Skip to Content

Circulair bouwen: Kansen voor vooral sloop en groothandel

Het huidige lineaire productiemodel, heeft de voorbije 250 jaar heel veel welvaart gecreëerd, maar stoot stilaan op zijn limieten.

Het huidige lineaire productiemodel, waarbij eerst grondstoffen worden ontgonnen, daarna gebruikt om te produceren en finaal worden gedumpt, heeft de voorbije 250 jaar heel veel welvaart gecreëerd, maar stoot stilaan op zijn limieten. Zo zorgt dit model bijvoorbeeld voor de uitputting van bepaalde grondstoffen, met opwaartse prijsdruk tot gevolg. De circulaire economie, waarbij het productieproces wijzigt zodat grondstoffen zo lang mogelijk gebruikt worden, kan een antwoord op deze problemen bieden. De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren om de economie m

eer circulair te maken. Circulair bouwen gaat weliswaar niet alleen over recycleren. Het beslaat het volledige bouwproces. Onderzoek toont ook aan dat niet alle partners in de productieketen evenveel te winnen hebben bij de opkomst van circulair bouwen. Vooral sloop en groothandel kunnen hiervan profiteren. Toeleveranciers van lowtech bouwmaterialen kunnen dan weer hun groeipotentieel zien afnemen.

Bij circulair bouwen denken architecten, ingenieurs en constructeurs aan het begin van het bouwproces al na over een het meest efficiënte gebruik van grondstoffen. Bovendien  construeren ze de gebouwen op een zodanige manier dat het toekomstige hergebruik van gehele gebouwen en/of bouwmaterialen makkelijker wordt. Het is dus niet alleen bij de sloop van het pand dat men nadenkt over hergebruik. Circulair bouwen heeft invloed op het hele bouwproces.

Het nu veel voorkomende recycleren vernietigt voor een groot deel de toegevoegde waarde van bouwmaterialen en brengt deze terug tot de waarde van de grondstof. Hierdoor wordt ook wel gesproken over downcyclen. Beter is het om bouwmaterialen, gebouwdelen of complete gebouwen op een hoogwaardigere manier te hergebruiken. In de bouw kan dit vaak door transformatie of renovatie voor een geheel gebouw gebeuren. Recycleren zou eigenlijk alleen als laatste optie gebruikt mogen worden. Een raamkozijn heeft namelijk een veel hogere waarde dan het hout. Een circulaire economie streeft naar een optimaal waardebehoud. Hoe korter de kringloop, door het product met zo min mogelijk aanpassingen weer te hergebruiken, hoe beter.

Circulair bouwen biedt vooral kansen voor sloop en groothandel. Door gebouwen te ‘ontmantelen’ in plaats van te slopen en bouwmaterialen zo hoogwaardig mogelijk te verkopen kan de sloper extra toegevoegde waarde leveren. Voor groothandelaars liggen er kansen in hergebruik van materialen. Gebruikte bouwmaterialen kunnen zij opkopen en opnieuw aanbieden door een grondstoffenbank te beheren. Voordeel van de groothandel hierbij is dat zij over een netwerk van aannemers beschikken voor de afzet van deze materialen.

Circulair bouwen is jammer genoeg niet voor elke partner in de productieketen positief. Vooral toeleveranciers van lowtech bouwmaterialen kunnen hun groeipotentieel zien afnemen. Door minder gebruik van nieuwe bouwmaterialenkan kan de vraag naar nieuwe lowtech bouwmaterialen dalen.

  • De link naar de volledige studie vind u hier

Voor meer informatie:

Persdienst ING België :  02 547 24 84, pressoffice@ing.be
Steven Trypsteen, Economist, 02 547 33 79, steven.trypsteen@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on