Skip to Content

Economic POll@ING: De Europese Centrale Bank: misprezen ... of verkeerd begrepen?

De Europese Centrale Bank: misprezen ... of verkeerd begrepen?


Iedereen of toch bijna iedereen kent de Europese Centrale Bank (ECB) . Toch zijn het monetaire beleid en de beslissingen van de centrale bank niet altijd gemakkelijk te begrijpen. De ECB speelde een centrale rol in de pogingen om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen en de integriteit van de eurozone te bewaren. De maatregelen waren bijzonder doortastend: renteverlaging tot ongeziene niveaus (en onlangs zelfs tot negatieve niveaus), specifieke verrichtingen zoals leningen aan banken op lange termijn (tot 4 jaar) en de opkoop van staats- en privéobligaties op de financiële markten (kwantitatieve versoepeling).

Meer dan acht jaar na de crisis lijkt de ECB een aanzienlijk deel van de instrumenten die ze kan inzetten te hebben opgebruikt. Het economisch herstel lijkt wel aan te houden, zij het aan een te gematigd tempo. Verwacht wordt dan ook dat de ECB op haar volgende vergadering binnenkort (meer bepaald op 8 december) een uiterste verlenging van bepaalde genomen maatregelen zal aankondigen, maar wellicht niet verder zal gaan dan dat.

Voor de volledige studie klik hier.

___
Voor meer informatie:
Philippe Ledent, Senior Economist, +32 2 547 31 61

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on