Skip to Content
Flink hogere vergoeding voor sparen bij ING

Flink hogere vergoeding voor sparen bij ING

  • ING lanceert ING Spaarrekening, een nieuwe spaarrekening met 0,35% basisrente en 0,65% getrouwheidspremie
  • ING Tempo Sparen krijgt 0,70% basisrente en 0,70% getrouwheidspremie
  • ING verhoogt rente voor alle overige gereglementeerde spaarproducten1 naar 0,40% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie

ING trekt de rente voor al haar spaarklanten per 9 januari 2023 substantieel op. Voor de nieuwe ING Spaarrekening en voor ING Tempo Sparen gaat ING resoluut hoger. Met de nieuwe ING Spaarrekening komt ING tegemoet aan de spaarder die flexibiliteit en rendement nastreeft. ​ ​

ING Spaarrekening: nieuwe spaarrekening met aantrekkelijke basisrente en dito getrouwheidspremie

De nieuwe ING Spaarrekening biedt naast een interessante basisrente eveneens een aanzienlijk hogere getrouwheidspremie. Vanaf 9 januari 2023 combineert ING voor deze gereglementeerde spaarrekening een basisrente van 0,35% met een hogere getrouwheidspremie van 0,65%.

ING Tempo Sparen: regelmatig sparen wordt extra beloond

Voor wie regelmatig wil sparen, gaat ING nog een stapje verder. Met ING Tempo Sparen kiest de klant ervoor om maandelijks een vast bedrag van max. 500 euro te sparen. Een dergelijke goede spaargewoonte helpt om een spaartegoed op te bouwen. Regelmatige spaarders worden hiervoor beloond met een hogere rente. Op de ING Tempo Sparen rekening geniet de klant 0,70% basisrente en 0,70% getrouwheidspremie. Deze renteverhoging gaat in op 9 januari 2023. ING Tempo Sparen is een gereglementeerde elektronische spaarrekening in euro.

ING verhoogt eveneens de basisrente op het ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje en de ING Lion Deposit. Voor deze gereglementeerde spaarproducten gaat de rente van 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie naar 0,40% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie.

Wettelijke informatie

De gereglementeerde spaarrekeningen van ING België zijn: ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Tempo Sparen, ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit. Vanaf 9 januari 2023 komt daar de ING Spaarrekening bij. Gereglementeerde spaarrekeningen vallen onder het Belgisch recht.

ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit werden sinds 1 januari 2021 niet meer gecommercialiseerd. Vanaf 9 januari 2023 wordt het ING Groen Boekje uitsluitend geopend voor huurwaarborgen. De voorwaarden voor huidige houders van het ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit blijven onveranderd behouden.

De essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekeningen die vanaf 9 januari 2023 kunnen geopend worden, is beschikbaar via volgende links:

Taksen en kosten

Gereglementeerde spaarrekeningen zijn voor onbepaalde duur en de inlage is op ieder ogenblik opvraagbaar, op voorwaarde dat de de reglementaire voorwaarden worden nageleefd. Er zijn geen beheers-, openings- of sluitingskosten.

Gereglementeerde spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing (15%):

  • tot 980 euro interest/jaar2voor rekeningen geopend op één naam
  • tot 1.960 euro/jaar2 voor spaarrekeningen geopend op naam van twee echtgenoten of twee wettelijke samenwonende personen.

Risico’s en garanties

De basisrentevoet en het tarief van de getrouwheidspremie kunnen op eender welk moment door de bank worden gewijzigd. De klanten zullen hierover tijdig worden geïnformeerd (digitaal of via rekeninguittreksel).

Tot 100.000 euro zijn spaartegoeden beschermd door het depositogarantiestelsel. Het resterende bedrag kan in geval van faillissement of risico van faillissement van ING mogelijk verloren gaan of kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen.

Stijgende prijzen (inflatie) kunnen de koopkracht negatief beïnvloeden.

Documenten

Klanten dienen, vooraleer een reglementeerde spaarrekening te openen, de toepasselijke reglementen, de essentiële spaardersinformatie en andere relevante documenten na te lezen. Alle informatie en documentatie is beschikbaar op de website www.ing.be.

Essentiële spaardersinformatie:

Meer informatie of een klacht melden?

Met vragen of voor een klacht kunt u terecht bij onze klantendienst en de ombudsman financiën:

  • Klantendienst ING België: +32 2 464 60 01
  • Klachtendienst ING België: +32 2 547 61 01 – klachten@ing.be
  • Ombudsman voor de financiële sector: Ombudsfin

 

1 ​ ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje, ING Lion Deposit
2 ​ Bedrag geldig voor 2023

 

 

 

 

Downloads

Contacteer ons

Press Office ING Belgium
ING Belgium

E: pressoffice@ing.be

M: +32 478 66 21 58

Gianni De Muynck
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: gianni.de.muynck@ing.com

T: +32 478 66 21 58

Terug naar boven