Skip to Content

De Belgische beursoptimist: mannelijk, zeer actief en jong

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België


De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TNS en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt online afgenomen.

Story image

De ING-beleggersbarometer moet in februari een flinke stap terugzetten, maar staat nog altijd op mooi beleggingsweer. Een dwarsdoorsnede van de Belgische beleggers leert dat jongeren, mannen en zeer actieve beleggers doorgaans een hogere beleggingstemperatuur vertonen dan ouderen, vrouwen en minder actieve beleggers. De beursrendementen die beleggers anticiperen, blijken omgekeerd evenredig met de leeftijd van de belegger..

In februari moet de ING-beleggersbarometer een flinke stap terugzetten. Maar met een waarde van 114 punten (na de 128 punten van januari) blijft de indicator toch nog ruim boven het neutrale niveau van 100 punten. De beurscorrectie in de eerste helft van februari is waarschijnlijk niet vreemd aan de daling. Zo verslechterden de verwachtingen voor de toekomstige beursevolutie gevoelig in de eerste 2 weken van de maand. Maar tegen het einde van de maand noteerden we alweer een verbetering.

Het beleggersvertrouwen blijft dus hoog. Maar de beleggingstemperatuur is niet noodzakelijk bij alle groepen van beleggers gelijk. De ING-beleggersbarometer heeft al een lange historiek opgebouwd waardoor we enkele patronen binnen de Belgische beleggerspopulatie kunnen herkennen. Heel wat Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat mannelijke beleggers typisch meer vertrouwen hebben en agressiever beleggen. Dit heeft te maken met het feit dat ze hun beleggingscapaciteiten, al dan niet terecht, hoger inschatten. Voor België lijkt dit niet anders te zijn. Een analyse van de laatste 3 jaar leert dat de beleggersbarometer bij mannen standvastig zo’n 15 punten hoger ligt dan bij vrouwen. Hetzelfde verhaal op het vlak van risicoprofiel: wanneer gepolst wordt of het een goed moment is om te beleggen in meer risicovolle sectoren, zullen mannen eerder geneigd zijn om daar positief op te antwoorden dan vrouwen.

Story image

De vertrouwdheid met beleggingen in het algemeen speelt ook een belangrijke rol. Zo bleek het beleggersoptimisme altijd hoger te liggen bij mensen die in meer gesofisticeerde financiële producten investeerden (individuele Belgische of buitenlandse aandelen, opties, futures, warranten) dan bij mensen die eerder op minder volatiele beleggingsvormen mikten (beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, obligaties). Dit fenomeen deed zich ook voor als we naar het aantal verrichtingen per jaar kijken: voor beleggers met meer dan 10 transacties per jaar, scoorde de beleggersbarometer in de voorbije jaren gemiddeld bijna 23 punten hoger dan voor beleggers met minder dan 3 portefeuilletransacties per jaar.

Je bent jong en je wil wat

Jongere beleggers (jonger dan 35 jaar) zijn op beleggingsvlak doorgaans een stuk optimistischer dan de rest van de bevolking. Al zakt het beleggersoptimisme niet lineair met de leeftijd. Zo bleken 70-plussers in de voorbije 3 jaar de meest optimistische beleggers na de jongeren. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. De oudere beleggers maken een duidelijk meer conservatieve inschatting van de langetermijnrendementen op de beurs dan de jongere beleggers. In de voorbije 3 jaar bleken de jongere beleggers voor de komende 10 jaar een gemiddeld jaarlijks beursrendement van bijna 8% te anticiperen. Bij de beleggers op pensioenleeftijd lag dit cijfer rond de 4,5%. Zou dit te maken hebben met beleggingservaring?

Downloads

Contacteer ons

Joëlle Neeb
Media Relations

E: joelle.neeb@ing.com

M: +32 478 63 03 87

Julie Kerremans
Media Relations

E: julie.kerremans@ing.com

M: +32 491 35 30 32

Vanessa Zwaelens
Head of External Communication

E: vanessa.zwaelens@ing.com

M: +32 474 74 14 29

Terug naar boven