Belgische grootbanken werken aan een geïntegreerd ATM-platform met een optimale bereikbaarheid

De vier grote Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) gaan samenwerken om een geïntegreerd netwerk van bank-neutrale geldautomaten te bouwen. Dat nieuwe netwerk zal tegemoet komen aan het gewijzigd consumentengedrag inzake cashgebruik. De vier banken willen zorgen voor een slimme spreiding en bereikbaarheid van ATM apparaten en zullen daarbij de mogelijkheid van cash-stortingen gevoelig uitbreiden. Elke bank met een ATM-netwerk in België kan zich bij het initiatief aansluiten.

De voorbije 30 jaar is het Belgische betaallandschap ingrijpend veranderd. De snelle opmars van digitale betaalmiddelen in alle lagen van de bevolking heeft voor een stroomversnelling gezorgd. Met de kaart betalen is vandaag standaard in het merendeel van de handelszaken en consumenten pikken nieuwe ontwikkelingen (contactloos betalen, mobiel betalen met Payconiq of betalen met alternatieve betaalmiddelen zoals smartwatch, wearable, Apple Pay, Google Pay, etc.) snel op (grafiek 1). Uit cijfers van Febelfin (grafiek 2) blijkt dat 90% van de Belgen liever elektronisch dan cash betalen. Dat gewijzigd betaalgedrag heeft gevolgen voor het cashgebruik. Sinds 2012 is er een stelselmatige daling van cashafhalingen aan bankautomaten (grafiek 3). De verwachting is dat deze daling zich versneld zal doorzetten. 

De ontwikkelingen in het betaallandschap zetten elke bank er toe aan om haar eigen ATM netwerk te herbekijken, mede gelet op de zware investeringen die voortdurend moeten worden gemaakt in de bevoorrading en de beveiliging van ATM’s. De plofkraken hebben de zaken nog meer op scherp gesteld.

Het is tegen die achtergrond dat de vier grote Belgische banken samen een geoptimaliseerd ATM netwerk willen opzetten dat zowel consumenten als handelaars een veilige beschikbaarheid van cash biedt.

Vandaag bestaat er op bepaalde locaties (zoals grote steden en winkelcentra) een overaanbod van geldautomaten (ATM’s), terwijl er op andere (vaak afgelegen) locaties geen of nauwelijks automaten te vinden zijn. 

Het nieuwe netwerk zal gebaseerd zijn op een evenwichtigere spreiding van ATM locaties. Het zou – op basis van reële noden en objectieve geografische parameters – een geoptimaliseerde cash-beschikbaarheid bieden binnen een beperkte onderlinge afstand: 95% van de Belgische bevolking zou een ATM ter beschikking hebben binnen een reisafstand van maximum 5 km. Uiteraard zal in de grootsteden met andere, kortere afstanden worden gewerkt met het oog op een optimale beschikbaarheid. Het aantal locaties wordt later vastgelegd, op basis van een terreindekkingsplan, uitgewerkt met een extern bureau.

Omdat de ATM’s van het nieuwe netwerk zoveel als mogelijk buiten bankkantoren zullen worden geplaatst, is er geen rechtstreekse koppeling meer tussen de aanwezigheid van het bankkantoor en een geldautomaat. De beschikbaarheid van cash wordt dus onafhankelijk van de beslissingen over het kantorennet.

De uitrol van het nieuwe netwerk zal gefaseerd verlopen. Vanaf midden 2021 zullen de eerste nieuwe geldautomaten aanwezig zijn in het straatbeeld. Het nieuwe netwerk zal ook de mogelijkheid van cash-stortingen gevoelig uitbreiden. Alle klanten en handelaars blijven hun vertrouwde bankkaart gewoon verder gebruiken.

De vier banken zullen in de komende weken en maanden hun initiatief toelichten aan alle belanghebbende partijen. Zij stellen hun project open voor alle banken die een Belgisch ATM-netwerk hebben. 

Contactpersonen:

Corporate
Contacteer ons

Verschelden Marie-Lise - Media Relations

Verschelden Marie-Lise - Media Relations