Belgisch beleggersvertrouwen zakt in maart naar historisch dieptepunt

Belgisch beleggersvertrouwen zakt in maart naar historisch dieptepunt

De ING-beleggersbarometer keldert in maart naar het laagste peil ooit. De conjunctuurperspectieven versomberen en vele beleggers vrezen een wereldwijde recessie. Ook de beursverwachtingen zijn laag, hoewel bij de meer frequente beleggers toch koopjesjagers lijken op te duiken.

De ING-beleggersbarometer valt in maart naar het laagste punt sinds de start van de enquête in 2004. Waar de barometer in februari nog op het neutrale peil van 100 punten stond, tuimelt het beleggersvertrouwen in maart naar amper 58 punten.

De combinatie van de lockdown en kelderende beurzen hebben zwaar ingehakt op het vertrouwen. Nooit waren Belgische beleggers pessimistischer over de conjunctuurperspectieven: liefst 64% van de geënquêteerden ziet de economische toestand in België in de komende drie maanden verslechteren. Opvallend is dat zowel wat de huidige toestand als wat de conjunctuurperspectieven betreft, Nederlandstaligen opmerkelijk negatiever zijn dan Franstaligen. Dit is een fenomeen dat zich in het verleden telkens voordeed tijdens een economische recessie, vermoedelijk omdat het aantal banen in de meer conjunctuurgevoelige privé-sector relatief hoger ligt in Vlaanderen dan in het zuiden van het land. 

Beurspessimisme

Ook voor de wereldeconomie dreigt een recessie: daar is 35% van overtuigd. Nog eens 29% denkt dat de wereldgroei dit jaar dicht bij 0% zal uitkomen. Dat de bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal al slecht tot barslecht zullen zijn, staat voor 91% van de beleggers als een paal boven water. Daarom is het niet verwonderlijk dat het beursvertrouwen op een laag pitje brandt, ook al vanwege de flinke correctie in maart. Zo verwacht 64% van de beleggers dat de Belgische beurs in de komende drie maanden verder zal dalen. Liefst 36% van de respondenten ziet deze beurs zelfs flink zakken. Interessant is dat het vooral de minder frequente beleggers (39%) zijn die de beurs verder zien crashen, terwijl de meer regelmatige beleggers (28%) een verder flinke correctie vrezen. Amper 18% denkt dat er in de komende drie maanden een beurshausse inzit. 

Koopjesjager

Dat de Covid-19-crisis de beleggers heeft geschokt, is duidelijk: zo zegt 23% in de toekomst minder te gaan beleggen. 24% blijft beleggen, maar gaat toch wat beter nadenken over de beleggingen die nog goed renderen. Voor 28% van de respondenten verandert er niets in het beleggingsgedrag. Maar opmerkelijk is dat liefst een kwart van de beleggende Belgen gewoon niet weet hoe hij portefeuillegewijs zal omgaan met deze crisis.

Toch zien we vooral bij de meer regelmatige beleggers interesse om van de beurscorrectie gebruik te maken om goedkoop in te stappen. Zo vindt 38% van hen het nu een goed moment om in minder risicovolle sectoren te beleggen, terwijl 31% dat nog niet ziet zitten. Bij de minder regelmatige, vermoedelijk minder doorwinterde beleggers, ziet maar 25% een koopgelegenheid, terwijl 48% er zelfs niet aan zou denken om nu in minder risicovolle sectoren te investeren. Opmerkelijk is dat m.b.t. aandelen, de meeste respondenten een uitgesproken mening hebben: amper 5% heeft geen idee of het al dan niet een koopmoment is. Wat obligaties betreft, blijft 12% het antwoord schuldig op de vraag of de huidige toestand een goed of slecht moment voor obligatiebeleggers is.

 

Economic Research
Contacteer ons

Press Office - ING Belgium

Press Office - ING Belgium