Skip to Content
Een op de twee Belgische beleggers verwacht dat de economie in de komende maanden aantrekt

Een op de twee Belgische beleggers verwacht dat de economie in de komende maanden aantrekt

ING-beleggersbarometer bereikt hoogste niveau in meer dan drie jaar tijd

Maandag 14 juni 2021 – Brussel – De ING-beleggersbarometer stijgt opnieuw fors in mei, op basis van sterk verbeterde conjunctuur- en beursverwachtingen. Belgische beleggers en in het bijzonder vrouwelijke en Franstalige beleggers maken zich wel zeer snel zorgen wanneer hun portefeuille in het rood gaat. In België blijkt een beursdaling een groter effect te hebben op de consumptie dan een beursstijging. Dit vermogenseffect is vooral bij jongere beleggers belangrijk.

De aankondigingen rond. de heropening van de economie en de goede prestaties van de beurzen de voorbije maand duwen de ING-beleggersbarometer naar 120 punten, een flinke hausse tegenover de 107 punten in april. De barometer, die nu fors boven het neutrale niveau van 100 punten ligt, bereikt daarmee het hoogste niveau sinds januari 2018.

Het toegenomen vertrouwen is vooral te danken aan de meer optimistische verwachtingen. Zo zegt bijna de helft van de respondenten (49%) dat de Belgische economie de komende maanden zal aantrekken. Dat is het hoogste percentage sinds de start van de enquête in 2004, terwijl maar 23% de toekomst minder rooskleurig ziet."
Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

Ook de beursverwachtingen zijn hooggespannen. Liefst 45% van de respondenten verwacht een verdere beurshausse, terwijl amper 21% denkt dat de zomermaanden een minder gunstige beursevolutie zullen kennen.

In een context van hooggespannen verwachtingen is het geen wonder dat beleggers wat meer risico durven nemen: 33% vindt het een goed moment om in meer risicovolle sectoren te beleggen, terwijl 24% dat niet ziet zitten. Het is al van januari 2018 geleden dat de Belgische beleggers zo’n grote risicozin vertoonden. Al moet in dit verband ook opgemerkt worden dat 2018 een slecht beursjaar is geworden.

Vrouwelijke beleggers meer bezorgd over beursverlies

46% van de geënquêteerden zegt dat zijn beleggingen in de voorbije zes maanden zijn gestegen (23% heeft het over een verlies). Maar hoe staat de Belgische belegger tegenover beursverliezen? Bijna de helft van de Belgische beleggers (46%) zegt in het verleden al ooit met verlies te hebben verkocht. Maar het gebeurt duidelijk met tegenzin, want als gevraagd wordt welk deel van de portefeuille verkocht zal worden wanneer men dringend cash nodig heeft, denkt 50% in eerste instantie aan beleggingen waarop hij winst maakt, terwijl maar 31% hiervoor naar beleggingen met verlies kijkt.

Liefst 47% van de Belgen maakt zich zorgen als zijn beleggingen met verlies noteren (bij 22% is dat niet het geval). Dit is duidelijker meer het geval bij vrouwelijk beleggers (55%) dan bij mannelijke beleggers (40%).

Dit lijkt alweer de stelling te bevestigen dat vrouwen op beleggingsvlak minder gemakkelijk risico zullen nemen.Ook Franstaligen (55%) maken zich meer zorgen dan Nederlandstaligen (42%) wanneer hun beleggingen in het rood gaan."Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

Soms wordt wel eens beweerd dat privé-beleggers pas instappen wanneer de koersen al flink gestegen zijn en deze enquête lijkt dit te bevestigen. Zo zegt 39% van de respondenten dat het voor hem of haar belangrijk is dat een bepaalde belegging het voorbije jaar gestegen is, alvorens erin te stappen. Voor 17% is dat absoluut niet het geval. Interessant is ook dat vrouwen (47%) pas een aankoop overwegen als een belegging het in het voorbije jaar goed heeft gedaan. Bij mannen is dit minder het geval (31%). Ook tussen taalgroepen speelt dit verschil: 44% bij de Franstaligen tegenover 35% bij de Nederlandstaligen.

Een op de drie beleggers onder de 35 jaar is bereid om meer te consumeren wanneer de portefeuille stijgt

Heel wat onderzoek heeft vastgesteld dat, vooral in de VS, de beursevolutie een invloed kan hebben op consumptiegedrag. Wanneer mensen zich door een stijgende of dalende beurs respectievelijk rijker of armer voelen, zou dat hun consumptie kunnen beïnvloeden. Voor België levert de ING-beleggersbarometer op dat vlak enkele interessante inzichten. Zo lijkt het effect meer te spelen bij een beursdaling dan bij een beursstijging.

Als zijn portefeuille meer dan 10% in waarde is gestegen, beweert amper 19% meer te zullen besteden. Wanneer de portefeuille daarentegen 10% is gedaald, heeft liefst 33% het voornemen om het geld minder te laten rollen."Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

Dit effect speelt iets sterker bij vrouwen (39%) dan bij mannen (28%) en bij Franstaligen (38%) dan bij Nederlandstaligen (30%).

Ook interessant is dat bij jongere beleggers (<35 jaar) deze vermogenseffecten in beide richtingen het grootst blijken te zijn. Wanneer de portefeuille 10% stijgt, zegt 33% meer te zullen gaan consumeren, terwijl bij een daling van de portefeuille liefst 47% beweert de broeksriem te zullen aansnoeren.

 

Terug naar boven