

Contacteer ons

Press Office ING Belgium
ING Belgium

E: pressoffice@ing.be

M: +32 478 66 21 58

Terug naar boven