Belgische belegger verwacht een moeilijk 2020

De ING-beleggersbarometer stijgt in november, maar strandt voor de zevende maand op rij onder het neutrale niveau. De Belgische beleggers verwachten in 2020 meer politieke en economische onzekerheid, waardoor de beursverwachtingen niet hooggespannen zijn. Een relatieve meerderheid van de beleggers verwacht volgend jaar minder te sparen en te beleggen.

De ING-beleggersbarometer liet in de november een mooie hausse optekenen met een stijging van 84 naar 93 punten. Dit cijfer moet echter onmiddellijk gerelativeerd worden, gezien met 93 punten de barometer nog altijd onder het neutrale niveau van 100 punten ligt en dat nu al voor de zevende maand op rij. Dat wijst erop dat beleggers toch nog altijd met enige argwaan naar de financiële markten kijken. De inschatting van de toekomstige conjunctuurevolutie blijft in elk geval somber. Liefst 35% van de beleggers ziet de Belgische economie in de komende drie maanden verslechteren, terwijl amper 17% een verbetering voorspelt. Opvallend is dat de optimisten zich vooral bij de Franstaligen bevinden: in die groep ziet 22% een conjunctuurverbetering, terwijl het bij de Nederlandstaligen maar om 14% gaat. Eenzelfde vaststelling bij de beursverwachtingen. 21% van de beleggers verwachten dat de beurs in de komende maanden zal stijgen, maar daartegenover staat dat 34% van de respondenten de aandelenkoersen ziet terugvallen. Bij de Franstaligen zijn er echter 29% beursoptimisten, terwijl het bij de Nederlandstaligen maar om 17% gaat.

De recente beurshausse heeft de risico-appetijt bij Belgische beleggers wat doen toenemen. Zo vindt 19% het een goed moment om  in meer risicovolle sectoren te beleggen. In oktober was dat slechts 14%. Dat neemt niet weg dat vandaag nog altijd 33% dergelijke activa afraadt. Wat de minder risicovolle sectoren betreft, zijn er precies evenveel beleggers die het een goed aankoopmoment vinden, dan dat er zijn met een tegengestelde mening. Aan de huidige lage rentevoeten zitten obligaties nog altijd in het verdomhoekje: 13% ziet een obligatiebelegging wel zitten, terwijl 33% gillend wegloopt als er over het aankopen van obligaties wordt gesproken.

Onzeker 2020

De Belgische beleggers kijken 2020 toch met enige terughoudendheid tegemoet. Liefst 66% verwacht meer politieke onzekerheid volgend jaar. Amper 9% ziet het op dit vlak iets positiever in. Ook de economische onzekerheid blijft in 2020 volgens 54% van de respondenten hoog (slechts 11% denkt van niet). De beursverwachtingen zijn dan ook niet hooggespannen: 29% voorspelt een stijging, terwijl 30% een daling in het verschiet stelt. De rest mikt op een stabilisering op het huidige peil of heeft geen idee.

Er zijn meer beleggende Belgen die verwachten volgend jaar zowel minder te beleggen als minder te sparen. 17% verwacht meer te sparen dan dit jaar en 13%  zal naar eigen zeggen meer beleggen. Maar daartegenover staan telkens 33% respondenten die minder zullen sparen of beleggen. Over de spaarrente maken de Belgen zich geen illusies; amper 10% ziet die stijgen in 2020, terwijl 41% nog lagere spaarrentes anticipeert. Dat dit alles te maken heeft met het soepele geldbeleid van de ECB staat buiten kijf. Toch is er geen uitgesproken mening over aftredend voorzitter Mario Draghi. 17% vindt dat hij goed werk geleverd heeft, 19% vindt van niet, terwijl de rest geen uitgesproken mening heeft of het niet weet. Draghi scoort net iets beter bij de meer actieve beleggers, waar 23% hem een goede voorzitter vond.

 

Economic Research
Contacteer ons

Julie Kerremans - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations