Skip to Content

De ECB kondigt nieuwe steunmaatregelen aan

Laatste hoera of nieuw vuurwerk? De ECB kondigt nieuwe steunmaatregelen aan;

Laatste hoera of nieuw vuurwerk? De ECB kondigt nieuwe steunmaatregelen aan
Het was misschien niet de grote bazooka, maar het was wel een nieuwe zet van de Europese Centrale Bank (ECB) om de groei in de eurozone aan te zwengelen. Misschien wel de laatste zet. Na de monetaire beleidsvergadering kondigde ECB-voorzitter Mario Draghi een reeks nieuwe maatregelen aan om het geldbeleid in de eurozone nog soepeler te maken:

  • De ECB verlaagt haar beleidsrentes, en in het bijzonder de rente op de depositofaciliteit, de rente waaraan banken hun geld parkeren bij de ECB. Deze werd verlaagd van -0,3% tot -0,4%.
  • De ECB trekt het bedrag van haar maandelijks aankopen van overheidsobligaties en ander schuldpapier op van 60 miljard euro tot 80 miljard euro. Vanaf nu zullen ook bedrijfsobligaties in aanmerking worden genomen.
  • De ECB zal nieuwe, uiterst goedkope leningen toekennen aan banken die meer krediet verstrekken.

Deze nieuwe maatregelen werden duidelijk genomen omwille van de lagere inflatie en de zwakkere economische groei. De ECB heeft haar vooruitzichten voor beide indicatoren naar beneden bijgesteld, en het is mogelijk dat de verwachtingen nog verder zullen dalen.

Alles bij elkaar genomen, vormt dit pakket meer dan de financiële markten verwachtten. Toch sprong de euro snel terug en stegen de langetermijnrendementen op overheidsobligaties nadat Draghi zei dat er zo goed als geen marge is voor bijkomende renteverlagingen.

Maar hij zei ook dat de rente nog heel lang heel laag zal blijven. De ECB hoopt dat de poging om de kredietverstrekking, en zo investeringen op te krikken, eindelijk zal werken.

Zullen deze maatregelen voldoende zijn? Voorlopig blijven we voorzichtig om het einde van de monetaire versoepeling af te kondigen. De ECB blijkt vastberaden om de strijd tegen deflatie verder aan te gaan. Indien de economie opnieuw zou verzwakken, zijn nieuwe ECB-maatregelen mogelijk. Maar of deze strijd zonder de steun van het budgettair en het structureel beleid echt tot een overwinning op stagnatie en lage inflatie zal leiden, blijft twijfelachtig.

---------------------

Voor bijkomende informatie:

Persdienst ING Belgie, T 02 547 24 84, pressoffice@ing.be
Anthony Baert, Economist, T 02 547 39 95, anthony.baert@ing.be  

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on