Bouwsector in België groeit vier keer sneller dan de rest van de economie

Bouwsector in België groeit vier keer sneller dan de rest van de economie

ING Focus Real Estate 2020: onderzoek nav Batibouw bevestigt ook de huidige trends: groenere, kleinere en slimmere woningen

Ondanks dat de bouwsector een lichte vertraging in de groei van zijn activiteit vertoont, groeit deze nog steeds vier keer sneller dan de rest van de economie. Dat heeft vooral te maken met de 7,2 miljard euro geregistreerde bouwhypotheekleningen in 2019. De sterke activiteit van de sector betekent een opkomst in werkgelegenheid met 2.800 extra zelfstandigen in 2019. Dat blijkt allemaal uit de ING Focus Real Estate die de bouwsector analyseert en die ING publiceert naar aanleiding van Batibouw. In de studie zien we ook  dat "smart homes” steeds meer aanwezig zullen zijn, omdat die de bewoner meer comfort belooft. De huizen van morgen zullen ook kleiner zijn, meer dan de helft van de Belgen buiten de stadscentra zegt bereid te zijn hun woonruimte te verkleinen om dichter bij de stadscentra te wonen. De studie van ING België onderstreept ook de innovaties op vlak van circulaire bouw en de noodzaak om mensen met bouwplannen en professionals in de sector bewust te maken van deze innovaties.

Een gezonde sector

Er is een lichte vertraging in groei van de bouwactiviteit in de eerste maanden van 2019, maar de bouwsector groeit wel nog steeds vier keer zo snel als de rest van de economie.

Zoals besproken in de studie worden deze hoge activiteitenniveaus ondersteund door een sterke kredietdynamiek. Zelfs als we rekening houden met de impact van een uitzonderlijk vierde kwartaal als gevolg van het verdwijnen van de "woonbonus" in Vlaanderen, dan nog overschrijdt het krediet voor nieuwbouw in 2019 de grens van 5,5 miljard euro. Dit gaat gepaard met de opkomst van veel nieuwe banen: in 2019 waren er bijna 2.800 extra zelfstandigen in de bouwsector. Verwacht wordt dat deze trends zich in 2020 zullen voortzetten.

"De afgelopen twee jaar waren uitzonderlijk voor de bouwsector, die nog steeds vier keer zo snel groeit als de rest van de economie. We tonen ook aan dat de sector veel jobs creëert met meer dan 10.000 nieuwe zelfstandigen in de afgelopen vier jaar, waarvan 2.800 in 2019;” 
Jullien Manceaux, Senior Economist bij ING België

Regionale verschillen

In 2019 zijn bijna 57.000 bouwvergunningen voor nieuwe woningen toegekend. Dat recordcijfer is te verklaren door de sterke vraag die in Vlaanderen is ontstaan na het verdwijnen van de "woonbonus" op 1 januari 2020. De studie brengt ook regionale verschillen aan het licht, waarbij Vlaanderen koploper is wat betreft het aantal toegekende bouwvergunningen voor nieuwe gebouwen en appartementen.

Groenere, slimmere en kleinere gebouwen

Batibouw is het moment om te kijken naar de bouwtrends op lange termijn. Zo merkt de ING Focus Real Estate op dat 'slimme' huizen steeds meer in de publieke belangstelling staan.

Een tweede trend die wellicht de komende jaren zal voortzetten en die dit jaar prominent aanwezig is bij Batibouw, is de kleinere omvang van de woningen. Meer dan zes op de tien Belgen (64%) buiten de stadscentra zeggen bereid te zijn hun woonruimte te verkleinen om dichter te wonen bij de voorzieningen van de stadcentra. Ongeveer een derde van de Belgen staat daar niet voor te springen. En hoeveel ruimte ze precies willen opgeven verschilt. 11% zegt dat ze bereid zijn om 10% kleiner te wonen. Bij een appartement van 100 vierkante meter betekent dat dus dat deze groep 10 vierkante meter wil opgeven om centraler te wonen.

De circulaire economie is het derde thema op Batibouw. Hoewel innovaties het al mogelijk maken om op een meer circulaire manier te bouwen, herinnert de studie van ING België ons er toch aan dat sommige professionals in de sector nog meer bewust moeten worden met dit concept aangezien meer dan de helft van hen zegt niet precies te weten wat het betekent.

Lees het volledige rapport van ING Real Estate in bijlage.

 

Economic Research
Contacteer ons

Safia Yachou - Head of Media Relations

Safia Yachou - Head of Media Relations