De energiemix van een koolstofarme economie

ING zet in april de reeks artikelen over klimaatverandering voort. Ditmaal concentreert ING zich op de noodzakelijke investeringen op het gebied van productiecapaciteit die met het oog op de doelstellingen in de Klimaatovereenkomst van Parijs nodig zijn om de gewenste energiemix in 2050 te bereiken. Deze investeringen worden geraamd op 15% van het wereldwijde BBP van 2018 wateen haalbare kaart blijkt te zijn.

In een eerder rapport liet ING zien dat de ambitieuze doelstellingen van de Klimaatvereenkomst van Parijs niet kunnen worden bereikt door enkel onze elektriciteitsmix te veranderen. Ook voortdurende technologische vooruitgang is nodig om de doelstellingen te behalen. Om aan deze constante behoefte aan innovatie te voldoen en de nodige verandering in de energiemix mogelijk te maken, moeten alle actoren in de samenleving een rol spelen. Dat met ondersteuning van het energie- en begrotingsbeleid.

In een nieuw rapport toont ING aan hoe de productiecapaciteit van de energiemix eruit ziet voor een productie van 57.000TWh. Dat is immers het verwachte wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2050. 66% van deze productie wordt uit hernieuwbare energie gehaald, waarvan de ene helft uit zonne- en de andere helft uit windenergie. De geïnstalleerde capaciteit van zonnepanelen zal naar verwachting toenemen van 520 GW tot 14.000 GW in 2050, namelijk van 24 GW tot 1.200 GW voor offshore wind en van 612 GW tot 4.700 GW voor onshore wind. In totaal zal de investering in hernieuwbare energie tegen 2050 13.000 miljard USD moeten bedragen. Dat lijkt een astronomisch bedrag (het is ongeveer 15% van het wereldwijde BBP van 2018) maar valt mee als we het in een perspectief van 30 jaar plaatsen. Zo moeten de investeringen in zonne- en windparken pas rond 2040 gelijk zijn aan de huidige investeringen in de wereldwijde olie- en gaswinning.

De Nederlandstalige versie van de vorige studie vindt u hier:

https://www.ing.be/nl/retail/my-news/sustainability/technology-and-climate

Hieronder vindt u de volledige rapporten van ING in het Engels:

Contact:

Gerben Hieminga +31.683.64.00.72

Gerben.Hieminga@ing.com

 

Duurzaamheid