Skip to Content

De beleggersbarometer: De Belgische belegger toont interesse voor de brexit en verwacht stevige onderhandelingen, maar verandert zijn gedrag nog niet.

In februari bleef de ING BeleggersBarometer stabiel, maar in maart is hij gestegen tot 119 punten.

In februari bleef de ING BeleggersBarometer stabiel, maar in maart is hij gestegen tot 119 punten. Er heerst nog steeds optimisme bij de belegger, zowel over de Belgische economie als over de financiële markten. Niettemin blijft de belegger positiever tegenover defensieve sectoren. Tot slot staan de Belgische beleggers nogal stoïcijns tegenover de brexit, hoewel de ouderen onder hen verwachten dat de onderhandelingen moeilijk zullen verlopen.

De ING BeleggersBarometer steeg van 116 tot 119 (100 = neutraal niveau), een teken dat de beleggers nog steeds vertrouwen hebben in de toekomstige evolutie van de economie en van de markten. Op economisch vlak is er duidelijk optimisme aanwezig: 38% van de ondervraagde beleggers verwacht dat in de volgende 3 maanden de conjunctuur in België verder zal aantrekken. Amper 17% denkt aan een verslechtering van de economische situatie. We merken dat het verschil in beoordeling tussen Franstaligen en Nederlandstaligen licht is afgenomen ten opzichte van vorige maand, maar nog steeds aanwezig is: 40% van de Nederlandstaligen verwacht een verbetering van de economische situatie, langs Franstalige kant ligt dat percentage op 35%.
Het optimisme van de Belgische belegger over de economie vertaalt zich in een positief beurssentiment: 41% van de respondenten verwacht tijdens de komende 3 maanden een stijging van de Belgische beurs, terwijl amper 15% ervan overtuigd is dat de beurs zal dalen. Ook al blijft hij optimistisch over de beurzen, de belegger is niet bereid om onbezonnen risico's te lopen: de respondenten voelen de opportuniteit om te beleggen in risicovolle sectoren op verschillende manieren aan: 25% vindt het moment gunstig, een historisch hoog percentage, terwijl tegelijkertijd ook 25% precies van het tegendeel overtuigd is. Daarentegen is 33% van de beleggers van mening dat het een goede tijd is om te beleggen in minder risicovolle sectoren, terwijl slechts 17% het tegenovergestelde denkt. Kortom, de Belgische belegger blijft de beurzen goed gezind, maar een deel van hen verkiest een defensievere sectorallocatie.
Voor de volledigheid willen we nog vermelden dat slechts 21% van de beleggers denkt dat dit het goede moment is om obligaties aan te kopen. De huidige lage rentevoeten en het perspectief van een eventuele toekomstige renteverhoging verklaren wellicht de beperkte interesse van de belegger in deze activaklasse.
 

Brexit, zeker, maar wat voor een brexit?

De Britse regering heeft kortgeleden Artikel 50 ingeroepen en daarmee is de procedure voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestart. Bijna de helft van de beleggers volgt de berichtgeving over de discussies tussen de beide partijen van nabij. Het is interessant om vast te stellen dat de meningen en het vooropgestelde scenario verschillend zijn naargelang de leeftijd van de beleggers. Zo verwacht 68% van de +55-jarigen zware onderhandelingen, terwijl dat bij -44-jarigen slechts bij 40% het geval is. Ook verwacht 58% van de +55-jarigen een waardedaling van het pond tegenover slechts 35% bij de -44-jarigen. De oudere generaties verwachten dus eerder een complexe procedure en een periode van grotere onzekerheid. Ondanks de bestaande interesse voor het onderwerp en de periode van onzekerheid die zich aftekent, blijkt dat slechts 17% van de Belgische beleggers van plan is om de samenstelling van zijn portefeuille te wijzigen naargelang de ontwikkeling van de onderhandelingen.
Tijdens deze onderhandelingen blijft een van de prangende vragen die van de handelsakkoorden tussen de twee regio's. Een beperkte toegang voor het Verenigd Koninkrijk tot de interne markt zou tot gevolg hebben dat er obstakels voor de internationale handel worden opgeworpen die de handel tussen de landen zouden verminderen. Volgens de barometer is 54% van de Belgische beleggers voor een handelsakkoord; 47% van de respondenten is van mening dat er op het einde van de onderhandelingen een handelsakkoord uit de bus komt. Nochtans schuilen er achter dit nationale gemiddelde verschillen in meningen tussen het noorden en het zuiden van het land. Slechts 61% van de Vlaamse beleggers staat gunstig tegenover een handelsakkoord, tegenover 40% van de Franstalige beleggers. Het valt ook op dat 24% van de Franstalige respondenten hier geen mening over heeft. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de Belgische uitvoer voornamelijk vanuit Vlaanderen plaatsvindt. Uiteindelijk zal de brexit grotendeels een onrechtstreekse impact hebben, via een vertraagde groei of een minder dynamische jobcreatie; het vergt waarschijnlijk meerdere jaren om hierop een volledig zicht te krijgen.

Voor meer informatie:
Persdienst ING België: + 32 2 547 24 49 of + 32 2 547 26 37, pressoffice@ing.be
Peter Vanden Houte, Chief Economist: +32 2 547 80 09, peter.vandenhoute@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on