Skip to Content

Belgische belegger heeft aan Lehman Brothers trauma overgehouden

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar TNS en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt online afgenomen.

Story image

10 jaar na de val van Lehman Brothers heeft de financiële crisis nog altijd een invloed op het beleggingsgedrag van de Belg: die beweert nu een stuk voorzichtiger te beleggen dan voor de crisis. De risico-appetijt lijkt inderdaad helemaal niet toe te nemen. De ING-beleggersbarometer zakt naar het laagste niveau in twee jaar en noteert nu nog maar net boven het neutrale niveau van 100 punten.

De ING-beleggersbarometer zet zijn langzame duikvlucht verder. Na de 106 punten in augustus, strandt de barometer op 101 in september. En dat is het laagste niveau in twee jaar en slechts een fractie van het neutrale niveau van 100 punten verwijderd. Hoewel de Belgische belegger nog niet wantrouwig naar de financieel-economische omgeving kijkt, is het vertrouwen sinds begin dit jaar toch flink geslonken. De conjunctuurevolutie wordt iets minder gunstig ingeschat dan de voorbije maanden: nu zijn er ongeveer evenveel optimisten als zwartkijkers. De Belgische belegger kijkt ook met argwaan naar de beurzen. Vandaag denkt 29% dat de aandelenkoersen in de komende maanden zullen dalen, terwijl 24% nog altijd op een remonte hoopt.

Lehman blijft spoken

Nu met de tiende verjaardag van het Lehman Brothers-debacle de financiële crisis weer uitgebreid de media heeft gehaald, vroegen we ons af of de crisis een blijvende impact heeft gehad op het beleggingsgedrag van de Belg.

Van de respondenten in onze enquête was ongeveer de helft al belegger in 2008. Daarvan zegt liefst 67% dat ze vandaag voorzichter beleggen dan voor de bankencrisis. Amper 7% belegt agressiever dan voor 2008. Deze vaststellingen gelden voor alle leeftijdsgroepen.

Story image

De cijfers die de Nationale Bank publiceert over het financiële vermogen van de Belg, zeggen hetzelfde: het deel risicovolle activa in de portefeuilles heeft nooit meer het peil van gehaald voor de financiële crisis. Bovendien is het vermogenspercentage op spaarboekjes of zichtrekeningen ongewoon hoog voor deze fase van de economische cyclus. En dat ondanks de historisch lage rente.

Risico – return

Nochtans weet de beleggende Belg dat risico op lange termijn rendeert. Met de stelling dat aandelenbeleggingen op een termijn van 10 jaar meer opbrengen dan spaarboekjes of kasbons gaat 68% akkoord. Amper 5% is het daar niet mee eens en de rest heeft geen uitgesproken mening of weet het niet. Interessant is het ontbrekende vertrouwen in de hogere return van aandelen bij de jongere beleggers (<35 jaar). Dat vertrouwen ligt onder het gemiddelde van de totale beleggerspopulatie (amper 55% gelooft dat aandelen meer opbrengen op 10 jaar).

Story image

De eerdere confrontatie met een zware beurscrash in het begin van hun beleggingscarrière heeft het geloof in aandelen van jongere beleggers wellicht uitgehold. 75% van de 65-plussers heeft dan weer meer dan  vertrouwen in het hogere langetermijn-potentieel van aandelen. Oudere beleggers hebben inderdaad kunnen ervaren, dat risico nemen op langere termijn loont. En dit niet tegenstaande tussentijdse dalingen.

Nieuwe crisis

Voor 26% van de Belgen is de kans groot dat er binnen het jaar opnieuw een financiële crisis komt, terwijl 25% die waarschijnlijkheid eerder laag inschat. Mocht er een crisis komen, dan zouden de Belgische beleggers daar heel uiteenlopend op reageren. Zo zegt liefst 30% van de beleggers aandelen en fondsen te zullen verkopen bij een zware beurscorrectie, 28% zou gewoon blijven afwachten en 28% zou van de daling profiteren om te kopen. De rest weet nog niet hoe ze zouden reageren. Een ding is zeker: Lehman Brothers heeft van de beleggende Belg een beetje een angsthaas gemaakt. Dat kan voor gemoedsrust zorgen indien de markten onderuit zouden gaan, maar het dreigt wel het rendement van de beleggingsportefeuilles op langere termijn te hypothekeren.

Terug naar boven