Skip to Content

Colette Dierick wordt CEO van ING Luxembourg

Colette Dierick wordt CEO van ING Luxembourg op 15 juli 2016.

Colette Dierick wordt CEO van ING Luxembourg op 15 juli 2016. Ze neemt de fakkel over van Luc Verbeken, die aan het hoofd komt van het Transformation Office van ING BeLux.

Colette Dierick bekleedt sinds bijna 32 jaar diverse functies binnen de bank. Zo was zij Commercial Director Retail aan het begin van de jaren 2000, waarna zij aan het hoofd van het departement Securities kwam. Een volgende stap in haar loopbaan was de functie van General Manager of Retail Sales. In januari 2011 werd Colette aangesteld tot Head of Retail & Private Banking in het Executive Committee van ING België.

In die functie was zij een van de drijvende krachten achter de strategie waarmee de bank het directe karakter van haar Retail-activiteit wilde versterken. Recenter speelde zij een centrale rol in de evolutie van ING België tot “een extreem persoonlijke en extreem digitale” bank die een gedifferiëntieerde klantervaring biedt.

In haar nieuwe functie blijft Colette Dierick rapporteren aan Rik Vandenberghe, CEO van ING België, aangezien ING Luxembourg onder ING België valt.

Colette Dierick is al vijf jaar een belangrijk lid van het Executive Committee en heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan onze activiteiten in België. We mogen ons gelukkig prijzen dat zij nu aan het hoofd van ING Luxembourg komt. Ze is een veelzijdige leider met jarenlange ervaring in de sector en heeft een duidelijke toekomstvisie. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij onze Think Forward-strategie in deze snel veranderende wereld zal blijven ondersteunen”, onderstreept Rik Vandenberghe.

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on