Skip to Content

Financiering van het Ecluse project

ING België draagt bij aan de energietransitie met de financiering van het Ecluse project in de haven van Antwerpen

ING België draagt bij aan de energietransitie met de financiering van het Ecluse project in de haven van Antwerpen

Het ‘Ecluse’ project in de haven van Antwerpen onderstreept dat technische oplossingen, creativiteit, ondernemerschap en een wil tot samenwerken van alle betrokken partners kan leiden tot een economisch bedrijfsmodel dat niet enkel financieel kostenbesparend is maar ook aantoonbare milieuwinst oplevert.

Omdat duurzaamheidsaspecten standaard onderdeel zijn van onze risico- en opportuniteitenanalyse past Ecluse perfect in de financieringsvisie van ING. De combinatie van innovatieve toepassingen en milieubewustzijn zorgt voor een competitief voordeel dat vertaald kan worden in bedrijfs- en milieubesparingen.

“De energietransitie vraagt om investeringen en om flexibele oplossingen. Als bank willen wij een rol spelen in het versnellen van deze energietransitie door vernieuwingen te financieren, kennis te delen en ons ecosysteem aan te wenden,” zegt Emmanuel Verhoosel, Head of Wholesale Banking, Lid van het directiecomité van ING België. “Een bank staat midden in de samenleving en heeft als doel om ondermeer economische groei te faciliteren. ING België ondersteunt daarom ook al vele jaren ondernemers en hun vernieuwende plannen en projecten. Op deze manier kunnen we als bank waarde creëren en onze rol onderstrepen.”

Het Ecluse-project start vanuit de energiebehoefte van de eindgebruiker en vond van daaruit de bron voor de benodigde energie dichtbij. Met de huidige en toekomstige technologische oplossingen en een strategische visie van alle betrokken partners volgt hieruit direct een competitief voordeel dat bijdraagt aan emissiereducties en aan de klimaatdoelstellingen van de overheid. Ecluse-project is een goed voorbeeld van een project dat onderdeel is  van de energietransitie, die staat voor de vermindering van fossiel verbruik en voor het aangaan van innovatieve samenwerkingsverbanden om lokaal energiebehoeftes in te vullen.

“Economische bedrijvigheid staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende middelen en mogelijkheden. Als bank dragen wij hieraan bij. Wij richten ons op projecten die oplossingen bieden  voor  zowel sociaal-economische en milieu-uitdagingen. De groeiende schaarste en prijsontwikkeling van water, energie en grondstoffen samen met de effecten van de klimaatverandering maken dat bestaande bedrijfsmodellen onder druk komen te staan. Het aanpassen van bestaande processen vraagt tijd en geld, maar ook durf en ondernemerschap. In Ecluse komt dit samen” voegt Saskia Bauters, Head of Public Sector & Social Profit bij ING België hier nog aan toe.

ING België wil haar cliënten en relaties ondersteunen in het aanpakken van milieu-uitdagingen en de daaruit voortvloeiende risico’s en opportuniteiten. Wij willen ondernemers in staat stellen hun bedrijfsvoering en -model toekomstbestendig te maken en te houden. Door de integratie van duurzaamheidsdimensies vergroten ondernemers de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van hun bedrijfsactiviteiten en vergroten zij hun lange termijn concurrentievoordeel.

Over het project

---
Voor bijkomede info:    
Pressoffice ING België    pressoffice@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on