Skip to Content

Digitale logistiek in België

Dat de logistieke sector in België belangrijk is, moet niet meer bewezen worden. Met de onderstaande studie onderstreept ING haar belangstelling voor de transport- en logistieke sector.

Het gaat hier om een sector met een grote diversiteit. Er bestaat niet zoiets als ‘de logistieke sector’, maar wel een sector met een grote variëteit aan logistieke activiteiten en diensten. De logistieke verwerking van medicatie is niet te vergelijken met die van een metaalproduct.

Het doel van de studie is om de creativiteit en de dynamiek van het logistieke start-up ecosysteem aan te tonen. Ze belicht eveneens de uitdagingen van dit ecosysteem en die van de volledige sector. Net als in andere traditionele sectoren, vormt digitalisering een bijzondere uitdaging voor de logistieke spelers. Maar digitalisering biedt hen ook niet te missen opportuniteiten, wil men niet worden overschaduwd door nieuwe of flexibelere spelers.

Enerzijds moeten logistieke actoren zich openstellen voor meer onderlinge samenwerking. Co-innovatie, open innovatie en data-uitwisseling – natuurlijk altijd mét respect voor de noodzakelijke confidentialiteit – zijn sleutelbegrippen voor de onderneming van morgen. Enkel op deze basis kunnen logistieke ondernemingen profiteren van de digitalisatie en hun klanten kwaliteit aanbieden.

Anderzijds zullen transportondernemingen erover moeten waken dat hun diensten de komende jaren door technologische ontwikkelingen - zoals de zelfrijdende wagen binnen de transportcontext - niet vervallen tot louter ‘commodities’. Om dit risico aan te pakken, moeten ze zich omvormen naar ondernemingen waarin digitalisatie en databeheer van centraal staan.

Deze studie en haar conclusies zijn relevant voor de start-ups, kleine, middelgrote en grote transport- en logistieke bedrijven, de overheid en andere partners van de sector.

Terug naar boven