Skip to Content

Belgische belegger moet kiezen tussen pest en cholera

Door de beursvolatiliteit kreeg het vertrouwen van de Belgische belegger in februari een forse dreun.

De Beleggersbarometer meet maandelijks het vertrouwen van de Belgische particuliere beleggers. Deze drukt m.a.w. het “beleggerssentiment” uit. Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door TNS, is een initiatief van ING in samenwerking met Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. Tot en met mei 2011 gebeurde de enquête telefonisch, sinds juni 2011 wordt ze online afgenomen.

Door de beursvolatiliteit kreeg het vertrouwen van de Belgische belegger in februari een forse dreun. De beursperspectieven zijn volgens de gemiddelde belegger niet bijster rooskleurig. Maar met een spaarrente die de 0% benadert, lijkt een deel van de Belgen toch de onzekerheid van een belegging te verkiezen.

De ING-beleggersbarometer tuimelde in februari naar 87 punten, het laagste niveau sinds december 2012. In januari noteerde de barometer nog het neutrale niveau van 100 punten. De beursvolatiliteit heeft dan uiteindelijk toch het vertrouwen van de Belgische belegger aangetast. Zo’n 38% van de beleggende Belgen meldt een verslechtering van zijn financiële gezinssituatie in de voorbije maanden. Het is al vier jaar geleden dat het percentage zwartkijkers nog zo hoog was. Ook de conjunctuurverwachtingen kregen een knauw. Nog slechts 24% ziet de economie in de komende maanden aantrekken, terwijl 29% een conjunctuurinzinking vreest. Interessant is dat de beleggersbarometer bij de Franstaligen een stuk hoger noteert dan bij de Nederlandstaligen (91 t.o.v. 84). Dit is te verklaren door het feit dat het noorden van het land doorgaans conjunctuurgevoeliger is dan het zuiden, en dat terwijl Nederlandstaligen gemiddeld ook meer aandelen in portefeuille hebben. Ook blijkt de beleggingstemperatuur (90) bij mannen hoger te staan dan bij vrouwen (83), maar dat is quasi altijd het geval.

Pest en cholera

In de huidige omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de onzekerheid rond de beursevolutie is toegenomen. Amper 24% denkt dat de beurs in de komende drie maanden zal stijgen. Maar liefst 39% van de beleggers ziet de beurs eerder afkalven. Het is van november 2012 geleden dat er nog zoveel beurspessimisme heerst. Dat plaatst de belegger voor een vervelende keuze. Door het geldbeleid van de ECB nadert de spaarrente stilaan het nulpunt. Ongeveer de helft van de respondenten doet nog nauwelijks moeite om geld van zijn zicht- naar zijn spaarrekening over te schrijven. Geen wonder dat 23% er dan toch aan denkt om in de komende maanden een deel van zijn spaargeld te gaan beleggen. Maar de onzekere toestand op de financiële markten lijkt voor 57% van de respondenten dan weer een voldoende reden om voorlopig af te wachten. Het zijn vooral de actieve beleggers (44%) die de stap naar meer risico willen zetten, terwijl de minder actieve beleggers ondanks de lage rente moeilijk te overtuigen zijn om hun geld op een andere manier te gaan investeren: slechts 18% overweegt dit. Voor velen komt de huidige financieel-economische toestand dus neer op kiezen tussen de pest en de cholera: de zekerheid van een bijna 0%-rente op spaargeld, tegenover de volatiliteit en de onzekerheid van een beursbelegging.

---
Voor meer informatie:

Persdienst: + 32 2 547 24 49 of + 32 2 547 26 37, pressoffice@ing.be
Peter Vanden Houte, chief economist: +32 2 547 80 09, peter.vandenhoute@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on