Belgische belegger vreest een nieuwe financiële crisis

De ING-beleggersbarometer valt in oktober terug en staat nu al zes maanden onder het neutrale niveau. Meer dan de helft van de Belgische beleggers vreest opnieuw een financiële crisis. Qua sectoren zijn farma en bank en verzekeringen het meest frequent aanwezig in de portefeuilles.

De ING-beleggersbarometer valt terug van 91 punten in september naar 84 punten in oktober. Dat is de zesde opeenvolgende maand dat de barometer onder het neutrale niveau van 100 punten uitkomt, wat erop wijst dat beleggers de financiële markten toch nog met enige argwaan bekijken. Misschien hebben de alarmerende berichten over de begrotingsontsporing en het ontbreken van een perspectief op een spoedige federale regeringsvorming, de beleggers wat onzeker gemaakt over de Belgische economie. Amper 11% van de geënquêteerden verwacht een verbetering van de conjunctuur in de komende drie maanden. We moeten al tot 2012 teruggaan voor zo’n pessimistische groeiverwachtingen. Noteer dat in de periode 2012-2013 de Belgische economie nauwelijks groeide. Amper 16% van de respondenten ziet zijn financiële toestand in de komende drie maanden verbeteren, terwijl 24% van een verslechtering uitgaat. De rest ziet geen verandering of weet het niet.

Crisisgevaar

Het beursenthousiasme brandt nog altijd op een laag pitje: slechts 14% van de beleggers ziet de Belgische beurs in de komende drie maanden stijgen, terwijl  41% voor een daling vreest. Het wantrouwen in de financiële markten blijft dus groot. Misschien heeft de voorzichtige houding van de beleggers te maken met de vrees dat we opnieuw op een economische crisis afstevenen.  Liefst 54% van de beleggende Belgen denkt dat er een crisis staat aan te komen. Amper 20% is daar niet van overtuigd. Enkel de jongere beleggers zijn minder angstig: in de jonger dan 35 jaar leeftijdscategorie ziet 39% crisisgevaar, terwijl er voor 33% geen vuiltje aan de lucht is. Volgens 44% van de ondervraagden zal die crisis nog voor de zomer van 2020 plaatsvinden. Sterk is ook het feit dat 26% van de beleggers denkt dat de komende crisis nog destructiever zal zijn dan die van 2008! 21% ziet het minder somber in, terwijl 36% een crisis van dezelfde envergure verwacht. De rest heeft geen idee of heeft de crisis van 2008 niet meegemaakt.

Farma en banken

Als het over beleggen in sectoren gaat, ziet de Belgische belegger de bank-en verzekeringssector als het meest risicovol, gevolgd door de toerisme en recreatie. Farma en de nutssectoren worden als het minst risicovol beschouwd. In de portefeuilles is de farmasector dan ook populair: 27% van de Belgische beleggers heeft het in zijn portefeuille. Hoewel als meer risicovol bestempeld, komt de bank-en verzekeringssector op de tweede plaats, want 22% van de respondenten heeft aandelen uit deze sector in portefeuille.

Economic Research
Contacteer ons

Julie Kerremans - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations