Financieel-economische perspectieven eerste jaarhelft 2021

Financieel-economische perspectieven eerste jaarhelft 2021

Covid-19 vaccins zorgen voor wereldwijd herstel in 2021

Het reflatievaccin

De aankondiging van verschillende werkzame Covid-19 vaccins stemt optimistisch voor 2021. Dit neemt niet weg dat door de tweede golf en het grotere besmettingsgevaar tijdens de wintermaanden heel wat landen, inclusief België, momenteel een terugval in recessie kennen. In het eerste kwartaal van 2021 staats ons vermoedelijk slechts een beperkte verbetering te wachten. Met de uitrol van het vaccin zou het herstel echter moeten versnellen vanaf het tweede kwartaal, ondanks een stijging van de werkloosheid en het aantal faillissementen. Dat de opgebouwde spaarbuffers opnieuw  aangesproken worden om te spenderen zal een belangrijke aandrijver zijn van de economische heropleving, tezamen met een nog steeds soepel fiscaal en monetair beleid.

2021 wordt een jaar van synchroon herstel. Door een betere beheersing van de pandemie heeft China en bij uitbreiding Azië het voortouw genomen in het herstel. De VS zullen vermoedelijk bijkomende stimuleringsplannen uitrollen en het daardoor net als Europa ook geleidelijk aan beter moeten doen. Met een groei van 7% in China, 3.9% in de VS en 3.5% in de Eurozone, wordt het een sterk jaar, hoewel dit in vele landen de BBP-daling van 2020 niet zal compenseren.

“De door de coronacrisis veroorzaakte schuldenberg is voorlopig nog geen probleem,” stelt Peter Vanden Houte, Chief Economist van ING België. Door de lage rente vallen de interestbetalingen immers een stuk lager uit dan tijdens de financiële crisis en dit zal vermoedelijk nog een paar jaren het geval zijn.

Naast de Brexit-soap kunnen de politieke ontwikkelingen in de VS een belangrijke invloed hebben op de financieel-economische ontwikkelingen in 2021. Indien de democraten de twee senaatszetels in Georgia winnen, opent dit de deur naar hogere vennootschapsbelastingen en toenemende regulering. Daar staat wel tegenover dat een democratisch congres ook een groter stimuleringsplan op poten kan zetten.

Door het synchrone herstel zullen de energieprijzen wel wat hoger zijn dan in 2020, waardoor de inflatiecijfers in 2021 ook iets hoger zullen uitvallen. Maar de onderliggende inflatie blijft voorlopig laag. Zelfs de exploderende balansen van de centrale banken zullen in 2021 nauwelijks een impact hebben op de consumptieprijsontwikkelingen. Japan, waar de centrale-bankbalans sinds 2000 verzevenvoudigde, maar de consumptieprijzen in 20 jaar niet gestegen zijn, biedt in dit verband stof tot nadenken.

Om het herstel te ondersteunen zal de korte rente vermoedelijk nog enkele jaren heel laag blijven. De lange-termijnrente zou in een omgeving van synchrone groei wel een opwaartse beweging moeten inzetten. Deze beweging wordt echter getemperd door de continue obligatie-aankopen door de centrale banken, volgens Peter Vanden Houte. Zo hebben de obligatieaankopen van de ECB een neerwaarts effect van iets meer dan 1% op de Europese lange-termijnrente.

Na jaren van relatieve overwaardering lijkt de dollar eindelijk een correctie te hebben ingezet. Door zijn anti-cyclische karakter en status van vluchtmunt zou de greenback in 2021 aan aantrekkelijkheid moeten inboeten, al kan sporadische volatiliteit op de financiële markten de dollar nog altijd kortstondig doen appreciëren.

Aandelen lijken vleugels te krijgen

Wat enkele maanden geleden nog onmogelijk leek, zou nu wel eens kunnen gebeuren: aandelen staan op het punt om winst te boeken in 2020 (in lokale munt). De MSCI World All-Country-index is sinds eind maart met 60% gestegen en bereikte een nieuw record. Beleggers laten zich niet afschrikken door de hoogste beurswaarderingen in twintig jaar – aandelen noteren tegen 30 keer hun jaarwinst. Dit is nagenoeg ongezien sinds het dotcom-tijdperk. Bovendien beginnen beleggers ook de economische voordelen van vaccins in de koersen in te prijzen, tezamen met de hoop dat Joe Biden de Amerikaanse economie in rustiger vaarwater zal brengen.

Vermits centrale banken blijven inzetten op ultra-goedkope leningen om het economisch herstel te stimuleren, zit er voor lange-termijnbeleggers dus weinig anders op dan te kiezen voor aandelen en bedrijfsobligaties in plaats van de veiligste overheidsobligaties of cash, volgens Steven Vandepitte, verantwoordelijke voor de beleggingsstrategie bij ING België. Het geschatte dividendrendement van de MSCI All-Country World Index ligt nog altijd 1 % hoger dan de gemiddelde opbrengst van de Bloomberg Barclays Investment Grade Bonds-index.

Signalen dat er nieuwe stimuleringsplannen aankomen zullen de beurzen wellicht over de hele lijn doen stijgen, en small caps wellicht nog meer dan large caps, zij het dat niet alle bedrijven op dezelfde manier zullen profiteren.

  • Met name de bouwmaterialen en de industriële sector zijn goed geplaatst, gezien vele bedrijven in deze sectoren actief zijn in infrastructuurwerken, terwijl het al ingezette economisch herstel in Azië een boost geeft aan de bouwsector.
  • Beleggers kiezen best ook voor alternatieve energie en groene energiebedrijven, aangezien het Amerikaanse klimaatbeleid een duwtje in de rug zal krijgen met Joe Biden. Hij is van plan om opnieuw toe te treden tot het Akkoord van Parijs en wil de elektriciteitssector tegen 2035 CO2-neutraal maken.
  • De IT-sector zal het normaal gezien goed blijven doen, vermits de disruptie onder impuls van de technologie nog lang zal duren. Onder de technologische disruptors verkiezen we bedrijven met sterke balansen, robuuste online verkoopplatforms en een stijgend marktaandeel. Onder technologie-enablers (of nog bedrijven die de transformatie faciliteren) denken we aan bedrijven die inspelen op trends zoals cloud, big data, robotisering, cybersecurity en artificiële intelligentie.
  • De nood aan een sterk gezondheidssysteem in vele landen - en niet alleen in de VS - dat gezondheidscrisissen het hoofd kan bieden, zal een structurele steunfactor blijven voor de farmaceutische sector.

Op de grondstoffenmarkt zullen basis- en edelmetalen wellicht beter blijven presteren dan olie.

  • Nu er overal ter wereld meer geïnvesteerd zal worden in groene infrastructuur, onder meer in de VS, China en Europa, zal de vraag naar industriële metalen toenemen.
  • Door het vooruitzicht van een zwakkere dollar en een iets hogere inflatie wint goud als instrument voor vermogensbehoud aan belang, zeker gezien de negatieve rente en de ongeziene geldinjecties van de centrale banken en overheden - twee factoren die de goudprijs naar een recordkoers deden stijgen – van toepassing blijven.

Ten slotte verwachten we dat er meer kapitaal naar aandelen en obligaties van de opkomende markten zal vloeien, en meer bepaald naar de groeilanden in Zuidoost-Azië. De landen waar de beurzen het sterkst presteren zijn immers ook die landen die de gezondheidscrisis het best aangepakt hebben en/of waarvan de inperkingsmaatregelen de economische activiteit het minst afgeremd hebben.

Economic Research
Contacteer ons

Julie Kerremans - Media Relations Manager, ING Belgium

Julie Kerremans - Media Relations Manager, ING Belgium