Skip to Content

Drijft de effectentaks beleggers naar vastgoed?

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar TNS en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt online afgenomen.

De ING-beleggersbarometer valt in november terug tot amper 91 punten, een stuk onder de neutrale 100 punten. Vooral bij de Nederlandstalige beleggers heeft de twijfel toegeslagen. Daarnaast veroorzaakt de effectentaks waarschijnlijk een verschuiving
​ naar vastgoedbeleggingen, zo blijkt uit een eerste analyse.

Story image

Onze tuimelende beleggersbarometer toont een Belgische belegger die blijkbaar niet veel vertrouwen heeft in een goede afloop van de jongste ontwikkelingen op de financiële markten. Die barometer is bij de Nederlandstaligen tot 88 punten teruggevallen, terwijl hij bij de Franstaligen nog 97 punten aanwijst. Dit verschil is vrij uitzonderlijk. Meestal staat de barometer op een hoger peil in het Noorden dan in het Zuiden van het land. Het is wel zo dat de Nederlandstalige belegger doorgaans meer risicovolle activa in portefeuille heeft. In het licht van de kwakkende beurzen kan dit een verklaring zijn voor deze specifieke terugval.

Story image

Groeivertraging

Beleggers maken zich zorgen over de schijnbaar afkoelende conjunctuur. Nog amper 22% ziet het economische klimaat in de komende maanden verbeteren. 27% vreest een verdere groeivertraging. Het is inderdaad van juli 2016 geleden dat de groeiverwachtingen zo somber waren. Dat uit zich ook in weinig opbeurende beursverwachtingen. Zo durft nog slechts 22% te hopen dat de beurs in de komende drie maanden zal stijgen. Terwijl liefst 34% van de beleggers vreest dat de beursmalaise aanhoudt.

Niet te verwonderen dus, dat de belegger eerder aan de zijlijn blijft staan. Het aantal beleggers dat het ogenblik opportuun vindt om min of meer risicovol te gaan beleggen, was dit jaar nooit lager dan nu.

Effectentaks - goed voor vastgoed?

In de voorbije weken ging de effectentaks van start. Uit de enquête bleek dat 24% van de beleggers nog niet van die effectentaks gehoord hadden (21% van de Nederlandstaligen, 30% van de Franstaligen). Vooral de beleggers van minder dan 35 jaar (44%) waren niet van op de hoogte. De effectentaks richt zich enkel tot portefeuilles van meer dan € 500.000: dit is wellicht de reden hiervoor.

Goed om weten: 80% van de ondervraagden vindt de belasting op spaargeld sowieso te hoog, amper 6% vindt ze te laag.

De effectentaks leidt vermoedelijk tot verschuivingen in het beleggingsgedrag. Maar onze steekproef heeft waarschijnlijk te weinig beleggers waarop de effectentaks effect heeft. Daarom stelden we onze vraag hypothetisch: wat indien de effectentaks voor alle portefeuilles zou gelden - ongeacht hun omvang? 40% zou dan minder aandelen, obligaties of beleggingsfondsen kopen. 45% zou eerder in vastgoed beleggen. 40% zou naar een spaarrekening gaan - wat minder inkomsten genereert voor de overheid, want geen roerende voorheffing op dividenden of coupons! 20% zou het geld gewoon uitgeven. Goud zou tenslotte voor 17 % een goede ontsnappingsroute zijn om de beleggingstaks te vermijden.

Zo kunnen we alvast een beeld krijgen van de mogelijke verschuivingen, veroorzaakt door de effectentaks. In een omgeving met bijkomende belasting op financiële beleggingen, komt vastgoed als grote winnaar uit de bus.

 

Terug naar boven