Skip to Content

Financiële halfjaarresultaten 2016

ING Belux: daling van de financiële halfjaarresultaten 2016 en aanzienlijke groei in regelgevende kosten in complexe marktomstandigheden

 • Groei van 4,4 miljard euro (+5%) in de kredietportefeuille,
 • Toename deposito’s met 1,1 miljard euro (+1%)
 • Winst voor belastingen van 588 miljoen euro (-5%)
 • Netto groei van 10.000 nieuwe actieve cliënten
 • Meer dan 47.000 nieuwe ING Lion Accounts geopend
 • Kostenbasis aanzienlijk beïnvloed door de toenemende bankentaksen van 202 miljoen euro, (+39%)

De prestaties van ING Belux [1]  kenden een daling , met een winst voor belastingen van 588 miljoen euro, een daling met -5% ten opzichte van de eerste helft van 2015.

Rik Vandenberghe, CEO ING België: “Deze daling is beïnvloed door het negatieve marktsentiment en de grote, macro-economische onzekerheid die dit jaar tot nog toe overschaduwt. Daarenboven stellen we vast dat in deze ongeziene periode van extreem lage rentevoeten en voortdurende stijging van kosten door regelgeving, onze marges zwaar onder druk staan. Ondanks deze ongunstige omstandigheden zijn we erin geslaagd bijna dezelfde prestaties neer te zetten als het vorig jaar, dankzij een strikt kostenbeheer, een duidelijke versnelling van onze strategie en de toewijding van onze medewerkers.”

De reële economie ondersteunen

De kredietportefeuille van ING Belux kende doorheen alle segmenten een groei van 4,4 miljard euro, +5% in vergelijking met de eerste helft van 2015, waarvan 2 miljard euro voor het segment van de middelgrote ondernemingen. Onze activiteiten binnen Wholesale Banking zijn ook gegroeid: de uitstaande kredieten zijn gestegen met +11% tot € 14,5 miljard euro.

Ondanks de historische lage rentes blijven de deposito’s bij ING Belux groeien met 1,1 miljard euro , +1% in vergelijking met de eerste helft van 2015.

Binnen Wholesale Banking hebben we enkele opmerkelijke overeenkomsten gesloten met onze bedrijfscliënten, ondermeer:

 • ING Corporate Finance Belgium is als adviseur van Allfin opgetreden bij de fusie met Immobel en heeft Allfin bijgestaan tijdens de onderhandelingen over de fusie en bij het structureren van de deal en heeft voor de Raad van Bestuur een taxatie opgemaakt van beide vennootschappen.
 • Voor AB InBev fungeerde ING als: joint book runner bij de uitgifte van de grootste obligatielening ooit van 46 miljard dollar in januari 2016, als global coordinator bij de uitgifte van de grootste obligatielening van 13,25 miljard euro in maart 2016 en als solicitation agent voor obligatie emissies in euro en GBP tussen 2009 en 2015.

Daarnaast kende het center of expertise van Industry Lending dit jaar een verdere groei van de inkomsten, komende van 56 miljoen euro een jaar geleden tot op het niveau van 65 miljoen euro tijdens dit eerste semester, +16% in vergelijk met de eerste zes maanden van 2015.

Inkomsten

De totale inkomsten van ING Belux kenden een lichte daling qua totale inkomsten tot 1,6 miljard euro, een daling met -6% vergeleken met de uitzonderlijk hoge inkomsten die werden geboekt tijdens de eerste helft van 2015. Dit resultaat is vooral te wijten aan een sterke volatiliteit op de financiële markten, alsook mede door een daling van het aantal inschrijvingen in investeringsproducten.

De kostenstructuur van ING Belux

De uitgaven van ING Belux bedroegen 904 miljoen euro, een daling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 door eenmalig verkregen kostenbesparingen. Onderliggende kosten daalden met -6% dankzij een voortdurend strikt kostenbeheer, resulterend in  lagere personeels- en inkoopkosten, aanpassend aan de meer uitdagende omgeving waarin de bank zich bevindt. 

De kostenbasis blijft aanzienlijk beïnvloed door de toenemende bankentaksen van 202 miljoen euro, +39% in vergelijking met de bankentaksen betaald tijdens het eerste semester van 2015 (146 miljoen euro). Dit brengt het aandeel van bankentaksen tov de totale kost van 14% tijdens de eerste jaarhelft van 2015 naar 22% in het eerste semester van 2016.

De risicokost is gestegen o.a. door de volatiele macro-economische situatie, de neerwaartse markttrends, de ongezien lage interesten en het toenemende risicoprofiel van bepaalde sectoren.

Solvabiliteit

ING België NV handhaafde een hoge solvabiliteit, met een Common Equity Tier 1-ratio van 14,8% (definitie Bazel III, volledig phased-in geconsolideerde basis).

ING België blijft sterk inzetten op innovatie

ING blijft innoveren en gelooft sterk in de kracht van samenwerkingen om haar cliënten gebruiksvriendelijke en relevante oplossingen aan te bieden die hen in staat stellen een stap voor te blijven in het leven en in zaken, alsook het bouwen van nieuwe innovatieve posities in het bankenlandschap van morgen:

 • Op 1 maart 2016 opende ING FinTech Village, Belgisch eerste accelerator voor financiële technologie, officieel haar deuren. Sinds april 2016 werken zeven geselecteerde start-ups aan hun “Proof of Concept”. Ze worden hierbij gesteund door mentoren en partners van ING België, om te komen tot een oplossing die zal bijdragen aan een verbeterde klantenervaring, of die de bank helpt om op nieuwe manieren te innoveren. Dit eerste traject werd afgesloten op een succesvolle Demo Day waar de start-ups hun ‘proof-of-concept’ voorstelden aan het grote publiek, investeerders en de pers.
 • Ook buiten de ING FinTech Village, kunnen start-ups en bedrijven rekenen op ING’s innovation bankers die ondernemers bijstaan om hun business ideeën te concretiseren. De meer dan 50 innovation bankers zijn verspreid over heel België en geven naast advies en ondersteuning ook financiële tips en oplossingen. Ze geven de bedrijven ook toegang tot het innovatie ecosysteem, een netwerk van partnerships met incubatoren en partnerorganisaties zoals iMinds, Idealabs en Smartfin.
 • In juli 2016 heeft ING een strategisch samenwerkingsakkoord bereikt met KBC om een uniek gecombineerd betaalmiddel- en getrouwheidsprogramma te lanceren op de Belgische markt. Zo kan er maximaal ingespeeld worden op de digitale belevingswereld van cliënten. Het succesvolle innovatieve betaalmiddel Payconiq van ING, het digitale getrouwheidsplatform Qustomer verworven door ING, en het getrouwheidsplatform van KBC CityLife, worden later dit jaar gebundeld in één vernieuwd platform onder een nieuwe merknaam.  ING zal samen met KBC de Payconiq-oplossing verder optimaliseren. Cliënten kunnen nu al gebruik maken van Qustomer en CityLife in de Payconiq-app, welke toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor cliënten van alle Belgische banken.

ING België stimuleert ondernemerschap

 • Ondernemers zijn voor ING België een belangrijke cliëntengroep. Tijdens de Week van de Ondernemers, organiseerde ING België 33 evenementen en 75 startersworkshops in de vier uithoeken van het land. Meer dan 4.000 ondernemers deden er essentiële kennis op voor de verdere ontwikkeling en succes van hun onderneming.  Daarnaast kan sinds januari 2016 elke zelfstandige en kleine onderneming rekenen op een business banker voor persoonlijk advies.
 • Dankzij het recent afgesloten partnerschap met de FinTech start-up Zervant en Basware (wereldleider op vlak van elektronische facturatie), kunnen cliënten rekenen op een nieuwe digitale en gebruiksvriendelijke facturatietool: ING Invoice Solutions. Met dit onlineplatform kunnen ondernemingen de tijd die ze besteden aan het aanmaken, opsturen en opvolgen van facturen en betalingen aanzienlijk inkorten, zodat ze zich beter kunnen focussen op hun kernactiviteiten.  

Rik Vandenberghe, CEO ING België: "Door het begrijpen van onze cliënten, het versnellen van het innovatietempo en het aanhoudend verbeteren van onze producten en diensten, willen we onze cliënten helpen een stap voor te blijven in het leven en in zaken, ook in tijden vol uitdagingen vanuit economisch perspectief."

Onze duurzame rol in de maatschappij

 • ING België blijft sterk inzetten op duurzaamheid en gelooft dat iedereen haar verantwoordelijkheid dient op te nemen in onze maatschappij. En die inspanningen lonen! In het laatste rapport van de Bankwijzer, dewelke banken evalueert op hun inspanningen rond duurzaamheid, behaalde ING België de hoogste score van alle Belgische grootbanken en verbeterde haar score met +8% ten opzichte van vorig jaar.
 • “Onze impact verdubbelen, de voetafdruk halveren” is geen holle slogan. ING België blijft zich inspannen om de ecologische voetafdruk duidelijk te verminderen. De bank blijft inspanningen voortzetten om de uitstoot van haar wagenpark te verminderen. Ondermeer voor vervoer in Brussel tussen de gebouwen zijn enkele tientallen oranje fietsen beschikbaar voor medewerkers. In de gebouwen en kantoren worden ook centrale maatregelen genomen om verlichting af te schakelen om verspilling te voorkomen. In de Brusselse hoofdkantoren wordt regenwater hergebruikt en afval strikt gescheiden. Een bewustwordingscampagne voor medewerkers is gehouden om het energieverbruik ook thuis te verminderen. Bewustwording en betrokkenheid van onze medewerkers is een belangrijke sleutel tot succes in onze ambities.
 • ING in België blijft een belangrijke werkgever. Tijdens de eerste jaarhelft van 2016 werden 179 nieuwe medewerkers verwelkomd. Het directiecomité van ING België verwelkomde Krista Baetens* als nieuwe Chief Risk Officer, en Philippe Wallez* als nieuwe Head of Retail & Private Banking  (*beide benoeming onder voorbehoud ter goedkeuring door de NBB);Pinar Abay vervoegt de Raad van Bestuur als  nieuw niet-uitvoerend bestuurder

Rik Vandenberghe, CEO ING België: “Zowel op economisch, politiek als maatschappelijk vlak zijn er heel wat uitdagingen. Ondanks de tegenwind heeft ING de juiste strategie: Think Forward werpt zijn vruchten af! De identificatie van nieuwe inkomstenbronnen, het aanbrengen van structurele verbeteringen op het vlak van kosten en onze manier van werken verder vereenvoudigen en rationaliseren zijn onze aandachtspunten voor de komende maanden. We moeten met de ingesteldheid van een start-up werken: flexibel, dynamisch, agile en vertrekkend vanuit de noden van de klant. Beslissingen van het verleden, hebben hun daadkracht bewezen. Ook naar de toekomst zullen we dit blijven doen om ons zo goed als mogelijk te kunnen omgaan met de steeds veranderende marktomstandigheden.”

Story image

 

[1] ING Belux omvat de ING-entiteiten die actief zijn in bankieren en leasing in België & Luxemburg, buitenlandse vestigingenniet meegerekend. 

Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Julie Kerremans Media Relations
Joëlle Neeb Media Relations

Follow ING on