Skip to Content

Crowdfunding op de radar van de Belgische belegger

De ING-beleggersbarometer valt in januari naar zijn neutrale niveau terug. Beleggers lijken naar richting te zoeken.

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België

De Beleggersbarometer meet maandelijks het vertrouwen van de Belgische particuliere beleggers. Deze drukt m.a.w. het “beleggerssentiment” uit. Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door TNS, is een initiatief van ING in samenwerking met Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. Tot en met mei 2011 gebeurde de enquête telefonisch, sinds juni 2011 wordt ze online afgenomen.

De ING-beleggersbarometer valt in januari naar zijn neutrale niveau terug. Beleggers lijken naar richting te zoeken. Crowdfunding komt stilaan op de radar van de Belgen, maar dan vooral als een financiële belegging. Toch schijnen zij zich niet volledig bewust te zijn van de risico’s die met crowdfunding verbonden zijn en ligt het verwachte rendement nauwelijks hoger dan voor een aandelenbelegging.

De ING-beleggersbarometer krijgt in januari een flinke tik. Na het jaar 2015 op 107 punten te hebben afgesloten, komt de barometer in januari uit op 100 punten, het neutrale niveau. Het lijkt wel of beleggers door de forse beurscorrectie in januari een beetje het noorden kwijt zijn. Slechts 23% van de beleggende Belgen zag de waarde van zijn portefeuille aandikken in de voorbije drie maanden, terwijl 42% een negatief rendement liet optekenen. Vooral de Nederlandstaligen hadden het niet onder de markt: amper 17% wist een positief rendement te melden, terwijl het bij de Franstaligen om 35% ging. In het noorden van het land maken aandelen doorgaans een groter deel van de beleggingsportefeuille uit, wat deze cijfers kan verklaren. Toch blijven sommige beleggers op beterschap hopen: zo verwacht 29% een positief rendement in de komende drie maanden, hoewel 23% vreest dat de rode cijfers zullen aanhouden. Dit weerspiegelt zich ook in de beursverwachtingen met 31% optimisten en 27% zwartkijkers.

Wat de economie betreft, toonde een lichte meerderheid van de Belgen zich negatiever (32% negatief t.o.v. 29% positief) over het conjunctuurverloop in de voorbije drie maanden. Blijkbaar heeft de Chinese groeivertraging ook de geesten van de Belgische beleggers besmet. Voor de komende drie maanden verwacht 31% van de respondenten wel een verbetering, terwijl 26% de toekomst iets minder rooskleurig inschat.


Crowdfunding als alternatieve belegging?

De Slechts 25% vindt het een goed moment om in meer risicovolle sectoren te investeren, maar 32% heeft daar geen oren naar. Ook obligaties staan niet hoog aangeschreven: amper 19% voorstanders t.o.v. 35% tegenstanders. Alleen beleggen in minder risicovolle sectoren kan op de bijval van 27% van de Belgen rekenen, wat meer is dan de 21% die dat momenteel niet ziet zitten. Over de beursrendementen maken de Belgen zich trouwens niet al te veel illusies: voor de komende 10 jaar hopen ze op een jaarlijks rendement van 4 à 5%. 

Initiatieven zoals crowdfunding winnen stilaan aan populariteit. Ongeveer de helft van de beleggers weet wat crowdfunding precies inhoudt en 32% beschouwt het voor de komende jaren zelfs als een belangrijke financieringsbron voor Belgische ondernemingen. Zo’n 33% kent zelfs Belgische crowdfunding-platformen. Zes procent van de beleggers beweert trouwens zo’n platform al te hebben gebruikt. Maar het blijft voor de Belg toch vooral een belegging, eerder dan sponsoring. Zo wil 71% wel degelijk een beloning voor de spaarcenten die hij in een project zou stoppen. En voor 90% van deze groep is het duidelijk dat deze beloning geld moet zijn.

Crowdfunding wordt op dit moment voornamelijk gebruikt door starters die vaak worden gekenmerkt door hun specifiek risicoprofiel. De beleggende Belg schijnt zich maar matig bewust te zijn van dit verschil in risicoprofiel. Ook al wordt crowdfunding gemiddeld gezien wel iets risicovoller ingeschat dan een beursbelegging, toch zijn er verrassend veel beleggers die weinig verschil zien. Zo denkt maar liefst 69% van de jongere beleggers dat crowdfunding in het slechtste geval even risicovol is als een aandelenbelegging. De oudere beleggers zijn dan weer iets wantrouwiger. Verder blijkt dat de doorsneebelegger een return van ongeveer 5% verwacht voor beleggingen in crowdfunding, wat dus nauwelijks hoger ligt dan van wat een aandelenbelegging wordt verwacht.

___________________________

Voor meer informatie:

Persdienst ING België:+ 32 2 547 24 84, pressoffice@ing.be
Peter Vanden Houte, chief economist: + 32 2 547 80 09, peter.vandenhoute@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on