Skip to Content
ING Beleggersbarometer: Elektrische auto’s kunnen vooral jongere beleggers bekoren

ING Beleggersbarometer: Elektrische auto’s kunnen vooral jongere beleggers bekoren

Brussel - De ING-beleggersbarometer stijgt in januari voor de derde maand op rij, al heeft de Belgische belegger duidelijk nog altijd twijfels rond de conjunctuurevolutie. In het zog van de gestegen aandelenkoersen zijn de beursoptimisten voor het eerst in 12 maanden terug in de meerderheid. ​ De elektrificatie van het wagenpark wordt vooral gesmaakt door de jongere beleggers, als consument en als belegger. Franstaligen blijken op dit vlak het minst enthousiast.

Nog altijd 40% van de beleggers ziet de conjunctuur afzwakken

De ING-beleggersbarometer stijgt in januari voor de derde maand op rij. Maar met 93 punten noteert de index nog altijd onder het neutrale niveau van 100 punten. Dat wijst erop ​ dat de Belgische belegger met enige argwaan naar de financieel-economische toestand kijkt. Toch komt het vertrouwen in de economie schoorvoetend terug. Zo stijgt het percentage dat de Belgische economie in de komende drie maanden ziet aantrekken naar 23%, het hoogste sinds augustus vorig jaar. Maar hierbij dient opgemerkt dat nog altijd 40% van de beleggers de conjunctuurontwikkeling minder rooskleurig inschat. “De forse daling van de energieprijzen en de betere economische indicatoren verklaren vermoedelijk de iets meer optimistische conjunctuurinschatting. Maar gezien het hoge percentage pessimisten, is het waarschijnlijk nog te vroeg om te beweren dat alle recessiegevaar is geweken”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Interessant om te noteren, is dat bij de vrouwelijke beleggers er 46% conjunctuurpessimisten zijn, tegenover 35% bij de mannelijke beleggers.

De forse daling van de energieprijzen en de betere economische indicatoren verklaren vermoedelijk de iets meer optimistische conjunctuurinschatting. Maar gezien het hoge percentage pessimisten, is het waarschijnlijk nog te vroeg om te beweren dat alle recessiegevaar is geweken Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Beursoptimisten voor het eerst in 12 maanden terug in de meerderheid

De beursverwachtingen zitten in een stijgende lijn. Een derde van de beleggers ziet de aandelenkoersen in de komende drie maanden verder aantrekken, terwijl 30% een terugval vreest. Het is al van januari 2022 geleden, net voor de Russische inval in Oekraïne, dat de beursoptimisten nog eens in de meerderheid zijn. Voor Peter Vanden Houte is dat niet zo verwonderlijk: “In het verleden zagen we dikwijls dat pas wanneer de aandelenkoersen een remonte inzetten het geloof in de beurs opnieuw aanwakkerde. Nu de beurzen al een paar maanden in de lift zitten, zie je dan ook de stemming bij de beleggers significant verbeteren.”

Het toegenomen beursoptimisme zet zich echter maar schoorvoetend om in beleggingsintenties. Amper 22% vindt het nu een goed moment om in meer risicovolle sectoren te beleggen. Dat zijn er minder dan een maand eerder. Wat de minder risicovol geachte sectoren betreft, is er wel een toename van de interesse: 30% denkt dat het interessant is om daar nu in te beleggen, het hoogste percentage in een jaar tijd. Ook obligaties kunnen op wat meer bijval rekenen: ongeveer een kwart van de beleggers denkt dat het een goed moment is om deze nu in de portefeuille op te nemen.

44% van de beleggers jonger dan 35 jaar zijn voorstander van de verplichte elektrificatie wagenpark

De elektrificatie van het wagenpark begint geleidelijk aan op toerental te komen. In 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe diesel- of benzinewagens meer verkocht worden. Slechts 27% van de beleggers vindt dat een goede zaak en liefst 46% van de respondenten is het hier niet mee eens. Maar er is in dit verband wel duidelijk een generatiekloof. Bij de beleggers jonger dan 35 jaar is bijna 44% voorstander van deze maatregel, terwijl het percentage voorstanders bij de oudere beleggers rond de 20% schommelt. 57% van de beleggers jonger dan 35 heeft trouwens al met een elektrische wagen gereden, als chauffeur of als passagier, terwijl het bij de hele populatie maar om 35% gaat. Opmerkelijk is dat bij de Franstaligen ook een duidelijk hoger percentage (56%) dan bij de Nederlandstaligen (39%) gekant is tegen de verplichte elektrificatie.

Gesteld dat hij dit jaar privé een nieuwe wagen zou moeten kopen, zegt 32% dat hij zeker of eerder wel zou overwegen om een 100% elektrische auto te kopen, maar voor 61% is dit geen optie. Bij de jongere beleggers stapt de helft mee in het elektrificatieverhaal, bij de Franstaligen amper 21% (t.o.v. 39% bij de Nederlandstaligen).

De belangrijkste redenen om geen elektrische auto te kopen zijn de kost (aangeduid door 71% van degenen die geen elektrische auto zouden overwegen), de kleinere actieradius (56%) en het beperkte aantal laadpalen (49%). Opmerkelijk is ook dat bij vrouwelijke beleggers 22% geen vertrouwen heeft in de technologie (15% bij mannen). Dit wantrouwen in ook meer aanwezig bij Franstalige (26%) dan bij Nederlandstalige (10%) beleggers. Wat de kost betreft, denkt 44% van alle ondervraagde beleggers wel dat de prijs van elektrische auto’s in de komende vijf jaar zal afnemen. Slechts 28% verwacht een prijsstijging.

De elektrificatie van het wagenpark biedt uiteraard ook beleggingsmogelijkheden. Zo zegt 11% (bij de min-35-jarigen 19%) dat ze al beleggen in bedrijven die op dit vlak activiteiten ontplooien (technologieën voor batterijen voor elektrische voertuigen). Nog eens 27% zou het overwegen. Toch beweert 43% dit zelfs niet te overwegen. Opmerkelijk is dat dit percentage veel hoger ligt bij vrouwen (50%) dan bij mannen (38%) en bij Franstaligen (56%) dan bij Nederlandstaligen (33%). “Dit is waarschijnlijk te verklaren door de meer voorzichtige beleggingsstijl bij vrouwelijke en in iets minder mate ook bij Franstalige beleggers, die we al in eerdere beleggersenquêtes vaststelden. Dat impliceert dat ze sowieso al minder dan gemiddeld in aandelen beleggen en binnen de aandelencomponent ook minder op nieuwe, meer risicovolle, technologieën zullen inzetten”, aldus Peter Vanden Houte.

### Einde van het persbericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Gianni De Muynck, woordvoerder ING België
gianni.de.muynck@ing.com
+ 32 476 62 77 16

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:
peter.vandenhoute@ing.com
+32 2 547 80 09

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

​ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 58.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen. De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

​Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks. De Environmental, Social and Governance (ESG) rating van ING door MSCI werd in september 2022 bevestigd met 'AA'. Vanaf augustus 2022 beschouwt Sustainalytics het beheer van materiële ESG-risico's door ING als 'sterk' en in juni 2022 kreeg ING een ESG-rating 'sterk' van S&P Global Ratings. Aandelen ING Groep zijn ook opgenomen in belangrijke duurzaamheids- en ESG-indexproducten van toonaangevende aanbieders Euronext, STOXX, Morningstar en FTSE Russell.

 

 

 

 

 

 

Downloads

Contacteer ons

Gianni De Muynck
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: gianni.de.muynck@ing.com

T: +32 478 66 21 58

Terug naar boven