Skip to Content

EIB en ING tekenen Benelux-leningsfaciliteit voor kleine en middelgrote onderneming

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt 350 miljoen euro beschikbaar voor investeringen van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland, België en Luxemburg.

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt 350 miljoen euro beschikbaar voor investeringen van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland, België en Luxemburg. Voor ondernemers in deze landen betekent de betrokkenheid van de Europese Investeringsbank dat zij profiteren van een lager rentetarief.

Het is van groot belang dat kleine ondernemingen in heel Europa toegang hebben tot middelen waarmee zij hun investeringen kunnen financieren en groei kunnen bewerkstelligen." Aldus Pim van Ballekom, vicepresident van de Europese Investeringsbank en onder meer verantwoordelijk voor de kredietverlening in België, Nederland en Luxemburg. “Ondanks het feit dat de economie weer aantrekt, blijft toegang tot krediet vaak een obstakel voor de KMO in de Benelux. Door als EU bank leningen uit te zetten voor het MKB, profiteren die bedrijven mee van onze uitstekende kredietpositie. Samen met partnerbanken zoals de ING geven we ons AAA voordeel door, via het verschaffen van meer, goedkopere en langer lopende leningen. Dit is een van de manieren waarop de EIB samen met de lokale financiële sector het MKB een helpende hand biedt.”

Met de door de Europese Investeringsbank ondersteunde financiering kunnen de investeringskosten van afzonderlijke ondernemingen voor 100% worden gedekt, tot een maximum van 12,5 miljoen euro per project. Als deel van de overeenkomst zal ING het dubbele van het geleende bedrag uitzetten aan KMO-leningen, waarmee de totale kredietinjectie voor de sector neerkomt op EUR 700 miljoen.

Het verheugt ons dat de Europese Investeringsbank ons opnieuw de mogelijkheid geeft onze KMO-klanten op deze wijze te ondersteunen”, zegt Koos Timmermans, binnen ING verantwoordelijk voor de bankactiviteiten in de Benelux. “Met eerdere kredietovereenkomsten die we zijn aangaan met de Europese Investeringsbank komt het totale beschikbare bedrag voor de KMO in de Benelux op 1,650 miljoen euro. Onze klanten zijn enthousiast en maken er dankbaar gebruik van. In totaal helpen we - met deze nieuwe ronde meegerekend – ruim 3000 ondernemingen in de Benelux geholpen aan een gunstiger financiering.”

Het nieuwe financieringsprogramma wordt in midden maart opengesteld. Deze pan-Benelux-facilieit zal voor 50% ter beschikking staan van Nederlandse bedrijven in de vorm van leningen en leases, de overige 50% is bestemd voor België en Luxemburg.

De nieuwe overeenkomst betekent de start van een volgende ronde van financiële steun die via de ING aan de KMO in Nederland, België en Luxemburg wordt verstrekt, nu de voorgaande kredieten van de ING al hun weg naar het MKB hebben gevonden.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de EU die langlopende kredieten verstrekt. De EIB is eigendom van de EU-lidstaten. Ze maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor gezonde investeringen die de doelstellingen van de EU helpen te realiseren. In 2016 maakte de EIB bijna 1,3 miljard euro beschikbaar voor de KMO in de Benelux.

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is mensen in staat stellen om zowel privé als zakelijk steeds voorop te blijven lopen. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen. De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).
Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Voor meer informatie:

Persdienst ING België: + 32 2 547 24 84, pressoffice@ing.be
EIB: Tim Smit, t.smit@eib.org, +352 43 79 89076, +352 691 28 64 23

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on