Skip to Content

Circulaire economie creëert zinvolle jobs

ING Fonds ondersteunt 13 projecten van tewerkstelling of opleiding

Goed voor het milieu én goed voor de tewerkstelling: wie activiteiten ontwikkelt in de circulaire economie vermindert niet alleen het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, maar creëert tegelijk vaak ook jobs. Het ING Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ondersteunt 13 projecten gericht op opleiding of het creëren van jobs in de circulaire economie, met in totaal 250.000 euro.

Inzamelen, sorteren, demonteren, herstellen, schoonmaken, ontwerpen met het oog op hergebruik, herverpakken, kwaliteit controleren, verkopen… Als wordt gezocht naar manieren om goederen of onderdelen ervan langer nuttig te gebruiken of een tweede leven te geven, dan ontstaan allerlei kansen om vaardigheden te ontwikkelen, creativiteit te stimuleren, ambachten te herwaarderen en werk in de eigen buurt te creëren.

Het ING Fonds ging op zoek naar projecten voor opleiding of tewerkstelling in beroepen die bijdragen tot de circulaire economie, in welke sector dan ook - van bouw, energie en mobiliteit over onderwijs of cultuur, tot voeding of kleding. De initiatiefnemers kunnen vzw’s zijn, maar ook coöperatieven met een sociaal oogmerk, kleine ondernemingen, scholen of informele groepen, waarbij partnerschappen – ook met overheid of bedrijfsleven – als positief werden aangemerkt.

De selectie getuigt van het scala aan mogelijkheden: koken met onverkochte groenten en fruit van de vroegmarkt, een bibliotheek met werktuigen, circulaire projecten uitdenken met jongeren, de buitenspiegels van bussen een langer leven gunnen, bio-afbreekbare urnes maken als nevenproduct bij zwammenkweek... Deze inspirerende projecten ontvangen elk tussen 5.000 en 25.000 euro. Als bijlage vindt u een lijst van de zes Nederlandstalige en zeven Franstalige projecten, met een korte beschrijving en contactgegevens.

Elk project draagt bij aan de vermindering van het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen, maar de onafhankelijke jury lette ook op het innoverende karakter van de projecten, die bijvoorbeeld nieuwe activiteiten ontwikkelen voor kansarme groepen, bestaande beroepen aanpassen aan de circulaire economie, nieuwe businessmodellen uittesten of minder voor de hand liggende partnerschappen sluiten.

 

Over het ING Fonds

Het ING Fonds werd opgericht in 2005 binnen de Koning Boudewijnstichting en ondersteunde sindsdien sociale actoren in verschillende domeinen. Er werden organisaties gesteund die jongeren in moeilijkheden begeleiden op school en bij hun ontplooiing, die de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke patiënten verbeteren en die elementen van het Belgische architecturale erfgoed restaureren.

Sinds zijn opstart schonk het ING Fonds in totaal al € 6.370.000 aan 603 projecten. Met zijn projectoproep 2018 geeft het Fonds binnen de civiele samenleving een verlengstuk aan de acties die de bank organiseert voor een duurzamere economie.

Terug naar boven