Skip to Content

Belgische belegger denkt ook aan zonnepanelen

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België

De ING-beleggersbarometer stijgt fors in augustus, maar blijft onder het neutrale niveau hangen. Hoewel het beursoptimisme lichtjes toeneemt, aarzelen de Belgen om geld op de financiële markten te beleggen. Zonnepanelen worden gezien als een interessante investering, maar een meerderheid van de Belgen vreest dat het rendement zal worden aangetast door hogere belastingen

De ING-beleggersbarometer maakt in augustus een sprong van 90 naar 97 punten. Ondanks deze forse vooruitgang blijft de indicator onder het neutrale niveau van 100 punten steken, nu al voor de zevende maand op rij. De inschatting van de Belgische conjunctuurevolutie is wat verbeterd. Zo denkt 27% van de Belgen dat de economie in de komende maanden zal aantrekken, terwijl 26% de toekomst minder rooskleurig inziet. Voor het eerst sinds januari zijn de optimisten opnieuw in de meerderheid. Merkwaardig is wel dat een relatieve meerderheid van de geënquêteerde Belgen vindt dat zijn financiële toestand verslechterd is in de voorbije maanden (28% zag een verslechtering, 18% een verbetering). Het zijn vooral de ouderen, die op dat vlak iets minder positieve geluiden laten horen. Dit kan te maken hebben met de verdere daling van de rente-inkomsten in combinatie met de gestegen levensduurte. Het is al van juni 2015 geleden dat nog een meerderheid van de beleggers een verbetering van zijn financiële toestand meldde.

De relatief positieve beursontwikkelingen in de zomermaanden wakkerden bij heel wat beleggers het beursoptimisme aan. Zo gelooft nu 30% van de respondenten dat de beurs in de komende maanden verder zal stijgen, terwijl 27% de aandelenkoersen eerder ziet afkalven. Toch uit dit toegenomen beursoptimisme zich amper in de beleggingsintenties. Er zijn nu wel 25% van de beleggers die het een goed moment vinden om in minder risicovolle sectoren te investeren (t.o.v. 23% die dat niet ziet zitten). Maar meer risicovolle beleggingen kunnen maar 18% van de beleggers warm maken, terwijl ze 35% van de respondenten eerder koud laat. Obligaties zijn echter totaal uit de gratie. Door de lage rentevoeten, die in sommige gevallen zelfs negatief zijn gevonden, vindt amper 17% van de Belgen het een goed moment om in vastrentend papier te beleggen. Liefst 41% raadt dit ten stelligste af.

Zonnepanelen? Ja, maar…

Het is duidelijk dat de Belg niet goed weet wat met zijn spaarcenten aan te vangen. De Belgische belegger kijkt duidelijk ook naar niet-financiële investeringen. Zo blijkt dat momenteel reeds 20% van de beleggers die huiseigenaar zijn, over zonnepanelen beschikt. Nog eens 12% is van plan om in de komende 12 maanden zonnepanelen te laten plaatsen. 

Ongeveer 47% van de respondenten vindt zonnepanelen een goede investering (slechts 17% beweert het tegendeel), al zijn er wel regionale verschillen, die vermoedelijk gelinkt zijn aan de uiteenlopende subsidiestelsels (en de veranderingen daarin de voorbije jaren). Zo zijn er bij de Nederlandstaligen 50% die zonnepanelen een goede investering vinden, terwijl het bij de Franstaligen om 40% gaat. Dit kan mogelijks ook beïnvloed zijn door het feit dat het percentage huiseigenaren iets hoger ligt bij de Nederlandstaligen dan bij de Franstaligen. Bijna de helft van de beleggers beweert min of meer op de hoogte te zijn van de steunmaatregelen voor zonne-energie. Maar ook hier vertrouwt de gemiddelde Belg het zaakje niet helemaal: liefst 60% van de respondenten denkt dat zonnepanelen in de toekomst meer zullen worden belast, wat natuurlijk de investeringsbeslissing bemoeilijkt. 

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Peter Vanden Houte chief economist

Follow ING on