Skip to Content
Digitale uitsluiting raakt aan mensenrechten van 40 procent van de Belgische bevolking

Digitale uitsluiting raakt aan mensenrechten van 40 procent van de Belgische bevolking

DigitAll, een brede coalitie van bedrijven en organisaties, roept op tot actie

Maar liefst 46 organisaties en bedrijven, waaronder ING, hebben zich vandaag nadrukkelijk geëngageerd door de ondertekening van het charter voor digitale inclusie. Dat deden ze bij de lancering van de DigitAll-campagne in aanwezigheid van federaal vice-premier Petra De Sutter. Vandaag loopt maar liefst 40 procent van de Belgische bevolking het risico uitgesloten te worden van de steeds meer gedigitaliseerde samenleving waardoor de facto fundamentele rechten als mens op de helling komen te staan. Voor de minister en leidinggevenden van een brede waaier aan organisaties is dat cijfer het signaal voor actie. “40 procent, dat treft alle lagen van de bevolking: arm of rijk, oud of jong”, stelt de DigitAll-coalitie.

De DigitAll-campagne werd vandaag gelanceerd met een speciale actie op de site van Thurn & Taxis aan de obelisk van de mensenrechten, opgericht ter ere van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met behulp van special effects werd een replica van de obelisk omgekeerd geprojecteerd om te illustreren dat onze fundamentele mensenrechten wankelen door digitale exclusie.

Petra De Sutter, vice-premier: “Vergis je niet. Digitale uitsluiting gaat verder dan geen smartphone of computer hebben. Of je al dan niet toegang tot het internet hebt en digitaal vaardig bent, betekent steeds meer of je al dan niet kan deelnemen aan onze samenleving. We beschouwen onze mensenrechten vaak als vanzelfsprekend, en onderschatten hoe nieuwe vormen van uitsluiting grote gevolgen kunnen hebben. Onze strijd tegen digitale uitsluiting, is dus niets minder dan een strijd voor fundamentele rechten.”

Daarom lanceert DigitAll – een brede coalitie van particuliere, sociale en overheidsbedrijven – vandaag een campagne om iedereen bewust te maken van de risico's van digitale uitsluiting. Organisaties worden aangemoedigd om initiatief te nemen en burgers om deel te nemen aan acties die digitale inclusie mogelijk maken.

Digitale uitsluiting: een onderschat probleem

Digitale uitsluiting treft Belgen van alle leeftijden en achtergronden. Omdat ze geen toegang hebben tot technologie of omdat ze over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken. Daardoor stuiten deze kwetsbare mensen op een drempel naar diensten die we in onze samenleving als essentieel voor ieders welzijn beschouwen.

Aan de hand van concrete getuigenissen laat de campagne zien dat mensen die geen toegang hebben tot digitale technologie, niet over de nodige vaardigheden beschikken of bang zijn om er gebruik van te maken, vandaag niet meer volledig in staat zijn om hun fundamentele mensenrechten ten volle uit te oefenen.

Vandaag loopt 40 procent van de Belgen het risico te worden uitgesloten van de digitale maatschappij. Enkele belangrijke cijfers en feiten:

  • Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting, 'Digital Inclusion Barometer' (door P. Brotcorne en I. Mariën in 2020), loopt bijna één Belg op twee, ongeacht leeftijd of sociaal niveau, het risico van digitale uitsluiting;
  • Bovendien blijkt uit deze recente "Barometer Digitale Inclusie" van de Koning Boudewijnstichting dat 1 op de 10 Belgische gezinnen thuis geen internetverbinding heeft;
  • De digitalisering van veel alledaagse handelingen, zoals het maken van een afspraak bij de dokter, het inschrijven van kinderen op school, het solliciteren naar een baan of het invullen van Tax-on-Web, worden onoverkomelijke uitdagingen als men niet over de vereiste digitale kennis en vaardigheden beschikt;
  • Digitale uitsluiting kan iedereen treffen. Toch staan maar weinig mensen hierbij stil.

Het handvest voor digitale inclusie kent ondertussen al meer dan 70 ondertekenaars.

Met hun handtekening engageren ze zich om:

  • Samen best practices om digitale inclusie te verbeteren in kaart te brengen en te delen met andere ondertekenaars;
  • Digitale inclusie binnen hun eigen organisatie en daarbuiten te bevorderen;
  • Campagnes die van digitale inclusie een prioriteit maken te steunen - aangezien de werkelijke omvang van het probleem en de door digitale uitsluiting getroffen groepen nog te weinig bekend zijn bij het grote publiek.

Concreet start DigitAll de campagne met volgende acties:

  • Op een website (www.digitall.be) brengen we de verschillende bestaande initiatieven samen, die digitale uitsluiting willen terugdringen. Door het bestaande aanbod samen te brengen, wil DigitAll ook andere actoren in de samenleving inspireren en motiveren om de weg naar meer digitale inclusie in te slaan;
  • Het initiatief kan uiteraard niet beperkt blijven tot de website. Om burgers die digitaal nog niet mee zijn te bereiken, stelt DigitAll ook brochures ter beschikking om een zo breed mogelijke deel van de bevolking te informeren en te begeleiden in de digitale samenleving.

Andere initiatieven van ING in het kader van ‘Samen naar een digitale samenleving’ vind je hier: https://www.ing.be/nl/retail/my-news/sustainability/digital-inclusion

 

 

Terug naar boven