Skip to Content

Economic.Poll@ING Zijn de Belgen protectionistisch ingesteld?

De voorbije maanden lijkt de kritiek op internationale handel toe te nemen.


De voorbije maanden lijkt de kritiek op internationale handel toe te nemen. Zo was er de Brexit beslissing in het Verenigd Koninkrijk, de overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten en de moeizame goedkeuring van het CETA akkoord, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, in Europa. In onze Economic.Poll@ING   vroegen we aan ING-cliënten wat hun houding is ten opzichte van vrijhandel. We kunnen besluiten dat een grote meerderheid voordeel ziet in internationale handel. Andere studies tonen aan dat deze positieve houding ten opzichte van vrijhandel gedeeld wordt in het buitenland. Toch zijn er indicaties dat protectionistische maatregelen, die de binnenlandse markt afschermen van vrijhandel, aan belang winnen in de wereld. In België blijft de protectionistische reflex weliswaar beperkt. Zo toont onze Economic.Poll@ING aan dat slechts 11% alleen Belgisch koopt, ook al is het product duurder.

Lees de volledige studie hier

___
Voor meer informatie:

Steven Trypsteen, Economiste,  +32 2 547 33 79, steven.trypsteen@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on