Reactie ING op berichtgeving rond ‘FinCEN Files’

Reactie ING op berichtgeving rond ‘FinCEN Files’

Een aantal media hebben de afgelopen dagen berichten gepubliceerd op basis van ‘meldingen van verdachte activiteiten’ die een aantal jaren geleden zijn gedaan. ING wordt in verschillende van deze rapporten genoemd.

Als poortwachter binnen het financiële bestel heeft ING een belangrijke verantwoordelijkheid om klanten, de samenleving en het financiële systeem te helpen beschermen tegen financieel-economische misdrijven. Dit is een uitdaging waarmee de financiële sector wereldwijd wordt geconfronteerd. ING neemt haar verantwoordelijkheid uitermate ernstig.

De afgelopen jaren heeft ING veel stappen gezet om het beheer van compliancerisico’s te verbeteren en het bewustzijn hiervan in de hele organisatie te versterken. Deze stappen maken deel uit van een wereldwijd programma dat we sinds 2017 uitvoeren in alle markten waarin we actief zijn. Het programma bestaat uit een aantal initiatieven, waaronder het updaten en vervolledigen van klantdossiers (KYC of Know Your Customer) en het aanbrengen van structurele verbeteringen op het gebied van het compliancebeleid en inzake tooling, monitoring en governance, alsook op het vlak van kennisdeling en gedrag. Vandaag werken meer dan 4.000 medewerkers voltijds aan KYC-gerelateerde -activiteiten.

In het kader van onze antiwitwasactiviteiten evalueren we voortdurend onze relaties met klanten en screenen we transacties. Potentieel verdachte transacties worden geanalyseerd en, indien aangewezen, aan de relevante autoriteiten gemeld. De afgelopen jaren hebben we steeds meer relaties met klanten stopgezet. Om juridische redenenen kunnen wij geen details of bijzonderheden verstrekken. Wij kunnen geen commentaar geven op individuele gevallen.

In een aantal recente artikelen in de media wordt echter gesteld dat ING de betalingsinstructies voor een transactie in 2014 zou hebben gewijzigd om de identiteit van een gesanctioneerde partij te verbergen. ING wenst duidelijk te stellen dat de genoemde gesanctioneerde partij geen partij was bij deze betalingstransactie. Aan een van de velden in het systeem bleek voor deze transactie verkeerdelijk een verwijzing naar de gesanctioneerde te zijn toegevoegd. Zodra deze administratieve fout werd ontdekt, werd de correcte betalingstransactie uitgevoerd. In 2014 werd dit met de betrokken autoriteiten besproken en er is geen verdere actie ondernomen.

De strijd tegen financiële criminaliteit kan alleen succesvol zijn als banken, autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties en particuliere en publieke partijen hun krachten bundelen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Informatiedeling, samenwerking en partnerschappen met derden leiden tot efficiëntiewinst. Daarom zijn wij als poortwachters van de financiële sector sterk voorstander van initiatieven om de financiële criminaliteit gezamenlijk te bestrijden.

Corporate