Skip to Content

Belgische belegger denkt aan zijn pensioen

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar TNS en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt online afgenomen.

Story image

De ING-beleggersbarometer valt in april opnieuw iets hoger uit. Daardoor noteert de indicator voor de 18e maand op rij boven zijn normale niveau. De meeste beleggers zijn ervan overtuigd dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan om alle ambities na pensionering waar te maken. De consensus lijkt dan ook dat sparen voor de lange termijn aangewezen is. Ongeveer ¾ van de beleggers doet aan fiscaal aftrekbaar pensioensparen, hoewel nog vele jongeren deze optie links laten liggen.

Nadat de ING-beleggersbarometer 2 maanden op rij daalde, tekent hij in april opnieuw een lichte stijging op: van 110 naar 112 punten. Dat wijst erop dat de Belgische beleggers nog altijd een vrij optimistische kijk op de financiële markten hebben. Het is de 18e maand op rij dat de indicator boven het neutrale niveau van 100 punten klimt. De beursvooruitzichten blijven gematigd positief. Zo ziet 35% van de beleggers de beurs in de komende 3 maanden stijgen, terwijl 21% de aandelenkoersen eerder ziet terugplooien. Ondanks de lage rente is het enthousiasme voor obligatiebeleggingen licht toegenomen. 23% van de Belgen denkt dat het nu een goed moment is om obligaties te kopen, tegenover 16% in maart. Dat neemt niet weg dat er momenteel nog altijd 28% niets van obligaties wilt horen. De obligatiebeleggingen moeten nog altijd onderdoen voor beleggen in risicovolle (27%) en minder risicovolle (32%) aandelen. Niet dat de Belg zich veel illusies maakt over het langetermijnrendement: liefst 69% van de beleggers meent dat het jaarlijks rendement van een aandelenbelegging over de komende 10 jaar minder dan 5% zal bedragen.

Pensioensparen

De lage langetermijnrendementen zijn natuurlijk slecht nieuws voor wie een centje opzij wilt zetten voor zijn of haar pensioen. De Belgen vinden het normaal dat het inkomen na pensionering wat lager ligt dan tijdens de actieve loopbaan (57% vindt het normaal, 19% vindt van niet). De Nederlandstaligen vinden dit iets meer normaal (62% normaal, 16% niet normaal) dan de Franstaligen (44% normaal, 26% niet normaal). De meeste beleggers zijn het er wel over eens dat het wettelijk pensioen onvoldoende zal zijn voor het gedroomde leven na pensionering. 46% denkt niet te zullen toekomen met het wettelijk pensioen, terwijl 31% meent dat dit wel het geval zijn. Geen wonder dat 66% van de beleggende Belgen zegt bewust te sparen voor de oude dag, terwijl amper 11% dat niet doet.

Ongeveer 3/4 van de beleggers doet aan pensioensparen of heeft het in het verleden gedaan. 82% vindt het belangrijk om een aanvullende pensioenpot te kunnen opbouwen via fiscaal aftrekbaar pensioensparen. En 22% maakt geen gebruik van deze formule. Vooral de jongere beleggers doen minder aan fiscaal aftrekbaar pensioensparen ook al hebben zij de langste beleggingshorizon. Bij de beleggers jonger dan 35 jaar, bedraagt het percentage deelnemers slechts 55%.

Voor 89% van de respondenten is het wel belangrijk om nooit financieel afhankelijk te worden van kinderen of familie. Voor 82% is het zonneklaar: er moeten voldoende middelen worden opgebouwd om echt van het pensioen te kunnen genieten. Bovendien wil 61% van de Belgen zijn of haar kinderen of naasten kunnen helpen om een woning te kopen. Om al deze ambities waar te maken, lijkt voldoende sparen voor de lange termijn dan ook onontbeerlijk, zeker in een tijdperk waarin er lage financiële rendementen worden verwacht
​.

Terug naar boven